Melboden AS
Juridisk navn:  Melboden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67139911
Postboks 85 Verksgata 13 Fax: 67139513
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 881428792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/3/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Resultat Compagniet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.31%
Resultat  
  
192.74%
Egenkapital  
  
20.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.554.000 3.919.000 3.893.000 3.958.000 4.158.000
Resultat: 726.000 248.000 257.000 424.000 948.000
Egenkapital: 3.236.000 2.677.000 2.490.000 2.294.000 1.986.000
Regnskap for  Melboden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.554.000 3.919.000 3.893.000 3.958.000 4.158.000
Driftskostnader -2.829.000 -3.672.000 -3.633.000 -3.535.000 -3.208.000
Driftsresultat 726.000 247.000 260.000 424.000 949.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -2.000
Finans 0 1.000 -2.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 726.000 248.000 257.000 424.000 948.000
Skattekostnad -167.000 -60.000 -60.000 -116.000 -256.000
Årsresultat 558.000 188.000 196.000 307.000 692.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.193.000 15.000 20.000 26.000 35.000
Sum omløpsmidler 793.000 3.416.000 3.223.000 3.058.000 2.842.000
Sum eiendeler 3.986.000 3.431.000 3.243.000 3.084.000 2.877.000
Sum opptjent egenkapital 3.126.000 2.567.000 2.380.000 2.184.000 1.876.000
Sum egenkapital 3.236.000 2.677.000 2.490.000 2.294.000 1.986.000
Sum langsiktig gjeld 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 635.000 634.000 671.000 771.000
Sum gjeld og egenkapital 3.986.000 3.431.000 3.243.000 3.084.000 2.876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.554.000 3.912.000 3.893.000 3.958.000 4.158.000
Andre inntekter 0 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.554.000 3.919.000 3.893.000 3.958.000 4.158.000
Varekostnad -688.000 -826.000 -846.000 -848.000 -868.000
Lønninger -1.598.000 -2.248.000 -2.199.000 -2.105.000 -1.867.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -543.000 -598.000 -588.000 -582.000 -473.000
Driftskostnader -2.829.000 -3.672.000 -3.633.000 -3.535.000 -3.208.000
Driftsresultat 726.000 247.000 260.000 424.000 949.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 -2.000
Finans 0 1.000 -2.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 558.000 188.000 196.000 307.000 692.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 15.000 20.000 26.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.181.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.193.000 15.000 20.000 26.000 35.000
Varebeholdning 57.000 53.000 58.000 72.000 77.000
Kundefordringer 10.000 18.000 16.000 6.000 5.000
Andre fordringer 17.000 2.723.000 2.474.000 2.176.000 1.984.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 709.000 622.000 675.000 804.000 775.000
Sum omløpsmidler 793.000 3.416.000 3.223.000 3.058.000 2.842.000
Sum eiendeler 3.986.000 3.431.000 3.243.000 3.084.000 2.877.000
Sum opptjent egenkapital 3.126.000 2.567.000 2.380.000 2.184.000 1.876.000
Sum egenkapital 3.236.000 2.677.000 2.490.000 2.294.000 1.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Leverandørgjeld 28.000 50.000 48.000 78.000 64.000
Betalbar skatt 164.000 55.000 55.000 108.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 259.000 284.000 305.000 282.000 283.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 245.000 226.000 204.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 631.000 635.000 634.000 671.000 771.000
Sum gjeld og egenkapital 3.986.000 3.431.000 3.243.000 3.084.000 2.876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 162.000 2.781.000 2.589.000 2.387.000 2.071.000
Likviditetsgrad 1 1.3 5.4 5 4.6 3.7
Likviditetsgrad 2 1.2 5.3 5 4.5 3.6
Soliditet 81.2 7 76.8 74.4 69.1
Resultatgrad 20.4 6.3 6.7 10.7 22.8
Rentedekningsgrad 86.7 475.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.2 7.2 8 13.8 33.0
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex