Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mestrings- Og Læringssenteret AS
Juridisk navn:  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92405368
Falstad Nedre Falstad Nedre Fax:
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 987767324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 1/27/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.25%
Resultat  
  
230.04%
Egenkapital  
  
0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 29.529.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000 4.115.000
Resultat: 3.604.000 1.092.000 800.000 181.000 54.000
Egenkapital: 1.879.000 1.873.000 1.092.000 522.000 393.000
Regnskap for  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 29.529.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000 4.115.000
Driftskostnader -25.976.000 -18.719.000 -17.733.000 -11.215.000 -4.083.000
Driftsresultat 3.553.000 1.066.000 803.000 214.000 32.000
Finansinntekter 98.000 88.000 58.000 25.000 48.000
Finanskostnader -48.000 -62.000 -61.000 -58.000 -27.000
Finans 50.000 26.000 -3.000 -33.000 21.000
Resultat før skatt 3.604.000 1.092.000 800.000 181.000 54.000
Skattekostnad -1.049.000 -311.000 -230.000 -51.000 -16.000
Årsresultat 2.555.000 781.000 570.000 129.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 931.000 1.036.000 1.374.000 721.000 725.000
Sum omløpsmidler 13.939.000 9.402.000 6.534.000 3.985.000 1.909.000
Sum eiendeler 14.870.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000 2.634.000
Sum opptjent egenkapital 1.779.000 1.773.000 992.000 422.000 293.000
Sum egenkapital 1.879.000 1.873.000 1.092.000 522.000 393.000
Sum langsiktig gjeld 469.000 642.000 814.000 0 14.000
Sum kortsiktig gjeld 12.521.000 7.923.000 6.002.000 4.184.000 2.227.000
Sum gjeld og egenkapital 14.869.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000 2.634.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.448.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000 4.115.000
Andre inntekter 81.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 29.529.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000 4.115.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.635.000 -14.913.000 -12.550.000 -8.342.000 -2.855.000
Avskrivning -468.000 -404.000 -331.000 -232.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.873.000 -3.402.000 -4.852.000 -2.641.000 -1.162.000
Driftskostnader -25.976.000 -18.719.000 -17.733.000 -11.215.000 -4.083.000
Driftsresultat 3.553.000 1.066.000 803.000 214.000 32.000
Finansinntekter 98.000 88.000 58.000 25.000 48.000
Finanskostnader -48.000 -62.000 -61.000 -58.000 -27.000
Finans 50.000 26.000 -3.000 -33.000 21.000
Konsernbidrag -2.549.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.555.000 781.000 570.000 129.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 10.000 0 6.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 66.000 0 0 0
Driftsløsøre 895.000 960.000 1.374.000 715.000 725.000
Sum varige driftsmidler 895.000 1.026.000 1.374.000 715.000 725.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 931.000 1.036.000 1.374.000 721.000 725.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.336.000 4.856.000 2.639.000 1.699.000 579.000
Andre fordringer 4.270.000 2.575.000 1.837.000 1.468.000 1.199.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.332.000 1.971.000 2.058.000 818.000 131.000
Sum omløpsmidler 13.939.000 9.402.000 6.534.000 3.985.000 1.909.000
Sum eiendeler 14.870.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000 2.634.000
Sum opptjent egenkapital 1.779.000 1.773.000 992.000 422.000 293.000
Sum egenkapital 1.879.000 1.873.000 1.092.000 522.000 393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 9.000 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.540.000 0 0 0 811.000
Sum langsiktig gjeld 469.000 642.000 814.000 0 14.000
Leverandørgjeld 595.000 270.000 147.000 208.000 310.000
Betalbar skatt 84.000 330.000 215.000 72.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 1.422.000 961.000 910.000 623.000 327.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.880.000 6.362.000 4.730.000 3.281.000 778.000
Sum kortsiktig gjeld 12.521.000 7.923.000 6.002.000 4.184.000 2.227.000
Sum gjeld og egenkapital 14.869.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000 2.634.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.418.000 1.479.000 532.000 -199.000 -318.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.1 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9
Soliditet 12.6 17.9 13.8 11.1 14.9
Resultatgrad 12.0 5.4 4.3 1.9 0.8
Rentedekningsgrad 76.1 18.6 14.1 4.1 3.0
Gjeldsgrad 6.9 4.6 6.2 8.0 5.7
Total kapitalrentabilitet 24.6 11.1 10.9 5.1 3.0
Signatur
11.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex