Mga Brannvern As
Juridisk navn:  Mga Brannvern As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91663214
Haukanes Haukanes Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997970365
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.56%
Resultat  
  
59.46%
Egenkapital  
  
217.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 538.000 582.000 483.000 487.000 466.000
Resultat: 118.000 74.000 -9.000 59.000 -16.000
Egenkapital: 143.000 45.000 -11.000 10.000 -47.000
Regnskap for  Mga Brannvern As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 538.000 582.000 483.000 487.000 466.000
Driftskostnader -412.000 -506.000 -432.000 -427.000 -478.000
Driftsresultat 125.000 76.000 51.000 60.000 -13.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -62.000 -3.000 -6.000
Finans -8.000 -2.000 -60.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt 118.000 74.000 -9.000 59.000 -16.000
Skattekostnad -21.000 -17.000 -12.000 -2.000 0
Årsresultat 97.000 57.000 -21.000 57.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 365.000 216.000 129.000 24.000 51.000
Sum omløpsmidler 149.000 224.000 151.000 230.000 168.000
Sum eiendeler 514.000 440.000 280.000 254.000 219.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 15.000 -29.000 -8.000 -65.000
Sum egenkapital 143.000 45.000 -11.000 10.000 -47.000
Sum langsiktig gjeld 246.000 185.000 67.000 19.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 209.000 224.000 224.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 439.000 280.000 253.000 218.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 468.000 582.000 483.000 487.000 466.000
Andre inntekter 70.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 538.000 582.000 483.000 487.000 466.000
Varekostnad -257.000 -340.000 -289.000 -212.000 -241.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -45.000 -26.000 -25.000 -20.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -110.000 -140.000 -118.000 -195.000 -216.000
Driftskostnader -412.000 -506.000 -432.000 -427.000 -478.000
Driftsresultat 125.000 76.000 51.000 60.000 -13.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -8.000 -4.000 -62.000 -3.000 -6.000
Finans -8.000 -2.000 -60.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 57.000 -21.000 57.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 152.000 170.000 67.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.000 17.000 37.000
Driftsløsøre 213.000 46.000 60.000 0 0
Sum varige driftsmidler 365.000 216.000 129.000 17.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 7.000 15.000
Sum anleggsmidler 365.000 216.000 129.000 24.000 51.000
Varebeholdning 37.000 37.000 37.000 35.000 37.000
Kundefordringer 108.000 157.000 85.000 124.000 103.000
Andre fordringer 0 0 16.000 68.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 30.000 13.000 3.000 24.000
Sum omløpsmidler 149.000 224.000 151.000 230.000 168.000
Sum eiendeler 514.000 440.000 280.000 254.000 219.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 15.000 -29.000 -8.000 -65.000
Sum egenkapital 143.000 45.000 -11.000 10.000 -47.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 246.000 185.000 67.000 19.000 64.000
Leverandørgjeld 83.000 96.000 106.000 58.000 40.000
Betalbar skatt 9.000 17.000 12.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 18.000 0 7.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 78.000 106.000 157.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 209.000 224.000 224.000 201.000
Sum gjeld og egenkapital 514.000 439.000 280.000 253.000 218.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 15.000 -73.000 6.000 -33.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.7 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.5 0.9 0.7
Soliditet 27.8 10.3 -3.9 4 -21.6
Resultatgrad 23.2 13.1 10.6 12.3 -2.8
Rentedekningsgrad 15.6 1 0.8 2 -1.8
Gjeldsgrad 2.6 8.8 -26.5 24.3 -5.6
Total kapitalrentabilitet 24.3 17.8 18.9 24.1 -5.0
Signatur
03.05.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex