Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melgård Eiendomsinvest As
Juridisk navn:  Melgård Eiendomsinvest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90075764
Lillestrømveien 1715 Lillestrømveien 1715 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 989139282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: komo eiendom as
Regnskapsfører: Heiaas Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44.44%
Egenkapital  
  
0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 34.000 0 2.042.000 202.000 4.646.000
Resultat: -5.000 -9.000 1.188.000 93.000 440.000
Egenkapital: 350.000 348.000 348.000 462.000 405.000
Regnskap for  Melgård Eiendomsinvest As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 34.000 0 2.042.000 202.000 4.646.000
Driftskostnader -39.000 -20.000 -697.000 -126.000 -4.153.000
Driftsresultat -5.000 -20.000 1.345.000 76.000 493.000
Finansinntekter 0 12.000 3.000 17.000 29.000
Finanskostnader 0 -1.000 -160.000 0 -82.000
Finans 0 11.000 -157.000 17.000 -53.000
Resultat før skatt -5.000 -9.000 1.188.000 93.000 440.000
Skattekostnad 7.000 9.000 -302.000 -35.000 -121.000
Årsresultat 2.000 1.000 885.000 58.000 319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.030.000 495.000
Sum omløpsmidler 566.000 582.000 1.839.000 457.000 968.000
Sum eiendeler 566.000 582.000 1.839.000 1.487.000 1.463.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 234.000 233.000 348.000 290.000
Sum egenkapital 350.000 348.000 348.000 462.000 405.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 178.000 231.000 957.000 949.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 56.000 1.261.000 69.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 582.000 1.839.000 1.488.000 1.463.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 0 2.042.000 202.000 4.638.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 8.000
Driftsinntekter 34.000 0 2.042.000 202.000 4.646.000
Varekostnad -19.000 0 -535.000 0 -3.117.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -20.000 -162.000 -126.000 -1.036.000
Driftskostnader -39.000 -20.000 -697.000 -126.000 -4.153.000
Driftsresultat -5.000 -20.000 1.345.000 76.000 493.000
Finansinntekter 0 12.000 3.000 17.000 29.000
Finanskostnader 0 -1.000 -160.000 0 -82.000
Finans 0 11.000 -157.000 17.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Årsresultat 2.000 1.000 885.000 58.000 319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 535.000 495.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 535.000 495.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 495.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.030.000 495.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 32.000 149.000 410.000 541.000
Andre fordringer 530.000 528.000 843.000 5.000 173.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 22.000 848.000 42.000 254.000
Sum omløpsmidler 566.000 582.000 1.839.000 457.000 968.000
Sum eiendeler 566.000 582.000 1.839.000 1.487.000 1.463.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 234.000 233.000 348.000 290.000
Sum egenkapital 350.000 348.000 348.000 462.000 405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 136.000 178.000 231.000 146.000 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 178.000 231.000 957.000 949.000
Leverandørgjeld 0 12.000 44.000 42.000 70.000
Betalbar skatt 34.000 44.000 217.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 27.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 56.000 1.261.000 69.000 110.000
Sum gjeld og egenkapital 565.000 582.000 1.839.000 1.488.000 1.463.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 532.000 526.000 578.000 388.000 858.000
Likviditetsgrad 1 16.6 10.4 1.5 6.6 8.8
Likviditetsgrad 2 16.6 10.4 1.5 6.7 8.9
Soliditet 61.9 59.8 18.9 31.0 27.7
Resultatgrad -14.7 65.9 37.6 10.6
Rentedekningsgrad 8.4 6.4
Gjeldsgrad 0.6 0.7 4.3 2.2 2.6
Total kapitalrentabilitet -0.9 -1.4 73.3 6.3 35.7
Signatur
01.11.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex