Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mgt Norway As
Juridisk navn:  Mgt Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Per Henning Gjuvsland Busesund 3 V/Per Henning Gjuvsland Busesund 3 Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 915948901
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-36.36%
Egenkapital  
  
-17.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 80.000 1.000 0
Resultat: -15.000 -11.000 -73.000 -30.000
Egenkapital: -100.000 -85.000 -74.000 0
Regnskap for  Mgt Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 80.000 1.000 0
Driftskostnader -15.000 -92.000 -75.000 -30.000
Driftsresultat -15.000 -11.000 -73.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -11.000 -73.000 -30.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -11.000 -73.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 15.000 77.000 160.000
Sum eiendeler 0 15.000 77.000 160.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -115.000 -104.000 -30.000
Sum egenkapital -100.000 -85.000 -74.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 150.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 0 15.000 76.000 161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 30.000 1.000 0
Andre inntekter 0 50.000 0 0
Driftsinntekter 0 80.000 1.000 0
Varekostnad 0 -62.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -30.000 -75.000 -30.000
Driftskostnader -15.000 -92.000 -75.000 -30.000
Driftsresultat -15.000 -11.000 -73.000 -30.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -11.000 -73.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 62.000 62.000
Kundefordringer 0 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 15.000 14.000 99.000
Sum omløpsmidler 0 15.000 77.000 160.000
Sum eiendeler 0 15.000 77.000 160.000
Sum opptjent egenkapital -130.000 -115.000 -104.000 -30.000
Sum egenkapital -100.000 -85.000 -74.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 100.000 150.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 100.000 150.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 0 15.000 76.000 161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -100.000 -85.000 -73.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.5 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.1 0.7
Soliditet -566.7 -97.4 0.0
Resultatgrad -13.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -1.2
Total kapitalrentabilitet -73.3 -96.1 -18.6
Signatur
21.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex