Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Messetjeneste AS
Juridisk navn:  Messetjeneste AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67802170
Lommedalsveien 230 Lommedalsveien 230 Fax: 67802178
1353 Bærums Verk 1353 Bærums Verk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 833330292
Aksjekapital: 373.137 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 11/1/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Signare AS
Regnskapsfører: Abaci As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.58%
Resultat  
  
23.4%
Egenkapital  
  
16.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 43.108.000 35.751.000 37.912.000 37.706.000 35.889.000
Resultat: 2.236.000 1.812.000 4.410.000 3.251.000 3.148.000
Egenkapital: 5.398.000 4.641.000 4.367.000 4.057.000 3.598.000
Regnskap for  Messetjeneste AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 43.108.000 35.751.000 37.912.000 37.706.000 35.889.000
Driftskostnader -40.619.000 -33.862.000 -33.497.000 -34.407.000 -32.673.000
Driftsresultat 2.489.000 1.889.000 4.415.000 3.300.000 3.215.000
Finansinntekter 115.000 46.000 44.000 5.000 20.000
Finanskostnader -368.000 -123.000 -50.000 -54.000 -87.000
Finans -253.000 -77.000 -6.000 -49.000 -67.000
Resultat før skatt 2.236.000 1.812.000 4.410.000 3.251.000 3.148.000
Skattekostnad -479.000 -362.000 -1.078.000 -609.000 -638.000
Årsresultat 1.757.000 1.450.000 3.332.000 2.642.000 2.510.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.404.000 3.006.000 2.981.000 3.254.000 3.998.000
Sum omløpsmidler 12.533.000 9.833.000 12.732.000 9.525.000 8.974.000
Sum eiendeler 14.937.000 12.839.000 15.713.000 12.779.000 12.972.000
Sum opptjent egenkapital 5.063.000 4.306.000 4.031.000 3.721.000 3.263.000
Sum egenkapital 5.398.000 4.641.000 4.367.000 4.057.000 3.598.000
Sum langsiktig gjeld 2.810.000 511.000 891.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.729.000 7.687.000 10.455.000 8.721.000 9.374.000
Sum gjeld og egenkapital 14.938.000 12.840.000 15.713.000 12.778.000 12.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.332.000 35.674.000 37.520.000 37.652.000 35.876.000
Andre inntekter 776.000 77.000 393.000 54.000 13.000
Driftsinntekter 43.108.000 35.751.000 37.912.000 37.706.000 35.889.000
Varekostnad -17.856.000 -11.965.000 -12.801.000 -15.153.000 -14.764.000
Lønninger -12.368.000 -12.546.000 -11.316.000 -10.140.000 -9.566.000
Avskrivning -554.000 -773.000 -627.000 -596.000 -678.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.841.000 -8.578.000 -8.753.000 -8.518.000 -7.665.000
Driftskostnader -40.619.000 -33.862.000 -33.497.000 -34.407.000 -32.673.000
Driftsresultat 2.489.000 1.889.000 4.415.000 3.300.000 3.215.000
Finansinntekter 115.000 46.000 44.000 5.000 20.000
Finanskostnader -368.000 -123.000 -50.000 -54.000 -87.000
Finans -253.000 -77.000 -6.000 -49.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.175.000 -3.022.000 -2.183.000 -2.183.000
Årsresultat 1.757.000 1.450.000 3.332.000 2.642.000 2.510.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 309.000 219.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.177.000 1.421.000 1.977.000 2.094.000 2.832.000
Sum varige driftsmidler 1.486.000 1.639.000 1.977.000 2.094.000 2.832.000
Sum finansielle anleggsmidler 918.000 1.367.000 1.004.000 1.160.000 1.166.000
Sum anleggsmidler 2.404.000 3.006.000 2.981.000 3.254.000 3.998.000
Varebeholdning 4.774.000 3.480.000 1.898.000 1.582.000 2.518.000
Kundefordringer 3.333.000 4.300.000 7.112.000 5.526.000 3.216.000
Andre fordringer 1.021.000 1.243.000 277.000 380.000 1.498.000
Sum investeringer 263.000 263.000 0 0 0
Kasse, bank 3.144.000 548.000 3.446.000 2.037.000 1.742.000
Sum omløpsmidler 12.533.000 9.833.000 12.732.000 9.525.000 8.974.000
Sum eiendeler 14.937.000 12.839.000 15.713.000 12.779.000 12.972.000
Sum opptjent egenkapital 5.063.000 4.306.000 4.031.000 3.721.000 3.263.000
Sum egenkapital 5.398.000 4.641.000 4.367.000 4.057.000 3.598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.301.000 0 732.000 752.000
Sum langsiktig gjeld 2.810.000 511.000 891.000 0 0
Leverandørgjeld 1.515.000 951.000 1.294.000 1.588.000 2.602.000
Betalbar skatt 479.000 362.000 1.078.000 609.000 638.000
Skyldig offentlige avgifter 1.187.000 1.445.000 2.004.000 1.340.000 696.000
Utbytte -1.000.000 -1.175.000 -3.022.000 -2.183.000 -2.183.000
Annen kortsiktig gjeld 2.548.000 2.453.000 3.057.000 2.270.000 2.503.000
Sum kortsiktig gjeld 6.729.000 7.687.000 10.455.000 8.721.000 9.374.000
Sum gjeld og egenkapital 14.938.000 12.840.000 15.713.000 12.778.000 12.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.804.000 2.146.000 2.277.000 804.000 -400.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1 1.0 0.7
Soliditet 36.1 36.1 27.8 31.7 27.7
Resultatgrad 5.8 5.3 11.6 8.8 9.0
Rentedekningsgrad 6.8 15.4 88.3 61.2 37.2
Gjeldsgrad 1.8 1.8 2.6 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 17.4 15.1 28.4 25.9 24.9
Signatur
15.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex