Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melhus Sparebank
Juridisk navn:  Melhus Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72878000
Postboks 40 Fax: 72878080
7221 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 937901291
Aksjekapital: 152.727.200 NOK
Antall ansatte: 77
Etableringsdato: 03.10.1840
Foretakstype: SPA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,16%
Resultat  
  
-31%
Egenkapital  
  
5,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000 103.631.000
Resultat: 65.372.000 94.738.000 66.111.000 63.538.000 41.601.000
Egenkapital: 586.301.000 556.222.000 491.362.000 375.117.000 348.388.000
Regnskap for  Melhus Sparebank
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000 103.631.000
Driftskostnader -89.595.000 -59.689.000 -72.850.000 -71.109.000 -62.580.000
Driftsresultat 71.582.000 101.237.000 71.531.000 65.677.000 41.051.000
Finansinntekter 0 1.396.000 0 0 1.226.000
Finanskostnader -6.210.000 -7.895.000 -5.420.000 -2.139.000 -676.000
Finans -6.210.000 -6.499.000 -5.420.000 -2.139.000 550.000
Resultat før skatt 65.372.000 94.738.000 66.111.000 63.538.000 41.601.000
Skattekostnad -17.537.000 -24.678.000 -16.232.000 -11.291.000 -11.523.000
Årsresultat 47.835.000 70.060.000 49.879.000 52.247.000 30.078.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 242.828.000 173.070.000 432.750.000 458.914.000 470.245.000
Sum omløpsmidler 6.739.594.000 6.242.444.000 5.554.478.000 4.825.352.000 4.741.650.000
Sum eiendeler 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000
Sum opptjent egenkapital 419.574.000 389.489.000 324.646.000 286.057.000 259.336.000
Sum egenkapital 586.301.000 556.222.000 491.362.000 375.117.000 348.388.000
Sum langsiktig gjeld 146.263.000 1.790.551.000 154.828.000 136.785.000 114.836.000
Sum kortsiktig gjeld 6.249.858.000 4.068.741.000 5.341.038.000 4.772.364.000 4.748.671.000
Sum gjeld og egenkapital 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000 103.631.000
Driftsinntekter 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000 103.631.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.589.000 -26.565.000 -40.428.000 -36.807.000 -31.969.000
Avskrivning -3.720.000 -3.105.000 -2.990.000 -4.622.000 -2.659.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -39.286.000 -30.019.000 -29.432.000 -29.680.000 -27.952.000
Driftskostnader -89.595.000 -59.689.000 -72.850.000 -71.109.000 -62.580.000
Driftsresultat 71.582.000 101.237.000 71.531.000 65.677.000 41.051.000
Finansinntekter 0 1.396.000 0 0 1.226.000
Finanskostnader -6.210.000 -7.895.000 -5.420.000 -2.139.000 -676.000
Finans -6.210.000 -6.499.000 -5.420.000 -2.139.000 550.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.835.000 70.060.000 49.879.000 52.247.000 30.078.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 1.840.000 1.780.000 2.500.000 3.200.000
Sum Immatrielle midler 4.977.000 2.914.000 8.966.000 5.417.000 6.818.000
Fast eiendom 30.708.000 28.290.000 26.426.000 27.265.000 24.189.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.090.000 0 2.377.000 2.328.000 2.341.000
Sum varige driftsmidler 34.798.000 28.290.000 28.803.000 29.593.000 26.530.000
Sum finansielle anleggsmidler 203.053.000 141.866.000 394.981.000 423.904.000 436.897.000
Sum anleggsmidler 242.828.000 173.070.000 432.750.000 458.914.000 470.245.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.309.692.000 5.717.570.000 5.223.087.000 4.332.500.000 4.122.293.000
Andre fordringer 38.640.000 13.060.000 31.900.000 113.815.000 129.999.000
Sum investeringer 326.558.000 491.257.000 286.452.000 318.227.000 420.267.000
Kasse, bank 64.704.000 20.557.000 13.039.000 60.810.000 69.091.000
Sum omløpsmidler 6.739.594.000 6.242.444.000 5.554.478.000 4.825.352.000 4.741.650.000
Sum eiendeler 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000
Sum opptjent egenkapital 419.574.000 389.489.000 324.646.000 286.057.000 259.336.000
Sum egenkapital 586.301.000 556.222.000 491.362.000 375.117.000 348.388.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.987.000 996.000 24.587.000 6.842.000 4.491.000
Gjeld til kredittinstitutt 150.671.000 0 172.617.000 309.558.000 441.980.000
Sum langsiktig gjeld 146.263.000 1.790.551.000 154.828.000 136.785.000 114.836.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 19.857.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.099.187.000 4.048.884.000 5.168.421.000 4.462.806.000 4.306.691.000
Sum kortsiktig gjeld 6.249.858.000 4.068.741.000 5.341.038.000 4.772.364.000 4.748.671.000
Sum gjeld og egenkapital 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000 5.211.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.736.000 2.173.703.000 213.440.000 52.988.000 -7.021.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.0 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 1.1 1.1 1.0
Soliditet 8.4 8.7 8.2 7.1 6.7
Resultatgrad 44.4 62.9 49.5 48.0 39.6
Rentedekningsgrad 11.5 13.0 13.2 30.7 62.5
Gjeldsgrad 10.9 10.5 11.2 13.1 14.0
Total kapitalrentabilitet 1.0 1.6 1.2 1.2 0.8
Signatur
23.05.2016
STYRETS FORMANN ALENE, BANKSJEFEN ALENE,
2 AV STYRETS ØVRIGE MEDLEMMER.
Prokurister
23.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex