Messanin As
Juridisk navn:  Messanin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Anne Marie Brusdal Damsgårdsveien 33 V/Anne Marie Brusdal Damsgårdsveien 33 Fax:
5058 Bergen 5058 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918136541
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
28.78%
Resultat  
  
-129.57%
Egenkapital  
  
-7.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 264.000 205.000 0 0
Resultat: -461.000 1.559.000 0 0
Egenkapital: 18.304.000 19.796.000 19.280.000 19.280.000
Regnskap for  Messanin As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 264.000 205.000 0 0
Driftskostnader -120.000 -106.000 0 0
Driftsresultat 144.000 100.000 0 0
Finansinntekter -512.000 1.549.000 0 0
Finanskostnader -93.000 -90.000 0 0
Finans -605.000 1.459.000 0 0
Resultat før skatt -461.000 1.559.000 0 0
Skattekostnad -31.000 -43.000 0 0
Årsresultat -492.000 1.516.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.560.000 5.773.000 0 0
Sum omløpsmidler 16.031.000 17.461.000 28.280.000 28.280.000
Sum eiendeler 21.591.000 23.234.000 28.280.000 28.280.000
Sum opptjent egenkapital 16.549.000 18.041.000 17.555.000 17.555.000
Sum egenkapital 18.304.000 19.796.000 19.280.000 19.280.000
Sum langsiktig gjeld 3.232.000 3.372.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 55.000 67.000 9.000.000 9.000.000
Sum gjeld og egenkapital 21.591.000 23.235.000 28.280.000 28.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 264.000 205.000 0 0
Driftsinntekter 264.000 205.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0
Avskrivning -29.000 -27.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -78.000 0 0
Driftskostnader -120.000 -106.000 0 0
Driftsresultat 144.000 100.000 0 0
Finansinntekter -512.000 1.549.000 0 0
Finanskostnader -93.000 -90.000 0 0
Finans -605.000 1.459.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Årsresultat -492.000 1.516.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.500.000 5.685.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 88.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.560.000 5.773.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.560.000 5.773.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.023.000 1.004.000 28.280.000 28.280.000
Sum investeringer 14.797.000 16.329.000 0 0
Kasse, bank 211.000 129.000 0 0
Sum omløpsmidler 16.031.000 17.461.000 28.280.000 28.280.000
Sum eiendeler 21.591.000 23.234.000 28.280.000 28.280.000
Sum opptjent egenkapital 16.549.000 18.041.000 17.555.000 17.555.000
Sum egenkapital 18.304.000 19.796.000 19.280.000 19.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.232.000 3.372.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 31.000 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Annen kortsiktig gjeld 24.000 23.000 9.000.000 9.000.000
Sum kortsiktig gjeld 55.000 67.000 9.000.000 9.000.000
Sum gjeld og egenkapital 21.591.000 23.235.000 28.280.000 28.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.976.000 17.394.000 19.280.000 19.280.000
Likviditetsgrad 1 291.5 260.6 3.1 3.1
Likviditetsgrad 2 291.5 260.6 3.1 3.2
Soliditet 84.8 85.2 68.2 68.2
Resultatgrad 54.5 48.8
Rentedekningsgrad 1.5 1.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.7 7.1 0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex