Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Messe Og Dekorasjonservice AS
Juridisk navn:  Messe Og Dekorasjonservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22184184
Trollfaret 2B Trollfaret 2B Fax: 22184162
0490 Oslo 490 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 968574884
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Lambech Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.32%
Resultat  
  
-136.52%
Egenkapital  
  
-29.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 356.000 568.000 1.381.000 1.727.000 2.253.000
Resultat: -42.000 115.000 262.000 522.000 66.000
Egenkapital: 572.000 814.000 924.000 923.000 830.000
Regnskap for  Messe Og Dekorasjonservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 356.000 568.000 1.381.000 1.727.000 2.253.000
Driftskostnader -399.000 -453.000 -1.119.000 -1.207.000 -2.191.000
Driftsresultat -43.000 114.000 262.000 520.000 63.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -42.000 115.000 262.000 522.000 66.000
Skattekostnad 0 -25.000 -61.000 -128.000 -16.000
Årsresultat -42.000 90.000 201.000 393.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 832.000 1.113.000 1.323.000 1.467.000 1.047.000
Sum eiendeler 832.000 1.113.000 1.323.000 1.467.000 1.047.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 714.000 824.000 823.000 730.000
Sum egenkapital 572.000 814.000 924.000 923.000 830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 260.000 298.000 399.000 544.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000 1.112.000 1.323.000 1.467.000 1.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 356.000 568.000 1.381.000 1.727.000 2.253.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 356.000 568.000 1.381.000 1.727.000 2.253.000
Varekostnad -65.000 -119.000 -626.000 -673.000 -821.000
Lønninger -215.000 -216.000 -252.000 -190.000 -900.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -118.000 -241.000 -344.000 -470.000
Driftskostnader -399.000 -453.000 -1.119.000 -1.207.000 -2.191.000
Driftsresultat -43.000 114.000 262.000 520.000 63.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -300.000 0
Årsresultat -42.000 90.000 201.000 393.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 20.000 0
Kundefordringer 6.000 49.000 22.000 61.000 84.000
Andre fordringer 5.000 5.000 0 7.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 821.000 1.059.000 1.301.000 1.379.000 950.000
Sum omløpsmidler 832.000 1.113.000 1.323.000 1.467.000 1.047.000
Sum eiendeler 832.000 1.113.000 1.323.000 1.467.000 1.047.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 714.000 824.000 823.000 730.000
Sum egenkapital 572.000 814.000 924.000 923.000 830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 1.000 35.000 1.000
Betalbar skatt 0 25.000 61.000 128.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 40.000 97.000 55.000 111.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 34.000 39.000 25.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 298.000 399.000 544.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 832.000 1.112.000 1.323.000 1.467.000 1.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 572.000 815.000 924.000 923.000 830.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.7 3.3 2.7 4.8
Likviditetsgrad 2 3.2 3.7 3.3 2.7 4.9
Soliditet 68.8 73.2 69.8 62.9 79.3
Resultatgrad -12.1 20.1 1 30.1 2.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.3 19.9 35.5 6.3
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex