Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Meland Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Meland Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 79 Fax:
5906 Frekhaug 5918 Frekhaug
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 929198891
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/16/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Helge Frosta AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
62.97%
Egenkapital  
  
-30.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -447.000 -1.207.000 -826.000 -363.000 -32.000
Egenkapital: 2.358.000 3.375.000 4.497.000 5.123.000 5.356.000
Regnskap for  Meland Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -671.000 -1.088.000 -1.108.000 -542.000 -130.000
Driftsresultat -671.000 -1.088.000 -1.108.000 -543.000 -130.000
Finansinntekter 225.000 0 293.000 208.000 143.000
Finanskostnader 0 -119.000 -11.000 -29.000 -46.000
Finans 225.000 -119.000 282.000 179.000 97.000
Resultat før skatt -447.000 -1.207.000 -826.000 -363.000 -32.000
Skattekostnad -570.000 86.000 199.000 131.000 35.000
Årsresultat -1.017.000 -1.121.000 -626.000 -233.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 570.000 484.000 285.000 154.000
Sum omløpsmidler 2.361.000 3.368.000 4.572.000 5.951.000 7.007.000
Sum eiendeler 2.361.000 3.938.000 5.056.000 6.236.000 7.161.000
Sum opptjent egenkapital 2.158.000 3.175.000 4.297.000 4.923.000 5.156.000
Sum egenkapital 2.358.000 3.375.000 4.497.000 5.123.000 5.356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 706.000 1.765.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 562.000 560.000 407.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 2.360.000 3.937.000 5.057.000 6.236.000 7.162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -31.000 -27.000 -58.000 -86.000 -57.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -640.000 -1.061.000 -1.050.000 -456.000 -73.000
Driftskostnader -671.000 -1.088.000 -1.108.000 -542.000 -130.000
Driftsresultat -671.000 -1.088.000 -1.108.000 -543.000 -130.000
Finansinntekter 225.000 0 293.000 208.000 143.000
Finanskostnader 0 -119.000 -11.000 -29.000 -46.000
Finans 225.000 -119.000 282.000 179.000 97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.017.000 -1.121.000 -626.000 -233.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 570.000 484.000 285.000 154.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 570.000 484.000 285.000 154.000
Varebeholdning 299.000 299.000 299.000 299.000 299.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.963.000 2.988.000 4.082.000 5.489.000 6.581.000
Kasse, bank 99.000 80.000 191.000 163.000 127.000
Sum omløpsmidler 2.361.000 3.368.000 4.572.000 5.951.000 7.007.000
Sum eiendeler 2.361.000 3.938.000 5.056.000 6.236.000 7.161.000
Sum opptjent egenkapital 2.158.000 3.175.000 4.297.000 4.923.000 5.156.000
Sum egenkapital 2.358.000 3.375.000 4.497.000 5.123.000 5.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 706.000 1.765.000
Leverandørgjeld 2.000 559.000 554.000 10.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 6.000 393.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 562.000 560.000 407.000 41.000
Sum gjeld og egenkapital 2.360.000 3.937.000 5.057.000 6.236.000 7.162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.359.000 2.806.000 4.012.000 5.544.000 6.966.000
Likviditetsgrad 1 1 6 8.2 14.6 170.9
Likviditetsgrad 2 1 5.5 7.6 13.9 163.7
Soliditet 99.9 85.7 88.9 82.2 74.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.1 -100.7 -18.7 0.3
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -18.9 -27.6 -16.1 -5.4 0.2
Signatur
16.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM ELLER NESTLEIAR OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex