Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Menova AS
Juridisk navn:  Menova AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32181310
Postboks 3005 Dronning Aaslasgate 16 Fax: 32181311
3501 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Buskerud Ringerike
Org.nr: 965102671
Aksjekapital: 4.500.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 10/1/1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: eikli as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.19%
Resultat  
  
44.01%
Egenkapital  
  
2.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 38.506.000 38.432.000 38.195.000 40.360.000 63.027.000
Resultat: 1.443.000 1.002.000 -36.000 1.224.000 25.271.000
Egenkapital: 53.530.000 52.088.000 51.085.000 51.121.000 49.898.000
Regnskap for  Menova AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 38.506.000 38.432.000 38.195.000 40.360.000 63.027.000
Driftskostnader -37.352.000 -37.608.000 -38.386.000 -39.776.000 -38.973.000
Driftsresultat 1.154.000 823.000 -190.000 584.000 24.054.000
Finansinntekter 290.000 192.000 161.000 640.000 1.580.000
Finanskostnader 0 -12.000 -7.000 0 -363.000
Finans 290.000 180.000 154.000 640.000 1.217.000
Resultat før skatt 1.443.000 1.002.000 -36.000 1.224.000 25.271.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.443.000 1.002.000 -36.000 1.224.000 25.271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.619.000 43.825.000 45.891.000 40.048.000 23.957.000
Sum omløpsmidler 16.517.000 13.672.000 11.253.000 18.176.000 32.587.000
Sum eiendeler 59.136.000 57.497.000 57.144.000 58.224.000 56.544.000
Sum opptjent egenkapital 47.317.000 45.874.000 44.872.000 44.908.000 43.684.000
Sum egenkapital 53.530.000 52.088.000 51.085.000 51.121.000 49.898.000
Sum langsiktig gjeld 348.000 514.000 441.000 0 287.000
Sum kortsiktig gjeld 5.258.000 4.896.000 5.617.000 7.102.000 6.358.000
Sum gjeld og egenkapital 59.137.000 57.498.000 57.144.000 58.224.000 56.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.680.000 17.336.000 16.807.000 19.311.000 20.056.000
Andre inntekter 20.826.000 21.096.000 21.388.000 21.049.000 42.971.000
Driftsinntekter 38.506.000 38.432.000 38.195.000 40.360.000 63.027.000
Varekostnad -4.564.000 -4.729.000 -4.442.000 -4.497.000 -5.589.000
Lønninger -23.498.000 -23.127.000 -23.275.000 -23.625.000 -20.994.000
Avskrivning -2.690.000 -2.708.000 -2.571.000 -2.207.000 -2.593.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.600.000 -7.084.000 -8.108.000 -9.089.000 -9.904.000
Driftskostnader -37.352.000 -37.608.000 -38.386.000 -39.776.000 -38.973.000
Driftsresultat 1.154.000 823.000 -190.000 584.000 24.054.000
Finansinntekter 290.000 192.000 161.000 640.000 1.580.000
Finanskostnader 0 -12.000 -7.000 0 -363.000
Finans 290.000 180.000 154.000 640.000 1.217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.443.000 1.002.000 -36.000 1.224.000 25.271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 20.000 40.000 60.000 80.000 0
Sum Immatrielle midler 20.000 40.000 60.000 80.000 0
Fast eiendom 40.034.000 40.917.000 41.859.000 36.167.000 20.907.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.565.000 2.868.000 3.971.000 3.801.000 3.049.000
Sum varige driftsmidler 42.599.000 43.785.000 45.831.000 39.968.000 23.957.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.619.000 43.825.000 45.891.000 40.048.000 23.957.000
Varebeholdning 1.413.000 1.146.000 1.077.000 1.408.000 1.967.000
Kundefordringer 3.371.000 2.140.000 2.214.000 2.837.000 2.380.000
Andre fordringer 315.000 209.000 229.000 1.084.000 1.786.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.419.000 10.177.000 7.732.000 12.848.000 26.454.000
Sum omløpsmidler 16.517.000 13.672.000 11.253.000 18.176.000 32.587.000
Sum eiendeler 59.136.000 57.497.000 57.144.000 58.224.000 56.544.000
Sum opptjent egenkapital 47.317.000 45.874.000 44.872.000 44.908.000 43.684.000
Sum egenkapital 53.530.000 52.088.000 51.085.000 51.121.000 49.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 348.000 514.000 441.000 0 287.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 348.000 514.000 441.000 0 287.000
Leverandørgjeld 1.227.000 925.000 1.633.000 3.237.000 2.634.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.753.000 1.782.000 1.739.000 1.615.000 1.581.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.277.000 2.189.000 2.245.000 2.251.000 2.144.000
Sum kortsiktig gjeld 5.258.000 4.896.000 5.617.000 7.102.000 6.358.000
Sum gjeld og egenkapital 59.137.000 57.498.000 57.144.000 58.224.000 56.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.259.000 8.776.000 5.636.000 11.074.000 26.229.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.8 2.0 2.6 5.1
Likviditetsgrad 2 2.9 2.6 1.9 2.4 4.9
Soliditet 90.5 90.6 89.4 87.8 88.2
Resultatgrad 3.0 2.1 -0.5 1.4 38.2
Rentedekningsgrad 84.6 -4.1 70.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 1.8 -0.1 2.1 45.3
Signatur
13.09.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
13.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex