Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Meningsfylt Oppvekst For Barn Og Unge I Bydelen Ytrebygda
Juridisk navn:  Meningsfylt Oppvekst For Barn Og Unge I Bydelen Ytrebygda
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55124123
Øvsttunlia 24A Fax:
5223 Nesttun 5223 Nesttun
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 986231935
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/5/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisor Marita Østrem As
Regnskapsfører: Trippel Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.55%
Resultat  
  
-121.51%
Egenkapital  
  
-3.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 640.000 749.000 516.000 705.000 795.000
Resultat: -20.000 93.000 197.000 144.000 31.000
Egenkapital: 603.000 623.000 531.000 334.000 190.000
Regnskap for  Meningsfylt Oppvekst For Barn Og Unge I Bydelen Ytrebygda
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 640.000 749.000 516.000 705.000 795.000
Driftskostnader -662.000 -656.000 -320.000 -562.000 -765.000
Driftsresultat -21.000 93.000 196.000 144.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -20.000 93.000 197.000 144.000 31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 93.000 197.000 144.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 153.000 190.000 131.000 93.000
Sum omløpsmidler 674.000 632.000 494.000 236.000 144.000
Sum eiendeler 796.000 785.000 684.000 367.000 237.000
Sum opptjent egenkapital 553.000 573.000 481.000 284.000 140.000
Sum egenkapital 603.000 623.000 531.000 334.000 190.000
Sum langsiktig gjeld 130.000 130.000 130.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 31.000 23.000 33.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 784.000 684.000 367.000 237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 269.000 325.000 275.000 325.000 0
Andre inntekter 371.000 424.000 241.000 380.000 795.000
Driftsinntekter 640.000 749.000 516.000 705.000 795.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -177.000 -191.000 -137.000 -256.000 -265.000
Avskrivning -31.000 -38.000 -31.000 -24.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -454.000 -427.000 -152.000 -282.000 -474.000
Driftskostnader -662.000 -656.000 -320.000 -562.000 -765.000
Driftsresultat -21.000 93.000 196.000 144.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 93.000 197.000 144.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 122.000 153.000 190.000 130.000 88.000
Sum varige driftsmidler 122.000 153.000 190.000 130.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 122.000 153.000 190.000 131.000 93.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 9.000 0 20.000 0
Andre fordringer 7.000 7.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 665.000 616.000 491.000 216.000 143.000
Sum omløpsmidler 674.000 632.000 494.000 236.000 144.000
Sum eiendeler 796.000 785.000 684.000 367.000 237.000
Sum opptjent egenkapital 553.000 573.000 481.000 284.000 140.000
Sum egenkapital 603.000 623.000 531.000 334.000 190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 130.000 130.000 130.000 0 0
Leverandørgjeld 18.000 4.000 4.000 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 12.000 9.000 5.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 15.000 11.000 29.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 31.000 23.000 33.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 784.000 684.000 367.000 237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 611.000 601.000 471.000 203.000 97.000
Likviditetsgrad 1 10.7 20.4 21.5 7.2 3.1
Likviditetsgrad 2 10.7 20.4 21.5 7.2 3.1
Soliditet 75.8 79.5 77.6 91.0 80.2
Resultatgrad -3.3 12.4 3 20.4 3.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.6 11.9 28.7 39.2 13.1
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex