Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Message Vest As
Juridisk navn:  Message Vest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90215569
Loddefjordveien 2 Loddefjordveien 2 Fax:
5171 Loddefjord 5171 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 998315735
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/24/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.83%
Resultat  
  
-88.03%
Egenkapital  
  
-80.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.935.000 6.582.000 6.197.000 5.132.000 5.028.000
Resultat: -440.000 -234.000 340.000 4.000 -121.000
Egenkapital: -984.000 -544.000 -310.000 -651.000 -653.000
Regnskap for  Message Vest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.935.000 6.582.000 6.197.000 5.132.000 5.028.000
Driftskostnader -6.359.000 -6.788.000 -5.841.000 -5.066.000 -5.097.000
Driftsresultat -423.000 -206.000 356.000 65.000 -67.000
Finansinntekter 0 0 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -17.000 -27.000 -18.000 -64.000 -55.000
Finans -17.000 -27.000 -15.000 -62.000 -53.000
Resultat før skatt -440.000 -234.000 340.000 4.000 -121.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 1.000
Årsresultat -440.000 -234.000 340.000 3.000 -120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 229.000 325.000 446.000 570.000
Sum omløpsmidler 1.042.000 1.464.000 1.309.000 942.000 856.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.693.000 1.634.000 1.388.000 1.426.000
Sum opptjent egenkapital -1.084.000 -644.000 -410.000 -751.000 -753.000
Sum egenkapital -984.000 -544.000 -310.000 -651.000 -653.000
Sum langsiktig gjeld 546.000 666.000 776.000 896.000 950.000
Sum kortsiktig gjeld 1.664.000 1.572.000 1.169.000 1.144.000 1.129.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.694.000 1.635.000 1.389.000 1.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.935.000 6.582.000 6.197.000 5.132.000 5.028.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.935.000 6.582.000 6.197.000 5.132.000 5.028.000
Varekostnad -3.268.000 -3.780.000 -3.215.000 -2.634.000 -2.358.000
Lønninger -1.634.000 -1.708.000 -1.593.000 -1.305.000 -1.473.000
Avskrivning -46.000 -95.000 -122.000 -123.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.411.000 -1.205.000 -911.000 -1.004.000 -1.023.000
Driftskostnader -6.359.000 -6.788.000 -5.841.000 -5.066.000 -5.097.000
Driftsresultat -423.000 -206.000 356.000 65.000 -67.000
Finansinntekter 0 0 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -17.000 -27.000 -18.000 -64.000 -55.000
Finans -17.000 -27.000 -15.000 -62.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -440.000 -234.000 340.000 3.000 -120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 183.000 229.000 325.000 446.000 569.000
Sum varige driftsmidler 183.000 229.000 325.000 446.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 183.000 229.000 325.000 446.000 570.000
Varebeholdning 490.000 577.000 570.000 276.000 387.000
Kundefordringer 20.000 33.000 104.000 48.000 -388.000
Andre fordringer 418.000 570.000 471.000 297.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 284.000 164.000 321.000 758.000
Sum omløpsmidler 1.042.000 1.464.000 1.309.000 942.000 856.000
Sum eiendeler 1.225.000 1.693.000 1.634.000 1.388.000 1.426.000
Sum opptjent egenkapital -1.084.000 -644.000 -410.000 -751.000 -753.000
Sum egenkapital -984.000 -544.000 -310.000 -651.000 -653.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 546.000 666.000 776.000 896.000 950.000
Leverandørgjeld 1.115.000 921.000 690.000 635.000 801.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 247.000 305.000 272.000 228.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 302.000 346.000 206.000 281.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 1.664.000 1.572.000 1.169.000 1.144.000 1.129.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.694.000 1.635.000 1.389.000 1.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -622.000 -108.000 140.000 -202.000 -273.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 1.1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.5
Soliditet -80.3 -32.1 -46.9 -45.8
Resultatgrad -7.1 -3.1 5.7 1.3 -1.3
Rentedekningsgrad -24.9 -7.6 19.8 1.0 -1.2
Gjeldsgrad -2.2 -4.1 -6.3 -3.1 -3.2
Total kapitalrentabilitet -34.5 -12.2 2 4.8 -4.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex