Message Amanda As
Juridisk navn:  Message Amanda As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95331979
Longhammarvegen 27 Longhammarvegen 27 Fax:
5536 Haugesund 5536 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 812864882
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.85%
Resultat  
  
102.61%
Egenkapital  
  
1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.436.000 4.191.000 3.706.000 3.982.000 3.870.000
Resultat: 8.000 -306.000 -317.000 -271.000 -64.000
Egenkapital: -742.000 -750.000 -444.000 -127.000 125.000
Regnskap for  Message Amanda As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.436.000 4.191.000 3.706.000 3.982.000 3.870.000
Driftskostnader -4.304.000 -4.391.000 -3.921.000 -4.152.000 -3.902.000
Driftsresultat 132.000 -200.000 -215.000 -169.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -106.000 -102.000 -102.000 -31.000
Finans -124.000 -106.000 -102.000 -101.000 -30.000
Resultat før skatt 8.000 -306.000 -317.000 -271.000 -64.000
Skattekostnad 0 0 0 18.000 17.000
Årsresultat 8.000 -306.000 -317.000 -253.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.000 194.000 281.000 372.000 417.000
Sum omløpsmidler 708.000 540.000 728.000 565.000 1.082.000
Sum eiendeler 838.000 734.000 1.009.000 937.000 1.499.000
Sum opptjent egenkapital -772.000 -780.000 -474.000 -157.000 95.000
Sum egenkapital -742.000 -750.000 -444.000 -127.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 272.000 335.000 289.000 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 1.149.000 1.164.000 1.064.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 837.000 734.000 1.009.000 937.000 1.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.436.000 4.191.000 3.706.000 3.982.000 3.870.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.436.000 4.191.000 3.706.000 3.982.000 3.870.000
Varekostnad -2.059.000 -1.763.000 -1.983.000 -1.994.000 -1.715.000
Lønninger -1.141.000 -1.092.000 -1.020.000 -1.017.000 -1.023.000
Avskrivning -30.000 -87.000 -87.000 -87.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.252.000 -1.258.000 -1.156.000 -1.054.000 -1.054.000
Driftskostnader -4.304.000 -4.391.000 -3.921.000 -4.152.000 -3.902.000
Driftsresultat 132.000 -200.000 -215.000 -169.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -124.000 -106.000 -102.000 -102.000 -31.000
Finans -124.000 -106.000 -102.000 -101.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -306.000 -317.000 -253.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 156.000 243.000 330.000 417.000
Sum varige driftsmidler 127.000 156.000 243.000 330.000 417.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 38.000 38.000 42.000 0
Sum anleggsmidler 130.000 194.000 281.000 372.000 417.000
Varebeholdning 650.000 472.000 663.000 338.000 334.000
Kundefordringer 13.000 32.000 48.000 81.000 331.000
Andre fordringer 7.000 6.000 0 6.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 30.000 17.000 140.000 209.000
Sum omløpsmidler 708.000 540.000 728.000 565.000 1.082.000
Sum eiendeler 838.000 734.000 1.009.000 937.000 1.499.000
Sum opptjent egenkapital -772.000 -780.000 -474.000 -157.000 95.000
Sum egenkapital -742.000 -750.000 -444.000 -127.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 272.000 335.000 289.000 0 18.000
Leverandørgjeld 842.000 690.000 794.000 813.000 1.163.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 209.000 207.000 160.000 133.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 253.000 211.000 118.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 1.149.000 1.164.000 1.064.000 1.356.000
Sum gjeld og egenkapital 837.000 734.000 1.009.000 937.000 1.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -599.000 -609.000 -436.000 -499.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 0 0.5 0.6 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.3 0.6
Soliditet -88.6 -102.2 -13.6 8.3
Resultatgrad 3 -4.8 -5.8 -4.2 -0.9
Rentedekningsgrad 1.1 -1.9 -2.1 -1.6 -1.0
Gjeldsgrad -2.1 -3.3 -8.4 11.0
Total kapitalrentabilitet 15.8 -27.2 -21.3 -17.9 -2.1
Signatur
06.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex