Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Micro Regnskap Og Data Paul Morten Oredalen
Juridisk navn:  Micro Regnskap Og Data Paul Morten Oredalen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90086901
C/O Paul Morten Oredalen Gartnerløkka 19 C/O Paul Morten Oredalen Gartnerløkka 19 Fax: 22201235
3913 Porsgrunn 3913 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 961315913
Aksjekapital: -38 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.34%
Resultat  
  
27.31%
Egenkapital  
  
44.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002 2001
Omsetning: 537.000 729.000 727.000
Resultat: 331.000 260.000 133.000
Egenkapital: -21.000 -38.000 -149.000
Regnskap for  Micro Regnskap Og Data Paul Morten Oredalen
Resultat 2003 2002 2001
Driftsinntekter 537.000 729.000 727.000
Driftskostnader -205.000 -463.000 -591.000
Driftsresultat 332.000 266.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -3.000
Finans -2.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt 331.000 260.000 133.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 14.000
Sum omløpsmidler 4.000 1.000 95.000
Sum eiendeler 4.000 1.000 109.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -21.000 -38.000 -149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 39.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 1.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 537.000 729.000 727.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -7.000 -142.000 -375.000
Avskrivning 0 -14.000 -5.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -198.000 -307.000 -211.000
Driftskostnader -205.000 -463.000 -591.000
Driftsresultat 332.000 266.000 136.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 -3.000
Finans -2.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0 14.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 95.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 1.000 95.000
Sum eiendeler 4.000 1.000 109.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -21.000 -38.000 -149.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 26.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 0 98.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 12.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 39.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 1.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000 -38.000 353.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.0 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.4
Soliditet -525.0 -3800.0 -136.7
Resultatgrad 61.8 36.5 18.7
Rentedekningsgrad 166.0 44.3 45.3
Gjeldsgrad -1.2 -1.0 -1.7
Total kapitalrentabilitet 8300.0 26600.0 124.8
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex