Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mestrings- Og Læringssenteret AS
Juridisk navn:  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92405368
Falstadvegen 34 Falstadvegen 34 Fax:
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 987767324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 55
Etableringsdato: 1/13/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.56%
Resultat  
  
79.52%
Egenkapital  
  
121.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 43.573.000 29.529.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000
Resultat: 6.470.000 3.604.000 1.092.000 800.000 181.000
Egenkapital: 4.170.000 1.879.000 1.873.000 1.092.000 522.000
Regnskap for  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 43.573.000 29.529.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000
Driftskostnader -37.226.000 -25.976.000 -18.719.000 -17.733.000 -11.215.000
Driftsresultat 6.347.000 3.553.000 1.066.000 803.000 214.000
Finansinntekter 194.000 98.000 88.000 58.000 25.000
Finanskostnader -71.000 -48.000 -62.000 -61.000 -58.000
Finans 123.000 50.000 26.000 -3.000 -33.000
Resultat før skatt 6.470.000 3.604.000 1.092.000 800.000 181.000
Skattekostnad -1.839.000 -1.049.000 -311.000 -230.000 -51.000
Årsresultat 4.630.000 2.555.000 781.000 570.000 129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.389.000 931.000 1.036.000 1.374.000 721.000
Sum omløpsmidler 20.037.000 13.939.000 9.402.000 6.534.000 3.985.000
Sum eiendeler 21.426.000 14.870.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000
Sum opptjent egenkapital 4.070.000 1.779.000 1.773.000 992.000 422.000
Sum egenkapital 4.170.000 1.879.000 1.873.000 1.092.000 522.000
Sum langsiktig gjeld 963.000 469.000 642.000 814.000 0
Sum kortsiktig gjeld 16.293.000 12.521.000 7.923.000 6.002.000 4.184.000
Sum gjeld og egenkapital 21.426.000 14.869.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.386.000 29.448.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000
Andre inntekter 187.000 81.000 0 0 0
Driftsinntekter 43.573.000 29.529.000 19.785.000 18.535.000 11.429.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -24.273.000 -18.635.000 -14.913.000 -12.550.000 -8.342.000
Avskrivning -580.000 -468.000 -404.000 -331.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.373.000 -6.873.000 -3.402.000 -4.852.000 -2.641.000
Driftskostnader -37.226.000 -25.976.000 -18.719.000 -17.733.000 -11.215.000
Driftsresultat 6.347.000 3.553.000 1.066.000 803.000 214.000
Finansinntekter 194.000 98.000 88.000 58.000 25.000
Finanskostnader -71.000 -48.000 -62.000 -61.000 -58.000
Finans 123.000 50.000 26.000 -3.000 -33.000
Konsernbidrag -2.340.000 -2.549.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.630.000 2.555.000 781.000 570.000 129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 36.000 10.000 0 6.000
Fast eiendom 35.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 66.000 0 0
Driftsløsøre 1.306.000 895.000 960.000 1.374.000 715.000
Sum varige driftsmidler 1.341.000 895.000 1.026.000 1.374.000 715.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.389.000 931.000 1.036.000 1.374.000 721.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.170.000 5.336.000 4.856.000 2.639.000 1.699.000
Andre fordringer 9.594.000 4.270.000 2.575.000 1.837.000 1.468.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.273.000 4.332.000 1.971.000 2.058.000 818.000
Sum omløpsmidler 20.037.000 13.939.000 9.402.000 6.534.000 3.985.000
Sum eiendeler 21.426.000 14.870.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000
Sum opptjent egenkapital 4.070.000 1.779.000 1.773.000 992.000 422.000
Sum egenkapital 4.170.000 1.879.000 1.873.000 1.092.000 522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.884.000 3.540.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 963.000 469.000 642.000 814.000 0
Leverandørgjeld 898.000 595.000 270.000 147.000 208.000
Betalbar skatt 941.000 84.000 330.000 215.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 1.292.000 1.422.000 961.000 910.000 623.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.278.000 6.880.000 6.362.000 4.730.000 3.281.000
Sum kortsiktig gjeld 16.293.000 12.521.000 7.923.000 6.002.000 4.184.000
Sum gjeld og egenkapital 21.426.000 14.869.000 10.438.000 7.908.000 4.706.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.744.000 1.418.000 1.479.000 532.000 -199.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0
Soliditet 19.5 12.6 17.9 13.8 11.1
Resultatgrad 14.6 12.0 5.4 4.3 1.9
Rentedekningsgrad 92.1 76.1 18.6 14.1 4.1
Gjeldsgrad 4.1 6.9 4.6 6.2 8.0
Total kapitalrentabilitet 30.5 24.6 11.1 10.9 5.1
Signatur
11.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex