Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Melhus Sparebank
Juridisk navn:  Melhus Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72878000
Postboks 40 Fax: 72878080
7221 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune: www.melhusbanken.no
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 937901291
Aksjekapital: 152.727.200 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 10/3/1840
Foretakstype: SPA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.55%
Resultat  
  
4.05%
Egenkapital  
  
30.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 144.381.000 136.786.000 103.631.000 101.177.000 93.486.000
Resultat: 66.111.000 63.538.000 41.601.000 41.314.000 33.149.000
Egenkapital: 491.362.000 375.117.000 348.388.000 327.018.000 302.921.000
Regnskap for  Melhus Sparebank
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 144.381.000 136.786.000 103.631.000 101.177.000 93.486.000
Driftskostnader -72.850.000 -71.109.000 -62.580.000 -55.912.000 -51.353.000
Driftsresultat 71.531.000 65.677.000 41.051.000 45.265.000 42.133.000
Finansinntekter 0 0 1.226.000 0 0
Finanskostnader -5.420.000 -2.139.000 -676.000 -3.951.000 -8.984.000
Finans -5.420.000 -2.139.000 550.000 -3.951.000 -8.984.000
Resultat før skatt 66.111.000 63.538.000 41.601.000 41.314.000 33.149.000
Skattekostnad -16.232.000 -11.291.000 -11.523.000 -10.974.000 -9.139.000
Årsresultat 49.879.000 52.247.000 30.078.000 30.340.000 24.010.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 432.750.000 458.914.000 470.245.000 292.008.000 342.500.000
Sum omløpsmidler 5.554.478.000 4.825.352.000 4.741.650.000 4.340.049.000 3.742.135.000
Sum eiendeler 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000 4.632.057.000 4.084.635.000
Sum opptjent egenkapital 324.646.000 286.057.000 259.336.000 238.019.000 213.901.000
Sum egenkapital 491.362.000 375.117.000 348.388.000 327.018.000 302.921.000
Sum langsiktig gjeld 154.828.000 136.785.000 114.836.000 116.347.000 118.030.000
Sum kortsiktig gjeld 5.341.038.000 4.772.364.000 4.748.671.000 4.188.692.000 3.663.684.000
Sum gjeld og egenkapital 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000 4.632.057.000 4.084.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 144.381.000 136.786.000 103.631.000 101.177.000 93.486.000
Driftsinntekter 144.381.000 136.786.000 103.631.000 101.177.000 93.486.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -40.428.000 -36.807.000 -31.969.000 -27.200.000 -25.377.000
Avskrivning -2.990.000 -4.622.000 -2.659.000 -3.582.000 -3.691.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.432.000 -29.680.000 -27.952.000 -25.130.000 -22.285.000
Driftskostnader -72.850.000 -71.109.000 -62.580.000 -55.912.000 -51.353.000
Driftsresultat 71.531.000 65.677.000 41.051.000 45.265.000 42.133.000
Finansinntekter 0 0 1.226.000 0 0
Finanskostnader -5.420.000 -2.139.000 -676.000 -3.951.000 -8.984.000
Finans -5.420.000 -2.139.000 550.000 -3.951.000 -8.984.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.879.000 52.247.000 30.078.000 30.340.000 24.010.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.780.000 2.500.000 3.200.000 3.755.000 0
Sum Immatrielle midler 8.966.000 5.417.000 6.818.000 7.737.000 3.816.000
Fast eiendom 26.426.000 27.265.000 24.189.000 21.896.000 21.837.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.377.000 2.328.000 2.341.000 2.703.000 2.823.000
Sum varige driftsmidler 28.803.000 29.593.000 26.530.000 24.599.000 24.660.000
Sum finansielle anleggsmidler 394.981.000 423.904.000 436.897.000 259.672.000 314.024.000
Sum anleggsmidler 432.750.000 458.914.000 470.245.000 292.008.000 342.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.223.087.000 4.332.500.000 4.122.293.000 3.791.345.000 3.325.658.000
Andre fordringer 31.900.000 113.815.000 129.999.000 116.918.000 86.479.000
Sum investeringer 286.452.000 318.227.000 420.267.000 415.189.000 314.661.000
Kasse, bank 13.039.000 60.810.000 69.091.000 16.597.000 15.337.000
Sum omløpsmidler 5.554.478.000 4.825.352.000 4.741.650.000 4.340.049.000 3.742.135.000
Sum eiendeler 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000 4.632.057.000 4.084.635.000
Sum opptjent egenkapital 324.646.000 286.057.000 259.336.000 238.019.000 213.901.000
Sum egenkapital 491.362.000 375.117.000 348.388.000 327.018.000 302.921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.587.000 6.842.000 4.491.000 6.225.000 8.149.000
Gjeld til kredittinstitutt 172.617.000 309.558.000 441.980.000 465.645.000 753.555.000
Sum langsiktig gjeld 154.828.000 136.785.000 114.836.000 116.347.000 118.030.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.168.421.000 4.462.806.000 4.306.691.000 3.723.047.000 2.910.129.000
Sum kortsiktig gjeld 5.341.038.000 4.772.364.000 4.748.671.000 4.188.692.000 3.663.684.000
Sum gjeld og egenkapital 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000 4.632.057.000 4.084.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.440.000 52.988.000 -7.021.000 151.357.000 78.451.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
Soliditet 8.2 7.1 6.7 7.1 7.4
Resultatgrad 49.5 48.0 39.6 44.7 45.1
Rentedekningsgrad 13.2 30.7 62.5 11.5 4.7
Gjeldsgrad 11.2 13.1 14.0 13.2 12.5
Total kapitalrentabilitet 1.2 1.2 0.8 1.0 1.0
Signatur
26.05.2013
STYRETS FORMANN ALENE, BANKSJEFEN
ALENE,
2 AV STYRETS ØVRIGE MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Melhus Sparebank
MelhusBanken/Melhus Sparebank er en selvstendig sparebank med tradisjoner tilbake til 1840.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex