Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melaren As
Juridisk navn:  Melaren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mehaugen 50 Mehaugen 50 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 917800480
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.68%
Resultat  
  
43.75%
Egenkapital  
  
-240.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 435.000 487.000 24.000
Resultat: -225.000 -400.000 -6.000
Egenkapital: -132.000 94.000 494.000
Regnskap for  Melaren As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 435.000 487.000 24.000
Driftskostnader -598.000 -824.000 -28.000
Driftsresultat -165.000 -337.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -61.000 -63.000 -1.000
Finans -60.000 -63.000 -1.000
Resultat før skatt -225.000 -400.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -225.000 -400.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.269.000 2.638.000 3.140.000
Sum omløpsmidler 45.000 11.000 16.000
Sum eiendeler 2.314.000 2.649.000 3.156.000
Sum opptjent egenkapital -632.000 -407.000 -6.000
Sum egenkapital -132.000 94.000 494.000
Sum langsiktig gjeld 1.716.000 1.872.000 1.600.000
Sum kortsiktig gjeld 729.000 683.000 1.062.000
Sum gjeld og egenkapital 2.313.000 2.648.000 3.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 445.000 487.000 24.000
Andre inntekter -10.000 0 0
Driftsinntekter 435.000 487.000 24.000
Varekostnad -25.000 -23.000 -1.000
Lønninger -70.000 -6.000 0
Avskrivning -369.000 -429.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -366.000 0
Driftskostnader -598.000 -824.000 -28.000
Driftsresultat -165.000 -337.000 -5.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -61.000 -63.000 -1.000
Finans -60.000 -63.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -225.000 -400.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.269.000 2.638.000 3.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.269.000 2.638.000 3.140.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 0
Andre fordringer 17.000 8.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 0 0
Sum omløpsmidler 45.000 11.000 16.000
Sum eiendeler 2.314.000 2.649.000 3.156.000
Sum opptjent egenkapital -632.000 -407.000 -6.000
Sum egenkapital -132.000 94.000 494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.716.000 1.872.000 1.600.000
Leverandørgjeld -24.000 3.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 733.000 680.000 1.063.000
Sum kortsiktig gjeld 729.000 683.000 1.062.000
Sum gjeld og egenkapital 2.313.000 2.648.000 3.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -684.000 -672.000 -1.046.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0
Soliditet -5.7 3.5 15.7
Resultatgrad -37.9 -69.2 -20.8
Rentedekningsgrad -2.7 -5.3
Gjeldsgrad -18.5 27.2 5.4
Total kapitalrentabilitet -7.1 -12.7 -0.2
Signatur
30.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex