Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Message Norway AS
Juridisk navn:  Message Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40403433
Kongens Gate 12 Kongens Gate 12 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985081611
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/11/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.34%
Resultat  
  
-119.62%
Egenkapital  
  
-2878%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.195.000 12.612.000 11.902.000 8.024.000 6.029.000
Resultat: -368.000 1.876.000 726.000 528.000 717.000
Egenkapital: -2.778.000 100.000 100.000 36.000 89.000
Regnskap for  Message Norway AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.195.000 12.612.000 11.902.000 8.024.000 6.029.000
Driftskostnader -17.323.000 -10.677.000 -11.226.000 -7.606.000 -5.323.000
Driftsresultat -128.000 1.935.000 676.000 419.000 706.000
Finansinntekter 91.000 -54.000 55.000 136.000 76.000
Finanskostnader -330.000 -5.000 -6.000 -28.000 -65.000
Finans -239.000 -59.000 49.000 108.000 11.000
Resultat før skatt -368.000 1.876.000 726.000 528.000 717.000
Skattekostnad 0 -520.000 -220.000 -157.000 -75.000
Årsresultat -368.000 1.355.000 506.000 371.000 641.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.076.000 165.000 558.000 41.000 57.000
Sum omløpsmidler 6.587.000 5.029.000 2.760.000 2.489.000 2.924.000
Sum eiendeler 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital -2.878.000 0 0 -64.000 -11.000
Sum egenkapital -2.778.000 100.000 100.000 36.000 89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.441.000 5.094.000 3.218.000 2.494.000 2.892.000
Sum gjeld og egenkapital 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000 2.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.006.000 12.403.000 11.724.000 8.024.000 6.029.000
Andre inntekter 188.000 208.000 178.000 0 0
Driftsinntekter 17.195.000 12.612.000 11.902.000 8.024.000 6.029.000
Varekostnad -10.355.000 -7.606.000 -8.331.000 -7.218.000 -4.907.000
Lønninger -2.985.000 -1.860.000 -1.311.000 0 0
Avskrivning -206.000 -64.000 -64.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.777.000 -1.147.000 -1.520.000 -372.000 -400.000
Driftskostnader -17.323.000 -10.677.000 -11.226.000 -7.606.000 -5.323.000
Driftsresultat -128.000 1.935.000 676.000 419.000 706.000
Finansinntekter 91.000 -54.000 55.000 136.000 76.000
Finanskostnader -330.000 -5.000 -6.000 -28.000 -65.000
Finans -239.000 -59.000 49.000 108.000 11.000
Konsernbidrag 0 -1.355.000 -442.000 -423.000 -204.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -368.000 1.355.000 506.000 371.000 641.000
Balanse detaljer          
Goodwill 580.000 145.000 193.000 0 0
Sum Immatrielle midler 580.000 145.000 193.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.599.000 9.000 25.000 41.000 57.000
Sum varige driftsmidler 3.599.000 9.000 25.000 41.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler -102.000 11.000 340.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.076.000 165.000 558.000 41.000 57.000
Varebeholdning 1.984.000 0 0 0 0
Kundefordringer 2.546.000 1.758.000 2.174.000 1.671.000 1.728.000
Andre fordringer 917.000 2.962.000 280.000 511.000 1.085.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.139.000 309.000 306.000 307.000 111.000
Sum omløpsmidler 6.587.000 5.029.000 2.760.000 2.489.000 2.924.000
Sum eiendeler 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital -2.878.000 0 0 -64.000 -11.000
Sum egenkapital -2.778.000 100.000 100.000 36.000 89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.141.000 0 203.000 581.000 0
Betalbar skatt 0 92.000 73.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 995.000 443.000 247.000 68.000 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.304.000 4.558.000 2.696.000 1.845.000 1.301.000
Sum kortsiktig gjeld 13.441.000 5.094.000 3.218.000 2.494.000 2.892.000
Sum gjeld og egenkapital 10.663.000 5.194.000 3.318.000 2.530.000 2.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.854.000 -65.000 -458.000 -5.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1 0.9 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 1 0.9 1.0 1.1
Soliditet -26.1 1.9 3 1.4 3.0
Resultatgrad -0.7 15.3 5.7 5.2 11.7
Rentedekningsgrad -0.4 3 112.7 19.8 12.0
Gjeldsgrad -4.8 50.9 32.2 69.3 32.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 36.2 2 21.9 26.2
Signatur
24.10.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex