Merenda AS
Juridisk navn:  Merenda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55133700
Postboks 419 Nesttun Nesttunvegen 98 Fax:
5854 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 892524882
Aksjekapital: 810.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 3/31/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.14%
Resultat  
  
-5354.05%
Egenkapital  
  
-444.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 6.734.000 7.753.000 6.105.000 3.391.000 1.313.000
Resultat: -1.944.000 37.000 71.000 -99.000 -204.000
Egenkapital: -1.507.000 437.000 400.000 -381.000 -282.000
Regnskap for  Merenda AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 6.734.000 7.753.000 6.105.000 3.391.000 1.313.000
Driftskostnader -8.571.000 -7.669.000 -6.033.000 -3.491.000 -1.517.000
Driftsresultat -1.838.000 84.000 73.000 -99.000 -204.000
Finansinntekter 0 6.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -107.000 -53.000 -3.000 0 0
Finans -107.000 -47.000 -2.000 0 1.000
Resultat før skatt -1.944.000 37.000 71.000 -99.000 -204.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.944.000 37.000 71.000 -99.000 -204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 775.000 1.463.000 1.401.000 242.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.167.000 1.349.000 761.000 197.000
Sum eiendeler 1.779.000 2.630.000 2.750.000 1.003.000 487.000
Sum opptjent egenkapital -2.322.000 -378.000 -415.000 -486.000 -387.000
Sum egenkapital -1.507.000 437.000 400.000 -381.000 -282.000
Sum langsiktig gjeld 603.000 754.000 114.000 150.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 2.683.000 1.439.000 2.237.000 1.234.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 1.779.000 2.630.000 2.751.000 1.003.000 487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.236.000 7.393.000 5.623.000 3.296.000 1.308.000
Andre inntekter 498.000 360.000 482.000 94.000 4.000
Driftsinntekter 6.734.000 7.753.000 6.105.000 3.391.000 1.313.000
Varekostnad -3.166.000 -3.182.000 -2.368.000 -1.525.000 -424.000
Lønninger -3.287.000 -2.978.000 -2.443.000 -1.186.000 -690.000
Avskrivning -688.000 -169.000 -152.000 -48.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.430.000 -1.340.000 -1.166.000 -756.000 -354.000
Driftskostnader -8.571.000 -7.669.000 -6.033.000 -3.491.000 -1.517.000
Driftsresultat -1.838.000 84.000 73.000 -99.000 -204.000
Finansinntekter 0 6.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -107.000 -53.000 -3.000 0 0
Finans -107.000 -47.000 -2.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.944.000 37.000 71.000 -99.000 -204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.073.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 68.000 94.000
Driftsløsøre 775.000 1.463.000 328.000 174.000 196.000
Sum varige driftsmidler 775.000 1.463.000 1.401.000 242.000 290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 775.000 1.463.000 1.401.000 242.000 290.000
Varebeholdning 316.000 219.000 149.000 53.000 29.000
Kundefordringer 452.000 431.000 450.000 367.000 2.000
Andre fordringer 57.000 85.000 227.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 180.000 432.000 523.000 341.000 167.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.167.000 1.349.000 761.000 197.000
Sum eiendeler 1.779.000 2.630.000 2.750.000 1.003.000 487.000
Sum opptjent egenkapital -2.322.000 -378.000 -415.000 -486.000 -387.000
Sum egenkapital -1.507.000 437.000 400.000 -381.000 -282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 179.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 603.000 754.000 114.000 150.000 367.000
Leverandørgjeld 1.186.000 533.000 1.504.000 292.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 729.000 314.000 152.000 192.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 588.000 592.000 582.000 750.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 2.683.000 1.439.000 2.237.000 1.234.000 402.000
Sum gjeld og egenkapital 1.779.000 2.630.000 2.751.000 1.003.000 487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.679.000 -272.000 -888.000 -473.000 -205.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.6 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5
Soliditet -84.7 16.6 14.5 -38.0 -57.9
Resultatgrad -27.3 1.1 1.2 -2.9 -15.5
Rentedekningsgrad -17.2 1.7 24.7
Gjeldsgrad -2.2 5.0 5.9 -3.6 -2.7
Total kapitalrentabilitet -103.3 3.4 2.7 -9.9 -41.7
Signatur
17.06.2014
SIGNATUR I FELLESSKAP
MADSEN THOMAS CODIGLIA ENGUM
FALCH-MONSEN TROND
Prokurister
17.06.2014
PROKURA HVER FOR SEG
MADSEN THOMAS CODIGLIA ENGUM
FALCH-MONSEN TROND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex