Mestrings- Og Læringssenteret AS
Juridisk navn:  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92405368
Falstadvegen 34 Falstadvegen 34 Fax:
7624 Ekne 7624 Ekne
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 987767324
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 145
Etableringsdato: 13.01.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,56%
Resultat  
  
18,27%
Egenkapital  
  
-5,12%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 49.362.000 43.090.000 43.573.000 29.529.000 19.785.000
Resultat: 9.826.000 8.308.000 6.470.000 3.604.000 1.092.000
Egenkapital: 9.345.000 9.849.000 4.170.000 1.879.000 1.873.000
Regnskap for  Mestrings- Og Læringssenteret AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 49.362.000 43.090.000 43.573.000 29.529.000 19.785.000
Driftskostnader -39.880.000 -34.858.000 -37.226.000 -25.976.000 -18.719.000
Driftsresultat 9.482.000 8.232.000 6.347.000 3.553.000 1.066.000
Finansinntekter 437.000 180.000 194.000 98.000 88.000
Finanskostnader -94.000 -103.000 -71.000 -48.000 -62.000
Finans 343.000 77.000 123.000 50.000 26.000
Resultat før skatt 9.826.000 8.308.000 6.470.000 3.604.000 1.092.000
Skattekostnad -2.676.000 -2.300.000 -1.839.000 -1.049.000 -311.000
Årsresultat 7.151.000 6.008.000 4.630.000 2.555.000 781.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.881.000 2.383.000 1.389.000 931.000 1.036.000
Sum omløpsmidler 26.014.000 19.035.000 20.037.000 13.939.000 9.402.000
Sum eiendeler 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.870.000 10.438.000
Sum opptjent egenkapital 9.245.000 9.749.000 4.070.000 1.779.000 1.773.000
Sum egenkapital 9.345.000 9.849.000 4.170.000 1.879.000 1.873.000
Sum langsiktig gjeld 4.489.000 672.000 963.000 469.000 642.000
Sum kortsiktig gjeld 16.061.000 10.897.000 16.293.000 12.521.000 7.923.000
Sum gjeld og egenkapital 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.869.000 10.438.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.251.000 42.739.000 43.386.000 29.448.000 19.785.000
Andre inntekter 112.000 351.000 187.000 81.000 0
Driftsinntekter 49.362.000 43.090.000 43.573.000 29.529.000 19.785.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.456.000 -22.953.000 -24.273.000 -18.635.000 -14.913.000
Avskrivning -625.000 -600.000 -580.000 -468.000 -404.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.799.000 -11.305.000 -12.373.000 -6.873.000 -3.402.000
Driftskostnader -39.880.000 -34.858.000 -37.226.000 -25.976.000 -18.719.000
Driftsresultat 9.482.000 8.232.000 6.347.000 3.553.000 1.066.000
Finansinntekter 437.000 180.000 194.000 98.000 88.000
Finanskostnader -94.000 -103.000 -71.000 -48.000 -62.000
Finans 343.000 77.000 123.000 50.000 26.000
Konsernbidrag 0 -329.000 -2.340.000 -2.549.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.151.000 6.008.000 4.630.000 2.555.000 781.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 103.000 48.000 36.000 10.000
Fast eiendom 2.281.000 900.000 35.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 66.000
Driftsløsøre 1.058.000 1.182.000 1.306.000 895.000 960.000
Sum varige driftsmidler 3.338.000 2.082.000 1.341.000 895.000 1.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 438.000 198.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.881.000 2.383.000 1.389.000 931.000 1.036.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.239.000 3.523.000 5.170.000 5.336.000 4.856.000
Andre fordringer 1.892.000 9.758.000 9.594.000 4.270.000 2.575.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.736.000 5.754.000 5.273.000 4.332.000 1.971.000
Sum omløpsmidler 26.014.000 19.035.000 20.037.000 13.939.000 9.402.000
Sum eiendeler 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.870.000 10.438.000
Sum opptjent egenkapital 9.245.000 9.749.000 4.070.000 1.779.000 1.773.000
Sum egenkapital 9.345.000 9.849.000 4.170.000 1.879.000 1.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 897.000 2.236.000 6.884.000 3.540.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.489.000 672.000 963.000 469.000 642.000
Leverandørgjeld 1.194.000 588.000 898.000 595.000 270.000
Betalbar skatt 2.436.000 2.233.000 941.000 84.000 330.000
Skyldig offentlige avgifter 1.960.000 979.000 1.292.000 1.422.000 961.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.574.000 4.861.000 6.278.000 6.880.000 6.362.000
Sum kortsiktig gjeld 16.061.000 10.897.000 16.293.000 12.521.000 7.923.000
Sum gjeld og egenkapital 29.895.000 21.418.000 21.426.000 14.869.000 10.438.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.953.000 8.138.000 3.744.000 1.418.000 1.479.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 1.3 1.2 1.2
Soliditet 31.3 46.0 19.5 12.6 17.9
Resultatgrad 19.2 19.1 14.6 12.0 5.4
Rentedekningsgrad 105.5 81.7 92.1 76.1 18.6
Gjeldsgrad 2.2 1.2 4.1 6.9 4.6
Total kapitalrentabilitet 33.2 39.3 30.5 24.6 11.1
Signatur
08.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex