Menova AS
Juridisk navn:  Menova AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32181310
Postboks 3005 Hensmoveien 19 Fax: 32181311
3501 Hønefoss 3516 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 965102671
Aksjekapital: 4.500.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 01.10.1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eikli as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9,61%
Resultat  
  
-7,57%
Egenkapital  
  
3,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 40.857.000 37.275.000 35.437.000 35.704.000 38.506.000
Resultat: 2.076.000 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000
Egenkapital: 61.334.000 59.258.000 57.012.000 55.448.000 53.530.000
Regnskap for  Menova AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 40.857.000 37.275.000 35.437.000 35.704.000 38.506.000
Driftskostnader -38.932.000 -35.315.000 -34.271.000 -34.140.000 -37.352.000
Driftsresultat 1.924.000 1.959.000 1.165.000 1.565.000 1.154.000
Finansinntekter 152.000 287.000 399.000 353.000 290.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 152.000 286.000 399.000 352.000 290.000
Resultat før skatt 2.076.000 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.076.000 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.064.000 40.364.000 40.818.000 41.819.000 42.619.000
Sum omløpsmidler 19.780.000 24.634.000 21.495.000 18.881.000 16.517.000
Sum eiendeler 68.844.000 64.998.000 62.313.000 60.700.000 59.136.000
Sum opptjent egenkapital 55.120.000 53.044.000 50.798.000 49.234.000 47.317.000
Sum egenkapital 61.334.000 59.258.000 57.012.000 55.448.000 53.530.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 34.000 135.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 7.510.000 5.740.000 5.266.000 5.118.000 5.258.000
Sum gjeld og egenkapital 68.844.000 64.998.000 62.312.000 60.701.000 59.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.869.000 15.990.000 15.873.000 16.050.000 17.680.000
Andre inntekter 22.988.000 21.285.000 19.564.000 19.654.000 20.826.000
Driftsinntekter 40.857.000 37.275.000 35.437.000 35.704.000 38.506.000
Varekostnad -3.880.000 -3.544.000 -3.606.000 -3.918.000 -4.564.000
Lønninger -21.016.000 -21.556.000 -21.608.000 -21.260.000 -23.498.000
Avskrivning -2.490.000 -2.142.000 -2.166.000 -2.479.000 -2.690.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.546.000 -8.073.000 -6.891.000 -6.483.000 -6.600.000
Driftskostnader -38.932.000 -35.315.000 -34.271.000 -34.140.000 -37.352.000
Driftsresultat 1.924.000 1.959.000 1.165.000 1.565.000 1.154.000
Finansinntekter 152.000 287.000 399.000 353.000 290.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000 0
Finans 152.000 286.000 399.000 352.000 290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.076.000 2.246.000 1.564.000 1.917.000 1.443.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 20.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 20.000
Fast eiendom 37.713.000 37.382.000 38.446.000 39.685.000 40.034.000
Maskiner anlegg 8.043.000 1.000.000 236.000 0 0
Driftsløsøre 3.308.000 1.982.000 2.136.000 2.134.000 2.565.000
Sum varige driftsmidler 49.064.000 40.364.000 40.818.000 41.819.000 42.599.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.064.000 40.364.000 40.818.000 41.819.000 42.619.000
Varebeholdning 1.201.000 1.066.000 1.166.000 1.278.000 1.413.000
Kundefordringer 2.094.000 2.821.000 2.656.000 2.940.000 3.371.000
Andre fordringer 2.835.000 305.000 98.000 139.000 315.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.649.000 20.442.000 17.574.000 14.525.000 11.419.000
Sum omløpsmidler 19.780.000 24.634.000 21.495.000 18.881.000 16.517.000
Sum eiendeler 68.844.000 64.998.000 62.313.000 60.700.000 59.136.000
Sum opptjent egenkapital 55.120.000 53.044.000 50.798.000 49.234.000 47.317.000
Sum egenkapital 61.334.000 59.258.000 57.012.000 55.448.000 53.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 34.000 135.000 348.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 34.000 135.000 348.000
Leverandørgjeld 3.889.000 1.356.000 1.347.000 1.096.000 1.227.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.434.000 1.481.000 1.567.000 1.660.000 1.753.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.187.000 2.902.000 2.353.000 2.361.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 7.510.000 5.740.000 5.266.000 5.118.000 5.258.000
Sum gjeld og egenkapital 68.844.000 64.998.000 62.312.000 60.701.000 59.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.270.000 18.894.000 16.229.000 13.763.000 11.259.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.3 4.1 3.7 3.1
Likviditetsgrad 2 2.5 4.2 3.9 3.5 2.9
Soliditet 89.1 91.2 91.5 91.3 90.5
Resultatgrad 4.7 5.3 3.3 4.4 3.0
Rentedekningsgrad 2246.0 1918.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3 3.5 2.5 3.2 2.4
Signatur
28.10.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex