Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Message Norway AS
Juridisk navn:  Message Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40403433
Øvre Slottsgate 17 Øvre Slottsgate 17 Fax:
0157 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985081611
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 11/11/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
74.35%
Resultat  
  
-225%
Egenkapital  
  
-43.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.980.000 17.195.000 12.612.000 11.902.000 8.024.000
Resultat: -1.196.000 -368.000 1.876.000 726.000 528.000
Egenkapital: -3.975.000 -2.778.000 100.000 100.000 36.000
Regnskap for  Message Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.980.000 17.195.000 12.612.000 11.902.000 8.024.000
Driftskostnader -30.921.000 -17.323.000 -10.677.000 -11.226.000 -7.606.000
Driftsresultat -941.000 -128.000 1.935.000 676.000 419.000
Finansinntekter -221.000 91.000 -54.000 55.000 136.000
Finanskostnader -35.000 -330.000 -5.000 -6.000 -28.000
Finans -256.000 -239.000 -59.000 49.000 108.000
Resultat før skatt -1.196.000 -368.000 1.876.000 726.000 528.000
Skattekostnad 0 0 -520.000 -220.000 -157.000
Årsresultat -1.196.000 -368.000 1.355.000 506.000 371.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.689.000 4.076.000 165.000 558.000 41.000
Sum omløpsmidler 7.340.000 6.587.000 5.029.000 2.760.000 2.489.000
Sum eiendeler 11.029.000 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000
Sum opptjent egenkapital -4.075.000 -2.878.000 0 0 -64.000
Sum egenkapital -3.975.000 -2.778.000 100.000 100.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.003.000 13.441.000 5.094.000 3.218.000 2.494.000
Sum gjeld og egenkapital 11.028.000 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.829.000 17.006.000 12.403.000 11.724.000 8.024.000
Andre inntekter 151.000 188.000 208.000 178.000 0
Driftsinntekter 29.980.000 17.195.000 12.612.000 11.902.000 8.024.000
Varekostnad -17.074.000 -10.355.000 -7.606.000 -8.331.000 -7.218.000
Lønninger -5.660.000 -2.985.000 -1.860.000 -1.311.000 0
Avskrivning -812.000 -206.000 -64.000 -64.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.375.000 -3.777.000 -1.147.000 -1.520.000 -372.000
Driftskostnader -30.921.000 -17.323.000 -10.677.000 -11.226.000 -7.606.000
Driftsresultat -941.000 -128.000 1.935.000 676.000 419.000
Finansinntekter -221.000 91.000 -54.000 55.000 136.000
Finanskostnader -35.000 -330.000 -5.000 -6.000 -28.000
Finans -256.000 -239.000 -59.000 49.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 -1.355.000 -442.000 -423.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.196.000 -368.000 1.355.000 506.000 371.000
Balanse detaljer          
Goodwill 482.000 580.000 145.000 193.000 0
Sum Immatrielle midler 482.000 580.000 145.000 193.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.207.000 3.599.000 9.000 25.000 41.000
Sum varige driftsmidler 3.207.000 3.599.000 9.000 25.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 -102.000 11.000 340.000 0
Sum anleggsmidler 3.689.000 4.076.000 165.000 558.000 41.000
Varebeholdning 2.763.000 1.984.000 0 0 0
Kundefordringer 1.598.000 2.546.000 1.758.000 2.174.000 1.671.000
Andre fordringer 1.106.000 917.000 2.962.000 280.000 511.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.873.000 1.139.000 309.000 306.000 307.000
Sum omløpsmidler 7.340.000 6.587.000 5.029.000 2.760.000 2.489.000
Sum eiendeler 11.029.000 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000
Sum opptjent egenkapital -4.075.000 -2.878.000 0 0 -64.000
Sum egenkapital -3.975.000 -2.778.000 100.000 100.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.035.000 11.141.000 0 203.000 581.000
Betalbar skatt 0 0 92.000 73.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.183.000 995.000 443.000 247.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 786.000 1.304.000 4.558.000 2.696.000 1.845.000
Sum kortsiktig gjeld 15.003.000 13.441.000 5.094.000 3.218.000 2.494.000
Sum gjeld og egenkapital 11.028.000 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.663.000 -6.854.000 -65.000 -458.000 -5.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 1 0.9 1.0
Soliditet -26.1 1.9 3 1.4
Resultatgrad -3.1 -0.7 15.3 5.7 5.2
Rentedekningsgrad -26.9 -0.4 3 112.7 19.8
Gjeldsgrad -3.8 -4.8 50.9 32.2 69.3
Total kapitalrentabilitet -10.5 -0.3 36.2 2 21.9
Signatur
14.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex