Mestrings- Og Læringssenteret AS
Juridisk navn:  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92405368
Falstadvegen 34 Falstadvegen 34 Fax:
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 987767324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 1/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.11%
Resultat  
  
28.41%
Egenkapital  
  
136.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 43.090.000 43.573.000 29.529.000 19.785.000 18.535.000
Resultat: 8.308.000 6.470.000 3.604.000 1.092.000 800.000
Egenkapital: 9.849.000 4.170.000 1.879.000 1.873.000 1.092.000
Regnskap for  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 43.090.000 43.573.000 29.529.000 19.785.000 18.535.000
Driftskostnader -34.858.000 -37.226.000 -25.976.000 -18.719.000 -17.733.000
Driftsresultat 8.232.000 6.347.000 3.553.000 1.066.000 803.000
Finansinntekter 180.000 194.000 98.000 88.000 58.000
Finanskostnader -103.000 -71.000 -48.000 -62.000 -61.000
Finans 77.000 123.000 50.000 26.000 -3.000
Resultat før skatt 8.308.000 6.470.000 3.604.000 1.092.000 800.000
Skattekostnad -2.300.000 -1.839.000 -1.049.000 -311.000 -230.000
Årsresultat 6.008.000 4.630.000 2.555.000 781.000 570.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.383.000 1.389.000 931.000 1.036.000 1.374.000
Sum omløpsmidler 19.035.000 20.037.000 13.939.000 9.402.000 6.534.000
Sum eiendeler 21.418.000 21.426.000 14.870.000 10.438.000 7.908.000
Sum opptjent egenkapital 9.749.000 4.070.000 1.779.000 1.773.000 992.000
Sum egenkapital 9.849.000 4.170.000 1.879.000 1.873.000 1.092.000
Sum langsiktig gjeld 672.000 963.000 469.000 642.000 814.000
Sum kortsiktig gjeld 10.897.000 16.293.000 12.521.000 7.923.000 6.002.000
Sum gjeld og egenkapital 21.418.000 21.426.000 14.869.000 10.438.000 7.908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.739.000 43.386.000 29.448.000 19.785.000 18.535.000
Andre inntekter 351.000 187.000 81.000 0 0
Driftsinntekter 43.090.000 43.573.000 29.529.000 19.785.000 18.535.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.953.000 -24.273.000 -18.635.000 -14.913.000 -12.550.000
Avskrivning -600.000 -580.000 -468.000 -404.000 -331.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.305.000 -12.373.000 -6.873.000 -3.402.000 -4.852.000
Driftskostnader -34.858.000 -37.226.000 -25.976.000 -18.719.000 -17.733.000
Driftsresultat 8.232.000 6.347.000 3.553.000 1.066.000 803.000
Finansinntekter 180.000 194.000 98.000 88.000 58.000
Finanskostnader -103.000 -71.000 -48.000 -62.000 -61.000
Finans 77.000 123.000 50.000 26.000 -3.000
Konsernbidrag -329.000 -2.340.000 -2.549.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.008.000 4.630.000 2.555.000 781.000 570.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 48.000 36.000 10.000 0
Fast eiendom 900.000 35.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 66.000 0
Driftsløsøre 1.182.000 1.306.000 895.000 960.000 1.374.000
Sum varige driftsmidler 2.082.000 1.341.000 895.000 1.026.000 1.374.000
Sum finansielle anleggsmidler 198.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.383.000 1.389.000 931.000 1.036.000 1.374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.523.000 5.170.000 5.336.000 4.856.000 2.639.000
Andre fordringer 9.758.000 9.594.000 4.270.000 2.575.000 1.837.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.754.000 5.273.000 4.332.000 1.971.000 2.058.000
Sum omløpsmidler 19.035.000 20.037.000 13.939.000 9.402.000 6.534.000
Sum eiendeler 21.418.000 21.426.000 14.870.000 10.438.000 7.908.000
Sum opptjent egenkapital 9.749.000 4.070.000 1.779.000 1.773.000 992.000
Sum egenkapital 9.849.000 4.170.000 1.879.000 1.873.000 1.092.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.236.000 6.884.000 3.540.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 672.000 963.000 469.000 642.000 814.000
Leverandørgjeld 588.000 898.000 595.000 270.000 147.000
Betalbar skatt 2.233.000 941.000 84.000 330.000 215.000
Skyldig offentlige avgifter 979.000 1.292.000 1.422.000 961.000 910.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.861.000 6.278.000 6.880.000 6.362.000 4.730.000
Sum kortsiktig gjeld 10.897.000 16.293.000 12.521.000 7.923.000 6.002.000
Sum gjeld og egenkapital 21.418.000 21.426.000 14.869.000 10.438.000 7.908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.138.000 3.744.000 1.418.000 1.479.000 532.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.3 1.2 1.2 1.1
Soliditet 46.0 19.5 12.6 17.9 13.8
Resultatgrad 19.1 14.6 12.0 5.4 4.3
Rentedekningsgrad 81.7 92.1 76.1 18.6 14.1
Gjeldsgrad 1.2 4.1 6.9 4.6 6.2
Total kapitalrentabilitet 39.3 30.5 24.6 11.1 10.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex