Messa AS
Juridisk navn:  Messa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95765777
Fax:
5719 Finse 5719 Finse
Fylke: Kommune:
Hordaland Ulvik
Org.nr: 986571590
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Tore Kristian Tjemsland
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.91%
Resultat  
  
-59.52%
Egenkapital  
  
23.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 113.000 136.000 138.000 133.000 122.000
Resultat: 17.000 42.000 6.000 9.000 9.000
Egenkapital: -55.000 -72.000 -115.000 -120.000 -129.000
Regnskap for  Messa AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 113.000 136.000 138.000 133.000 122.000
Driftskostnader -86.000 -80.000 -108.000 -102.000 -92.000
Driftsresultat 27.000 56.000 30.000 31.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -14.000 -24.000 -22.000 -22.000
Finans -9.000 -14.000 -24.000 -22.000 -22.000
Resultat før skatt 17.000 42.000 6.000 9.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 42.000 6.000 9.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Sum omløpsmidler 53.000 84.000 87.000 77.000 48.000
Sum eiendeler 853.000 884.000 887.000 877.000 848.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -172.000 -215.000 -220.000 -229.000
Sum egenkapital -55.000 -72.000 -115.000 -120.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 908.000 956.000 1.001.000 997.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 884.000 886.000 877.000 848.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 113.000 136.000 138.000 133.000 122.000
Driftsinntekter 113.000 136.000 138.000 133.000 122.000
Varekostnad -82.000 -79.000 -85.000 -77.000 -76.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -1.000 -23.000 -25.000 -16.000
Driftskostnader -86.000 -80.000 -108.000 -102.000 -92.000
Driftsresultat 27.000 56.000 30.000 31.000 31.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -14.000 -24.000 -22.000 -22.000
Finans -9.000 -14.000 -24.000 -22.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 42.000 6.000 9.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 53.000 84.000 87.000 77.000 48.000
Sum omløpsmidler 53.000 84.000 87.000 77.000 48.000
Sum eiendeler 853.000 884.000 887.000 877.000 848.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -172.000 -215.000 -220.000 -229.000
Sum egenkapital -55.000 -72.000 -115.000 -120.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 231.000 266.000 306.000 306.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 678.000 689.000 695.000 692.000 681.000
Sum kortsiktig gjeld 908.000 956.000 1.001.000 997.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 884.000 886.000 877.000 848.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -855.000 -872.000 -914.000 -920.000 -929.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet -6.4 -8.1 -13.7 -15.2
Resultatgrad 23.9 41.2 21.7 23.3 25.4
Rentedekningsgrad 3 4 1.3 1.4 1.4
Gjeldsgrad -16.5 -13.3 -8.7 -8.3 -7.6
Total kapitalrentabilitet 3.2 6.3 3.4 3.5 3.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex