Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Menova AS
Juridisk navn:  Menova AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32181310
Postboks 3005 Hensmoveien 19 Fax: 32181311
3501 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 965102671
Aksjekapital: 4.500.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 01.10.1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eikli as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,19%
Resultat  
  
43,61%
Egenkapital  
  
3,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 37.275.000 35.437.000 35.704.000 38.506.000 38.432.000
Resultat: 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000 1.002.000
Egenkapital: 59.258.000 57.012.000 55.448.000 53.530.000 52.088.000
Regnskap for  Menova AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 37.275.000 35.437.000 35.704.000 38.506.000 38.432.000
Driftskostnader -35.315.000 -34.271.000 -34.140.000 -37.352.000 -37.608.000
Driftsresultat 1.959.000 1.165.000 1.565.000 1.154.000 823.000
Finansinntekter 287.000 399.000 353.000 290.000 192.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -12.000
Finans 286.000 399.000 352.000 290.000 180.000
Resultat før skatt 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000 1.002.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000 1.002.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.364.000 40.818.000 41.819.000 42.619.000 43.825.000
Sum omløpsmidler 24.634.000 21.495.000 18.881.000 16.517.000 13.672.000
Sum eiendeler 64.998.000 62.313.000 60.700.000 59.136.000 57.497.000
Sum opptjent egenkapital 53.044.000 50.798.000 49.234.000 47.317.000 45.874.000
Sum egenkapital 59.258.000 57.012.000 55.448.000 53.530.000 52.088.000
Sum langsiktig gjeld 0 34.000 135.000 348.000 514.000
Sum kortsiktig gjeld 5.740.000 5.266.000 5.118.000 5.258.000 4.896.000
Sum gjeld og egenkapital 64.998.000 62.312.000 60.701.000 59.137.000 57.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.990.000 15.873.000 16.050.000 17.680.000 17.336.000
Andre inntekter 21.285.000 19.564.000 19.654.000 20.826.000 21.096.000
Driftsinntekter 37.275.000 35.437.000 35.704.000 38.506.000 38.432.000
Varekostnad -3.544.000 -3.606.000 -3.918.000 -4.564.000 -4.729.000
Lønninger -21.556.000 -21.608.000 -21.260.000 -23.498.000 -23.127.000
Avskrivning -2.142.000 -2.166.000 -2.479.000 -2.690.000 -2.708.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.073.000 -6.891.000 -6.483.000 -6.600.000 -7.084.000
Driftskostnader -35.315.000 -34.271.000 -34.140.000 -37.352.000 -37.608.000
Driftsresultat 1.959.000 1.165.000 1.565.000 1.154.000 823.000
Finansinntekter 287.000 399.000 353.000 290.000 192.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -12.000
Finans 286.000 399.000 352.000 290.000 180.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000 1.002.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 20.000 40.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 20.000 40.000
Fast eiendom 37.382.000 38.446.000 39.685.000 40.034.000 40.917.000
Maskiner anlegg 1.000.000 236.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.982.000 2.136.000 2.134.000 2.565.000 2.868.000
Sum varige driftsmidler 40.364.000 40.818.000 41.819.000 42.599.000 43.785.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.364.000 40.818.000 41.819.000 42.619.000 43.825.000
Varebeholdning 1.066.000 1.166.000 1.278.000 1.413.000 1.146.000
Kundefordringer 2.821.000 2.656.000 2.940.000 3.371.000 2.140.000
Andre fordringer 305.000 98.000 139.000 315.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.442.000 17.574.000 14.525.000 11.419.000 10.177.000
Sum omløpsmidler 24.634.000 21.495.000 18.881.000 16.517.000 13.672.000
Sum eiendeler 64.998.000 62.313.000 60.700.000 59.136.000 57.497.000
Sum opptjent egenkapital 53.044.000 50.798.000 49.234.000 47.317.000 45.874.000
Sum egenkapital 59.258.000 57.012.000 55.448.000 53.530.000 52.088.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 34.000 135.000 348.000 514.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 34.000 135.000 348.000 514.000
Leverandørgjeld 1.356.000 1.347.000 1.096.000 1.227.000 925.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.481.000 1.567.000 1.660.000 1.753.000 1.782.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.902.000 2.353.000 2.361.000 2.277.000 2.189.000
Sum kortsiktig gjeld 5.740.000 5.266.000 5.118.000 5.258.000 4.896.000
Sum gjeld og egenkapital 64.998.000 62.312.000 60.701.000 59.137.000 57.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.894.000 16.229.000 13.763.000 11.259.000 8.776.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.1 3.7 3.1 2.8
Likviditetsgrad 2 4.2 3.9 3.5 2.9 2.6
Soliditet 91.2 91.5 91.3 90.5 90.6
Resultatgrad 5.3 3.3 4.4 3.0 2.1
Rentedekningsgrad 2246.0 1918.0 84.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 2.5 3.2 2.4 1.8
Signatur
28.10.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex