Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mestern Fritidssenter Fredrikstad As
Juridisk navn:  Mestern Fritidssenter Fredrikstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91375622
St.Nikolas-Gate 16 St. Nikolas-Gate 16 Fax: 69336723
1707 Sarpsborg 1707 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 944758321
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/20/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-61.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 32.000 32.000 2.065.000 4.024.000 4.039.000
Egenkapital: 2.506.000 6.474.000 6.442.000 6.377.000 4.753.000
Regnskap for  Mestern Fritidssenter Fredrikstad As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -24.000 -22.000 -22.000 -31.000
Driftsresultat -24.000 -24.000 -22.000 -22.000 -31.000
Finansinntekter 56.000 56.000 2.087.000 4.046.000 4.070.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 56.000 56.000 2.087.000 4.046.000 4.070.000
Resultat før skatt 32.000 32.000 2.065.000 4.024.000 4.039.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 32.000 2.065.000 4.024.000 4.039.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.016.000 1.994.000 2.694.000 3.692.000 1.092.000
Sum omløpsmidler 4.490.000 4.480.000 3.749.000 2.685.000 6.160.000
Sum eiendeler 6.506.000 6.474.000 6.443.000 6.377.000 7.252.000
Sum opptjent egenkapital 2.381.000 6.349.000 6.317.000 6.252.000 4.628.000
Sum egenkapital 2.506.000 6.474.000 6.442.000 6.377.000 4.753.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000.000 0 0 0 2.500.000
Sum gjeld og egenkapital 6.506.000 6.474.000 6.442.000 6.377.000 7.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -24.000 -22.000 -22.000 -31.000
Driftskostnader -24.000 -24.000 -22.000 -22.000 -31.000
Driftsresultat -24.000 -24.000 -22.000 -22.000 -31.000
Finansinntekter 56.000 56.000 2.087.000 4.046.000 4.070.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 56.000 56.000 2.087.000 4.046.000 4.070.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 -2.500.000
Årsresultat 32.000 32.000 2.065.000 4.024.000 4.039.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Sum varige driftsmidler 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.881.000 1.859.000 2.559.000 3.557.000 957.000
Sum anleggsmidler 2.016.000 1.994.000 2.694.000 3.692.000 1.092.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 12.000 6.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.490.000 4.480.000 3.737.000 2.679.000 6.160.000
Sum omløpsmidler 4.490.000 4.480.000 3.749.000 2.685.000 6.160.000
Sum eiendeler 6.506.000 6.474.000 6.443.000 6.377.000 7.252.000
Sum opptjent egenkapital 2.381.000 6.349.000 6.317.000 6.252.000 4.628.000
Sum egenkapital 2.506.000 6.474.000 6.442.000 6.377.000 4.753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000.000 0 0 0 2.500.000
Sum gjeld og egenkapital 6.506.000 6.474.000 6.442.000 6.377.000 7.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 4.480.000 3.749.000 2.685.000 3.660.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0 2.5
Soliditet 38.5 1 1 1 65.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 0 0 0 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.5 32.1 63.1 55.7
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex