Merkantil Assistanse Storbakk
Juridisk navn:  Merkantil Assistanse Storbakk
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45889096
Rindarøyvegen 150 Rindarøyvegen 150 Fax: 71174787
6480 Aukra 6480 Aukra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Aukra
Org.nr: 987935359
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/3/2005 1
Foretakstype: ENK
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
2.82%
Resultat  
  
1.62%
Egenkapital  
  
9.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 766.000 745.000 634.000 505.000 421.000
Resultat: 503.000 495.000 426.000 255.000 248.000
Egenkapital: 96.000 88.000 79.000 36.000 59.000
Regnskap for  Merkantil Assistanse Storbakk
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 766.000 745.000 634.000 505.000 421.000
Driftskostnader -263.000 -249.000 -208.000 -250.000 -172.000
Driftsresultat 503.000 495.000 426.000 255.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 503.000 495.000 426.000 255.000 248.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 503.000 495.000 426.000 255.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 39.000 40.000 41.000 55.000
Sum omløpsmidler 108.000 96.000 67.000 28.000 28.000
Sum eiendeler 145.000 135.000 107.000 69.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 88.000 79.000 36.000 59.000
Sum egenkapital 96.000 88.000 79.000 36.000 59.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 46.000 29.000 33.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 134.000 108.000 69.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 766.000 745.000 634.000 505.000 421.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 766.000 745.000 634.000 505.000 421.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -1.000 -1.000 -14.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -248.000 -207.000 -236.000 -170.000
Driftskostnader -263.000 -249.000 -208.000 -250.000 -172.000
Driftsresultat 503.000 495.000 426.000 255.000 248.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 503.000 495.000 426.000 255.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 37.000 39.000 40.000 41.000 55.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 39.000 40.000 41.000 55.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 39.000 40.000 41.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 51.000 27.000 23.000 23.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 45.000 40.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 108.000 96.000 67.000 28.000 28.000
Sum eiendeler 145.000 135.000 107.000 69.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 88.000 79.000 36.000 59.000
Sum egenkapital 96.000 88.000 79.000 36.000 59.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 13.000 6.000 15.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 33.000 22.000 18.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 46.000 29.000 33.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 134.000 108.000 69.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 50.000 38.000 -5.000 4.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 2.3 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 2.3 0.9 1.2
Soliditet 66.7 65.7 73.1 52.2 71.1
Resultatgrad 65.7 66.4 67.2 50.5 58.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 349.3 369.4 394.4 369.6 298.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex