Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melius As
Juridisk navn:  Melius As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hognesvegen 439 Hognesvegen 439 Fax:
7977 Høylandet 7977 Høylandet
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Høylandet
Org.nr: 918172157
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.62%
Resultat  
  
22.05%
Egenkapital  
  
100.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.312.000 1.165.000 91.000
Resultat: 1.157.000 948.000 84.000
Egenkapital: 1.775.000 884.000 163.000
Regnskap for  Melius As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.312.000 1.165.000 91.000
Driftskostnader -156.000 -217.000 -6.000
Driftsresultat 1.157.000 948.000 84.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 1.157.000 948.000 84.000
Skattekostnad -266.000 -228.000 -20.000
Årsresultat 891.000 721.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.056.000 1.168.000 191.000
Sum eiendeler 2.056.000 1.168.000 191.000
Sum opptjent egenkapital 1.675.000 0 63.000
Sum egenkapital 1.775.000 884.000 163.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 273.000 228.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 2.055.000 1.168.000 190.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.312.000 1.165.000 91.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.312.000 1.165.000 91.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -15.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -141.000 -217.000 -6.000
Driftskostnader -156.000 -217.000 -6.000
Driftsresultat 1.157.000 948.000 84.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 891.000 721.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.056.000 1.168.000 191.000
Sum omløpsmidler 2.056.000 1.168.000 191.000
Sum eiendeler 2.056.000 1.168.000 191.000
Sum opptjent egenkapital 1.675.000 0 63.000
Sum egenkapital 1.775.000 884.000 163.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 56.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 266.000 228.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 228.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 2.055.000 1.168.000 190.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.783.000 940.000 164.000
Likviditetsgrad 1 7.5 5.1 7.1
Likviditetsgrad 2 7.5 5.1 7.1
Soliditet 86.4 75.7 85.8
Resultatgrad 88.2 81.4 92.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 56.4 81.3 44.2
Signatur
14.12.2016
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex