Mexa Invest As
Juridisk navn:  Mexa Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bispeveien 39B Bispeveien 39B Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 915662498
Aksjekapital: 449.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
211.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.430.000 0 0 0 -15.000
Egenkapital: 1.351.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Regnskap for  Mexa Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -15.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -15.000
Finansinntekter 2.430.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.430.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.430.000 0 0 0 -15.000
Skattekostnad -13.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.418.000 0 0 0 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.239.000 431.000 431.000 150.000 150.000
Sum omløpsmidler 1.625.000 3.000 3.000 132.000 35.000
Sum eiendeler 2.864.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Sum egenkapital 1.351.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.513.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.864.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -15.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -15.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -15.000
Finansinntekter 2.430.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.430.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.418.000 0 0 0 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.239.000 431.000 431.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 1.239.000 431.000 431.000 150.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.625.000 3.000 3.000 132.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.625.000 3.000 3.000 132.000 35.000
Sum eiendeler 2.864.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
Sum egenkapital 1.351.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.513.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.864.000 434.000 434.000 282.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 112.000 3.000 3.000 132.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0 0.0
Soliditet 47.2 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 84.8 0 0 0 -8.1
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex