Meland Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Meland Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 79 Fax:
5906 Frekhaug 5918 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 929198891
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/16/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Helge Frosta AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-46.13%
Egenkapital  
  
-24.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 100.000
Resultat: -1.207.000 -826.000 -363.000 -32.000 231.000
Egenkapital: 3.375.000 4.497.000 5.123.000 5.356.000 5.353.000
Regnskap for  Meland Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 100.000
Driftskostnader -1.088.000 -1.108.000 -542.000 -130.000 -475.000
Driftsresultat -1.088.000 -1.108.000 -543.000 -130.000 -375.000
Finansinntekter 0 293.000 208.000 143.000 733.000
Finanskostnader -119.000 -11.000 -29.000 -46.000 -126.000
Finans -119.000 282.000 179.000 97.000 607.000
Resultat før skatt -1.207.000 -826.000 -363.000 -32.000 231.000
Skattekostnad 86.000 199.000 131.000 35.000 119.000
Årsresultat -1.121.000 -626.000 -233.000 3.000 351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 570.000 484.000 285.000 154.000 119.000
Sum omløpsmidler 3.368.000 4.572.000 5.951.000 7.007.000 7.818.000
Sum eiendeler 3.938.000 5.056.000 6.236.000 7.161.000 7.937.000
Sum opptjent egenkapital 3.175.000 4.297.000 4.923.000 5.156.000 5.153.000
Sum egenkapital 3.375.000 4.497.000 5.123.000 5.356.000 5.353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 706.000 1.765.000 2.471.000
Sum kortsiktig gjeld 562.000 560.000 407.000 41.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 3.937.000 5.057.000 6.236.000 7.162.000 7.938.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 100.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 -49.000
Lønninger -27.000 -58.000 -86.000 -57.000 -328.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.061.000 -1.050.000 -456.000 -73.000 -98.000
Driftskostnader -1.088.000 -1.108.000 -542.000 -130.000 -475.000
Driftsresultat -1.088.000 -1.108.000 -543.000 -130.000 -375.000
Finansinntekter 0 293.000 208.000 143.000 733.000
Finanskostnader -119.000 -11.000 -29.000 -46.000 -126.000
Finans -119.000 282.000 179.000 97.000 607.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.121.000 -626.000 -233.000 3.000 351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 570.000 484.000 285.000 154.000 119.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 570.000 484.000 285.000 154.000 119.000
Varebeholdning 299.000 299.000 299.000 299.000 299.000
Kundefordringer 0 0 0 0 100.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 2.988.000 4.082.000 5.489.000 6.581.000 6.938.000
Kasse, bank 80.000 191.000 163.000 127.000 481.000
Sum omløpsmidler 3.368.000 4.572.000 5.951.000 7.007.000 7.818.000
Sum eiendeler 3.938.000 5.056.000 6.236.000 7.161.000 7.937.000
Sum opptjent egenkapital 3.175.000 4.297.000 4.923.000 5.156.000 5.153.000
Sum egenkapital 3.375.000 4.497.000 5.123.000 5.356.000 5.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 706.000 1.765.000 2.471.000
Leverandørgjeld 559.000 554.000 10.000 9.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 10.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 6.000 393.000 22.000 96.000
Sum kortsiktig gjeld 562.000 560.000 407.000 41.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 3.937.000 5.057.000 6.236.000 7.162.000 7.938.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.806.000 4.012.000 5.544.000 6.966.000 7.704.000
Likviditetsgrad 1 6 8.2 14.6 170.9 68.6
Likviditetsgrad 2 5.5 7.6 13.9 163.7 66.0
Soliditet 85.7 88.9 82.2 74.8 67.4
Resultatgrad -375.0
Rentedekningsgrad -9.1 -100.7 -18.7 0.3 2.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -27.6 -16.1 -5.4 0.2 4.5
Signatur
16.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM ELLER NESTLEIAR OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex