Mi-Lo Invest AS
Juridisk navn:  Mi-Lo Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48141000
Haretråkket 22 Haretråkket 22 Fax:
1870 Ørje 1870 Ørje
Fylke: Kommune:
Viken Marker
Org.nr: 986930027
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 5/24/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20583.33%
Egenkapital  
  
-3.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.241.000 6.000 701.000 294.000 595.000
Egenkapital: 23.194.000 23.967.000 25.030.000 25.596.000 25.326.000
Regnskap for  Mi-Lo Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -133.000 -83.000 -30.000 -67.000 -21.000
Driftsresultat -133.000 -83.000 -30.000 -67.000 -21.000
Finansinntekter 1.575.000 117.000 737.000 391.000 626.000
Finanskostnader -201.000 -27.000 -6.000 -30.000 -11.000
Finans 1.374.000 90.000 731.000 361.000 615.000
Resultat før skatt 1.241.000 6.000 701.000 294.000 595.000
Skattekostnad -13.000 -70.000 -117.000 -24.000 -151.000
Årsresultat 1.227.000 -63.000 584.000 270.000 444.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.444.000 7.071.000 4.994.000 4.058.000 761.000
Sum omløpsmidler 16.884.000 18.082.000 21.172.000 21.676.000 30.841.000
Sum eiendeler 25.328.000 25.153.000 26.166.000 25.734.000 31.602.000
Sum opptjent egenkapital 22.994.000 23.767.000 24.830.000 25.396.000 25.126.000
Sum egenkapital 23.194.000 23.967.000 25.030.000 25.596.000 25.326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.134.000 1.186.000 1.137.000 138.000 6.277.000
Sum gjeld og egenkapital 25.328.000 25.153.000 26.167.000 25.734.000 31.603.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -83.000 -30.000 -67.000 -21.000
Driftskostnader -133.000 -83.000 -30.000 -67.000 -21.000
Driftsresultat -133.000 -83.000 -30.000 -67.000 -21.000
Finansinntekter 1.575.000 117.000 737.000 391.000 626.000
Finanskostnader -201.000 -27.000 -6.000 -30.000 -11.000
Finans 1.374.000 90.000 731.000 361.000 615.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -900.000 0 -6.000.000
Årsresultat 1.227.000 -63.000 584.000 270.000 444.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.444.000 7.071.000 4.994.000 4.058.000 761.000
Sum anleggsmidler 8.444.000 7.071.000 4.994.000 4.058.000 761.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 6.036.000 8.790.000 8.816.000 743.000 551.000
Kasse, bank 10.848.000 9.292.000 12.356.000 20.933.000 30.290.000
Sum omløpsmidler 16.884.000 18.082.000 21.172.000 21.676.000 30.841.000
Sum eiendeler 25.328.000 25.153.000 26.166.000 25.734.000 31.602.000
Sum opptjent egenkapital 22.994.000 23.767.000 24.830.000 25.396.000 25.126.000
Sum egenkapital 23.194.000 23.967.000 25.030.000 25.596.000 25.326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 13.000 70.000 117.000 24.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -900.000 0 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 114.000 117.000 120.000 114.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 2.134.000 1.186.000 1.137.000 138.000 6.277.000
Sum gjeld og egenkapital 25.328.000 25.153.000 26.167.000 25.734.000 31.603.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.750.000 16.896.000 20.035.000 21.538.000 24.564.000
Likviditetsgrad 1 7.9 15.2 18.6 157.1 4.9
Likviditetsgrad 2 7.9 15.2 18.6 157.1 5.0
Soliditet 91.6 95.3 95.7 99.5 80.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -3.1 -2.2 55.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.7 0.1 2.7 1.3 1.9
Signatur
03.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex