Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melhus Revmatikerforening
Juridisk navn:  Melhus Revmatikerforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72870044
Postboks 32 V/Gerd Aune Karivollvegen 54 Fax:
7221 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 992281464
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/10/1987
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 205.000
Resultat: 24.000
Egenkapital: 171.000
Regnskap for  Melhus Revmatikerforening
Resultat 2010
Driftsinntekter 205.000
Driftskostnader -181.000
Driftsresultat 24.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 24.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 171.000
Sum eiendeler 171.000
Sum opptjent egenkapital 171.000
Sum egenkapital 171.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.000
Andre inntekter 177.000
Driftsinntekter 205.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -181.000
Driftskostnader -181.000
Driftsresultat 24.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 171.000
Sum omløpsmidler 171.000
Sum eiendeler 171.000
Sum opptjent egenkapital 171.000
Sum egenkapital 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 171.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 11.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex