Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mf-consult As
Juridisk navn:  Mf-consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97039516
Strandvegen 124 Strandvegen 124 Fax:
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Lebesby
Org.nr: 913342097
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.26%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
21.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.000 19.000 24.000 18.000 40.000
Resultat: 5.000 5.000 -6.000 -12.000 12.000
Egenkapital: 23.000 19.000 16.000 21.000 30.000
Regnskap for  Mf-consult As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.000 19.000 24.000 18.000 40.000
Driftskostnader -13.000 -15.000 -30.000 -30.000 -28.000
Driftsresultat 4.000 5.000 -6.000 -12.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 5.000 5.000 -6.000 -12.000 12.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 1.000 3.000 -4.000
Årsresultat 3.000 3.000 -5.000 -9.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 3.000 4.000 3.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 16.000 12.000 18.000 34.000
Sum eiendeler 66.000 19.000 16.000 21.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -11.000 -14.000 -9.000 0
Sum egenkapital 23.000 19.000 16.000 21.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 0 0 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 19.000 16.000 21.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 19.000 24.000 18.000 40.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.000 19.000 24.000 18.000 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -15.000 -30.000 -30.000 -28.000
Driftskostnader -13.000 -15.000 -30.000 -30.000 -28.000
Driftsresultat 4.000 5.000 -6.000 -12.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 -5.000 -9.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 3.000 4.000 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 3.000 4.000 3.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 2.000 0 6.000
Andre fordringer 0 -44.000 -34.000 -6.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 60.000 43.000 24.000 21.000
Sum omløpsmidler 64.000 16.000 12.000 18.000 34.000
Sum eiendeler 66.000 19.000 16.000 21.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -11.000 -14.000 -9.000 0
Sum egenkapital 23.000 19.000 16.000 21.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 0 0 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 19.000 16.000 21.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 16.000 12.000 18.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.5 8.5
Likviditetsgrad 2 1.5 0 0 0.0 8.6
Soliditet 34.3 1 1 100.0 88.2
Resultatgrad 22.2 26.3 -66.7 30.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.9 0 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 6 26.3 -37.5 -57.1 35.3
Signatur
11.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex