Melhus Sparebank
Juridisk navn:  Melhus Sparebank
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72878000
Postboks 40 Fax: 72878080
7221 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 937901291
Aksjekapital: 277.622.500 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 03.10.1840
Foretakstype: SPA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,61%
Resultat  
  
57,03%
Egenkapital  
  
26,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 175.062.000 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000
Resultat: 102.656.000 65.372.000 94.738.000 66.111.000 63.538.000
Egenkapital: 743.580.000 586.301.000 556.222.000 491.362.000 375.117.000
Regnskap for  Melhus Sparebank
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 175.062.000 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000
Driftskostnader -85.526.000 -89.595.000 -59.689.000 -72.850.000 -71.109.000
Driftsresultat 89.536.000 71.582.000 101.237.000 71.531.000 65.677.000
Finansinntekter 0 0 1.396.000 0 0
Finanskostnader 13.120.000 -6.210.000 -7.895.000 -5.420.000 -2.139.000
Finans 13.120.000 -6.210.000 -6.499.000 -5.420.000 -2.139.000
Resultat før skatt 102.656.000 65.372.000 94.738.000 66.111.000 63.538.000
Skattekostnad -19.431.000 -17.537.000 -24.678.000 -16.232.000 -11.291.000
Årsresultat 83.225.000 47.835.000 70.060.000 49.879.000 52.247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.958.000 242.828.000 173.070.000 432.750.000 458.914.000
Sum omløpsmidler 7.802.177.000 6.739.594.000 6.242.444.000 5.554.478.000 4.825.352.000
Sum eiendeler 8.061.135.000 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000
Sum opptjent egenkapital 495.644.000 419.574.000 389.489.000 324.646.000 286.057.000
Sum egenkapital 743.580.000 586.301.000 556.222.000 491.362.000 375.117.000
Sum langsiktig gjeld 140.432.000 146.263.000 1.790.551.000 154.828.000 136.785.000
Sum kortsiktig gjeld 7.177.121.000 6.249.858.000 4.068.741.000 5.341.038.000 4.772.364.000
Sum gjeld og egenkapital 8.061.133.000 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 175.062.000 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000
Driftsinntekter 175.062.000 161.177.000 160.926.000 144.381.000 136.786.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.445.000 -46.589.000 -26.565.000 -40.428.000 -36.807.000
Avskrivning -3.925.000 -3.720.000 -3.105.000 -2.990.000 -4.622.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.156.000 -39.286.000 -30.019.000 -29.432.000 -29.680.000
Driftskostnader -85.526.000 -89.595.000 -59.689.000 -72.850.000 -71.109.000
Driftsresultat 89.536.000 71.582.000 101.237.000 71.531.000 65.677.000
Finansinntekter 0 0 1.396.000 0 0
Finanskostnader 13.120.000 -6.210.000 -7.895.000 -5.420.000 -2.139.000
Finans 13.120.000 -6.210.000 -6.499.000 -5.420.000 -2.139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.225.000 47.835.000 70.060.000 49.879.000 52.247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 1.840.000 1.780.000 2.500.000
Sum Immatrielle midler 4.942.000 4.977.000 2.914.000 8.966.000 5.417.000
Fast eiendom 27.458.000 30.708.000 28.290.000 26.426.000 27.265.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.792.000 4.090.000 0 2.377.000 2.328.000
Sum varige driftsmidler 33.250.000 34.798.000 28.290.000 28.803.000 29.593.000
Sum finansielle anleggsmidler 220.766.000 203.053.000 141.866.000 394.981.000 423.904.000
Sum anleggsmidler 258.958.000 242.828.000 173.070.000 432.750.000 458.914.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.977.219.000 6.309.692.000 5.717.570.000 5.223.087.000 4.332.500.000
Andre fordringer 54.616.000 38.640.000 13.060.000 31.900.000 113.815.000
Sum investeringer 700.395.000 326.558.000 491.257.000 286.452.000 318.227.000
Kasse, bank 69.947.000 64.704.000 20.557.000 13.039.000 60.810.000
Sum omløpsmidler 7.802.177.000 6.739.594.000 6.242.444.000 5.554.478.000 4.825.352.000
Sum eiendeler 8.061.135.000 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000
Sum opptjent egenkapital 495.644.000 419.574.000 389.489.000 324.646.000 286.057.000
Sum egenkapital 743.580.000 586.301.000 556.222.000 491.362.000 375.117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 93.000 5.987.000 996.000 24.587.000 6.842.000
Gjeld til kredittinstitutt 150.709.000 150.671.000 0 172.617.000 309.558.000
Sum langsiktig gjeld 140.432.000 146.263.000 1.790.551.000 154.828.000 136.785.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 19.857.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.026.412.000 6.099.187.000 4.048.884.000 5.168.421.000 4.462.806.000
Sum kortsiktig gjeld 7.177.121.000 6.249.858.000 4.068.741.000 5.341.038.000 4.772.364.000
Sum gjeld og egenkapital 8.061.133.000 6.982.422.000 6.415.514.000 5.987.228.000 5.284.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 625.056.000 489.736.000 2.173.703.000 213.440.000 52.988.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.5 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.6 1.1 1.1
Soliditet 9.2 8.4 8.7 8.2 7.1
Resultatgrad 51.1 44.4 62.9 49.5 48.0
Rentedekningsgrad -6.8 11.5 13.0 13.2 30.7
Gjeldsgrad 9.8 10.9 10.5 11.2 13.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.0 1.6 1.2 1.2
Signatur
26.04.2017
STYRETS FORMANN ALENE, BANKSJEFEN ALENE,
2 AV STYRETS ØVRIGE MEDLEMMER.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex