Merny As
Juridisk navn:  Merny As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67106570
C/O Linda Helen Myklebust Nordåsvegen 201 C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5235 Rådal 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989228676
Aksjekapital: 287.045 NOK
Etableringsdato: 12/16/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1633.85%
Egenkapital  
  
9.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.381.000 195.000 226.000 484.000 339.000
Egenkapital: 27.198.000 24.881.000 25.233.000 25.563.000 25.654.000
Regnskap for  Merny As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -19.000 -12.000 -15.000 -12.000 -11.000
Driftsresultat -19.000 -12.000 -15.000 -12.000 -11.000
Finansinntekter 3.400.000 207.000 241.000 496.000 350.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.400.000 207.000 241.000 496.000 350.000
Resultat før skatt 3.381.000 195.000 226.000 484.000 339.000
Skattekostnad -64.000 -47.000 -56.000 -75.000 -92.000
Årsresultat 3.317.000 148.000 169.000 409.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.375.000 16.004.000 13.375.000 13.375.000 11.375.000
Sum omløpsmidler 17.422.000 9.425.000 12.417.000 12.764.000 14.371.000
Sum eiendeler 28.797.000 25.429.000 25.792.000 26.139.000 25.746.000
Sum opptjent egenkapital 26.494.000 24.176.000 24.528.000 24.859.000 24.949.000
Sum egenkapital 27.198.000 24.881.000 25.233.000 25.563.000 25.654.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.598.000 548.000 559.000 574.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 28.797.000 25.429.000 25.792.000 26.140.000 25.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -12.000 -15.000 -12.000 -11.000
Driftskostnader -19.000 -12.000 -15.000 -12.000 -11.000
Driftsresultat -19.000 -12.000 -15.000 -12.000 -11.000
Finansinntekter 3.400.000 207.000 241.000 496.000 350.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.400.000 207.000 241.000 496.000 350.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 0
Årsresultat 3.317.000 148.000 169.000 409.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.375.000 16.004.000 13.375.000 13.375.000 11.375.000
Sum anleggsmidler 11.375.000 16.004.000 13.375.000 13.375.000 11.375.000
Varebeholdning 2.316.000 768.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 59.000 219.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.105.000 8.656.000 12.358.000 12.545.000 14.371.000
Sum omløpsmidler 17.422.000 9.425.000 12.417.000 12.764.000 14.371.000
Sum eiendeler 28.797.000 25.429.000 25.792.000 26.139.000 25.746.000
Sum opptjent egenkapital 26.494.000 24.176.000 24.528.000 24.859.000 24.949.000
Sum egenkapital 27.198.000 24.881.000 25.233.000 25.563.000 25.654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 16.000 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 64.000 47.000 58.000 73.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 519.000 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.598.000 548.000 559.000 574.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 28.797.000 25.429.000 25.792.000 26.140.000 25.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.824.000 8.877.000 11.858.000 12.190.000 14.279.000
Likviditetsgrad 1 10. 17.2 22.2 22.2 156.2
Likviditetsgrad 2 9.5 15.8 22.2 22.3 156.3
Soliditet 94.5 97.8 97.8 97.8 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 11.7 0.8 0.9 1.9 1.3
Signatur
01.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex