Mem-Tek As
Juridisk navn:  Mem-Tek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35090884
Tveitovegen 277 Tveitovegen 277 Fax: 35090339
3652 Hovin I Telemark 3652 Hovin I Telemark
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 946513598
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.75%
Resultat  
  
-375%
Egenkapital  
  
-50.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 177.000 668.000 1.394.000 8.000
Resultat: -38.000 -8.000 -91.000 171.000 -19.000
Egenkapital: 29.000 59.000 63.000 131.000 0
Regnskap for  Mem-Tek As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 177.000 668.000 1.394.000 8.000
Driftskostnader -88.000 -184.000 -760.000 -1.224.000 -28.000
Driftsresultat -39.000 -8.000 -91.000 170.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -38.000 -8.000 -91.000 171.000 -19.000
Skattekostnad 8.000 3.000 24.000 -40.000 12.000
Årsresultat -30.000 -4.000 -68.000 131.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 23.000 31.000 16.000 0
Sum omløpsmidler 93.000 178.000 278.000 436.000 119.000
Sum eiendeler 108.000 201.000 309.000 452.000 119.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -41.000 -37.000 31.000 -100.000
Sum egenkapital 29.000 59.000 63.000 131.000 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 37.000 40.000 64.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 106.000 206.000 258.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 202.000 309.000 453.000 119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 177.000 668.000 1.394.000 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 177.000 668.000 1.394.000 8.000
Varekostnad -14.000 -78.000 -274.000 -753.000 -2.000
Lønninger -42.000 -25.000 -266.000 -309.000 -20.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -7.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -73.000 -213.000 -160.000 -6.000
Driftskostnader -88.000 -184.000 -760.000 -1.224.000 -28.000
Driftsresultat -39.000 -8.000 -91.000 170.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -4.000 -68.000 131.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 23.000 31.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 15.000 23.000 31.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 23.000 31.000 16.000 0
Varebeholdning 14.000 17.000 26.000 39.000 0
Kundefordringer 0 0 116.000 33.000 0
Andre fordringer 0 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 161.000 130.000 363.000 119.000
Sum omløpsmidler 93.000 178.000 278.000 436.000 119.000
Sum eiendeler 108.000 201.000 309.000 452.000 119.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -41.000 -37.000 31.000 -100.000
Sum egenkapital 29.000 59.000 63.000 131.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 28.000 37.000 40.000 64.000 82.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 37.000 40.000 64.000 82.000
Leverandørgjeld 1.000 36.000 43.000 35.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 58.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 1.000 39.000 111.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 69.000 124.000 54.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 106.000 206.000 258.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 202.000 309.000 453.000 119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 72.000 72.000 178.000 82.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.3 1.7 3.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.2 1.5 3.3
Soliditet 26.9 29.2 20.4 28.9 0.0
Resultatgrad -4.5 -13.6 12.2 -250.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.7 2.4 3.9 2.5
Total kapitalrentabilitet -36.1 -29.4 37.5 -15.1
Signatur
16.03.2017
SIGNATUR INNEHAS AV STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex