Mestrings- Og Læringssenteret AS
Juridisk navn:  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92405368
Falstadvegen 34 Falstadvegen 34 Fax:
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 987767324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 203
Etableringsdato: 13.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
54,3%
Resultat  
  
69,46%
Egenkapital  
  
-2,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 76.165.000 49.362.000 43.090.000 43.573.000 29.529.000
Resultat: 16.651.000 9.826.000 8.308.000 6.470.000 3.604.000
Egenkapital: 9.119.000 9.345.000 9.849.000 4.170.000 1.879.000
Regnskap for  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 76.165.000 49.362.000 43.090.000 43.573.000 29.529.000
Driftskostnader -59.384.000 -39.880.000 -34.858.000 -37.226.000 -25.976.000
Driftsresultat 16.781.000 9.482.000 8.232.000 6.347.000 3.553.000
Finansinntekter 64.000 437.000 180.000 194.000 98.000
Finanskostnader -195.000 -94.000 -103.000 -71.000 -48.000
Finans -131.000 343.000 77.000 123.000 50.000
Resultat før skatt 16.651.000 9.826.000 8.308.000 6.470.000 3.604.000
Skattekostnad -4.182.000 -2.676.000 -2.300.000 -1.839.000 -1.049.000
Årsresultat 12.469.000 7.151.000 6.008.000 4.630.000 2.555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.514.000 3.881.000 2.383.000 1.389.000 931.000
Sum omløpsmidler 26.036.000 26.014.000 19.035.000 20.037.000 13.939.000
Sum eiendeler 30.550.000 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.870.000
Sum opptjent egenkapital 9.019.000 9.245.000 9.749.000 4.070.000 1.779.000
Sum egenkapital 9.119.000 9.345.000 9.849.000 4.170.000 1.879.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.489.000 672.000 963.000 469.000
Sum kortsiktig gjeld 21.431.000 16.061.000 10.897.000 16.293.000 12.521.000
Sum gjeld og egenkapital 30.550.000 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.082.000 49.251.000 42.739.000 43.386.000 29.448.000
Andre inntekter 1.082.000 112.000 351.000 187.000 81.000
Driftsinntekter 76.165.000 49.362.000 43.090.000 43.573.000 29.529.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -45.244.000 -28.456.000 -22.953.000 -24.273.000 -18.635.000
Avskrivning -642.000 -625.000 -600.000 -580.000 -468.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.498.000 -10.799.000 -11.305.000 -12.373.000 -6.873.000
Driftskostnader -59.384.000 -39.880.000 -34.858.000 -37.226.000 -25.976.000
Driftsresultat 16.781.000 9.482.000 8.232.000 6.347.000 3.553.000
Finansinntekter 64.000 437.000 180.000 194.000 98.000
Finanskostnader -195.000 -94.000 -103.000 -71.000 -48.000
Finans -131.000 343.000 77.000 123.000 50.000
Konsernbidrag 0 0 -329.000 -2.340.000 -2.549.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.469.000 7.151.000 6.008.000 4.630.000 2.555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 59.000 105.000 103.000 48.000 36.000
Fast eiendom 0 2.281.000 900.000 35.000 0
Maskiner anlegg 944.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.224.000 1.058.000 1.182.000 1.306.000 895.000
Sum varige driftsmidler 4.168.000 3.338.000 2.082.000 1.341.000 895.000
Sum finansielle anleggsmidler 287.000 438.000 198.000 0 0
Sum anleggsmidler 4.514.000 3.881.000 2.383.000 1.389.000 931.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.347.000 6.239.000 3.523.000 5.170.000 5.336.000
Andre fordringer 3.428.000 1.892.000 9.758.000 9.594.000 4.270.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.375.000 4.736.000 5.754.000 5.273.000 4.332.000
Sum omløpsmidler 26.036.000 26.014.000 19.035.000 20.037.000 13.939.000
Sum eiendeler 30.550.000 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.870.000
Sum opptjent egenkapital 9.019.000 9.245.000 9.749.000 4.070.000 1.779.000
Sum egenkapital 9.119.000 9.345.000 9.849.000 4.170.000 1.879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.600.000 897.000 2.236.000 6.884.000 3.540.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.489.000 672.000 963.000 469.000
Leverandørgjeld 1.225.000 1.194.000 588.000 898.000 595.000
Betalbar skatt 2.986.000 2.436.000 2.233.000 941.000 84.000
Skyldig offentlige avgifter 3.201.000 1.960.000 979.000 1.292.000 1.422.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.419.000 9.574.000 4.861.000 6.278.000 6.880.000
Sum kortsiktig gjeld 21.431.000 16.061.000 10.897.000 16.293.000 12.521.000
Sum gjeld og egenkapital 30.550.000 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.605.000 9.953.000 8.138.000 3.744.000 1.418.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.7 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 1.8 1.3 1.2
Soliditet 29.8 31.3 46.0 19.5 12.6
Resultatgrad 2 19.2 19.1 14.6 12.0
Rentedekningsgrad 86.1 105.5 81.7 92.1 76.1
Gjeldsgrad 2.4 2.2 1.2 4.1 6.9
Total kapitalrentabilitet 55.1 33.2 39.3 30.5 24.6
Signatur
08.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex