Messanin As
Juridisk navn:  Messanin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Troldhaugvegen 37 Troldhaugvegen 37 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918136541
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.65%
Resultat  
  
689.37%
Egenkapital  
  
1.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 271.000 264.000 205.000 0 0
Resultat: 2.717.000 -461.000 1.559.000 0 0
Egenkapital: 18.499.000 18.304.000 19.796.000 19.280.000 19.280.000
Regnskap for  Messanin As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 271.000 264.000 205.000 0 0
Driftskostnader -173.000 -120.000 -106.000 0 0
Driftsresultat 98.000 144.000 100.000 0 0
Finansinntekter 2.717.000 -512.000 1.549.000 0 0
Finanskostnader -98.000 -93.000 -90.000 0 0
Finans 2.619.000 -605.000 1.459.000 0 0
Resultat før skatt 2.717.000 -461.000 1.559.000 0 0
Skattekostnad -23.000 -31.000 -43.000 0 0
Årsresultat 2.694.000 -492.000 1.516.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.656.000 5.560.000 5.773.000 0 0
Sum omløpsmidler 15.966.000 16.031.000 17.461.000 28.280.000 28.280.000
Sum eiendeler 21.622.000 21.591.000 23.234.000 28.280.000 28.280.000
Sum opptjent egenkapital 16.744.000 16.549.000 18.041.000 17.555.000 17.555.000
Sum egenkapital 18.499.000 18.304.000 19.796.000 19.280.000 19.280.000
Sum langsiktig gjeld 3.092.000 3.232.000 3.372.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 55.000 67.000 9.000.000 9.000.000
Sum gjeld og egenkapital 21.623.000 21.591.000 23.235.000 28.280.000 28.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 0 0 0 0
Andre inntekter 264.000 264.000 205.000 0 0
Driftsinntekter 271.000 264.000 205.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 0 0
Avskrivning -29.000 -29.000 -27.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -91.000 -78.000 0 0
Driftskostnader -173.000 -120.000 -106.000 0 0
Driftsresultat 98.000 144.000 100.000 0 0
Finansinntekter 2.717.000 -512.000 1.549.000 0 0
Finanskostnader -98.000 -93.000 -90.000 0 0
Finans 2.619.000 -605.000 1.459.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Årsresultat 2.694.000 -492.000 1.516.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.500.000 5.500.000 5.685.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 60.000 88.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.531.000 5.560.000 5.773.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.656.000 5.560.000 5.773.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.045.000 1.023.000 1.004.000 28.280.000 28.280.000
Sum investeringer 14.794.000 14.797.000 16.329.000 0 0
Kasse, bank 127.000 211.000 129.000 0 0
Sum omløpsmidler 15.966.000 16.031.000 17.461.000 28.280.000 28.280.000
Sum eiendeler 21.622.000 21.591.000 23.234.000 28.280.000 28.280.000
Sum opptjent egenkapital 16.744.000 16.549.000 18.041.000 17.555.000 17.555.000
Sum egenkapital 18.499.000 18.304.000 19.796.000 19.280.000 19.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.092.000 3.232.000 3.372.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 23.000 31.000 43.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 0
Utbytte -2.500.000 -1.000.000 -1.000.000 -9.000.000 -9.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.000 24.000 23.000 9.000.000 9.000.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 55.000 67.000 9.000.000 9.000.000
Sum gjeld og egenkapital 21.623.000 21.591.000 23.235.000 28.280.000 28.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.934.000 15.976.000 17.394.000 19.280.000 19.280.000
Likviditetsgrad 1 498.9 291.5 260.6 3.1 3.1
Likviditetsgrad 2 498.9 291.5 260.6 3.1 3.2
Soliditet 85.6 84.8 85.2 68.2 68.2
Resultatgrad 36.2 54.5 48.8
Rentedekningsgrad 1 1.5 1.1
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 -1.7 7.1 0 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex