Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melhus Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Melhus Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73917500
Hornebergvegen 9 Hornebergvegen 9 Fax: 73917501
7038 Trondheim 7038 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992241624
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ep Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1377.42%
Egenkapital  
  
-13.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 406.000 0 280.000 39.055.000 10.350.000
Resultat: 396.000 -31.000 -113.000 3.976.000 -45.000
Egenkapital: 2.297.000 2.655.000 2.686.000 2.799.000 -171.000
Regnskap for  Melhus Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 406.000 0 280.000 39.055.000 10.350.000
Driftskostnader -98.000 -150.000 -485.000 -34.638.000 -9.809.000
Driftsresultat 309.000 -149.000 -206.000 4.417.000 541.000
Finansinntekter 87.000 119.000 96.000 -2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -439.000 -590.000
Finans 87.000 119.000 92.000 -441.000 -586.000
Resultat før skatt 396.000 -31.000 -113.000 3.976.000 -45.000
Skattekostnad -54.000 0 0 -1.006.000 0
Årsresultat 342.000 -31.000 -113.000 2.970.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.990.000 1.990.000 1.965.000 1.960.000 0
Sum omløpsmidler 1.104.000 725.000 722.000 4.905.000 14.056.000
Sum eiendeler 3.094.000 2.715.000 2.687.000 6.865.000 14.056.000
Sum opptjent egenkapital 2.197.000 2.555.000 2.586.000 2.699.000 -271.000
Sum egenkapital 2.297.000 2.655.000 2.686.000 2.799.000 -171.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.455.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 60.000 1.000 4.066.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 2.715.000 2.687.000 6.865.000 14.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 406.000 0 280.000 38.039.000 10.235.000
Andre inntekter 0 0 0 1.016.000 115.000
Driftsinntekter 406.000 0 280.000 39.055.000 10.350.000
Varekostnad -44.000 -59.000 -83.000 -20.756.000 -16.266.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -91.000 -122.000 -202.000 -322.000
Driftskostnader -98.000 -150.000 -485.000 -34.638.000 -9.809.000
Driftsresultat 309.000 -149.000 -206.000 4.417.000 541.000
Finansinntekter 87.000 119.000 96.000 -2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 -439.000 -590.000
Finans 87.000 119.000 92.000 -441.000 -586.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Årsresultat 342.000 -31.000 -113.000 2.970.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.990.000 1.990.000 1.965.000 1.960.000 0
Sum anleggsmidler 1.990.000 1.990.000 1.965.000 1.960.000 0
Varebeholdning 0 0 0 280.000 13.960.000
Kundefordringer 0 0 0 86.000 0
Andre fordringer 9.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.095.000 717.000 722.000 4.539.000 96.000
Sum omløpsmidler 1.104.000 725.000 722.000 4.905.000 14.056.000
Sum eiendeler 3.094.000 2.715.000 2.687.000 6.865.000 14.056.000
Sum opptjent egenkapital 2.197.000 2.555.000 2.586.000 2.699.000 -271.000
Sum egenkapital 2.297.000 2.655.000 2.686.000 2.799.000 -171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 539.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 11.455.000
Leverandørgjeld 0 60.000 1.000 2.370.000 409.000
Betalbar skatt 54.000 0 0 1.006.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 0 0 690.000 1.823.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 60.000 1.000 4.066.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 3.094.000 2.715.000 2.687.000 6.865.000 14.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 307.000 665.000 721.000 839.000 11.284.000
Likviditetsgrad 1 1.4 12.1 7 1.2 5.1
Likviditetsgrad 2 1.4 12.1 7 1.2 0.1
Soliditet 74.2 97.8 1 40.8 -1.2
Resultatgrad 76.1 -73.6 11.3 5.2
Rentedekningsgrad -51.5 10.1 0.9
Gjeldsgrad 0.3 0 0 1.5 -83.2
Total kapitalrentabilitet 12.8 -1.1 -4.1 64.3 3.9
Signatur
28.06.2019
SIGNATUR I FELLESSKAP
KARLSEN BJØRN THOMAS
SIGNATUR
HOGSTAD OLA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex