Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Microlight Norway Limited
Juridisk navn:  Microlight Norway Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Gjerde 10 Nedre Gjerde 10 Fax:
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 994028790
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/4/2009 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
1670.69%
Resultat  
  
129.36%
Egenkapital  
  
212.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.027.000 58.000 1.125.000 2.088.000 1.440.000
Resultat: 69.000 -235.000 88.000 248.000 94.000
Egenkapital: 37.000 -33.000 202.000 113.000 -135.000
Regnskap for  Microlight Norway Limited
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.027.000 58.000 1.125.000 2.088.000 1.440.000
Driftskostnader -950.000 -265.000 -1.032.000 -1.837.000 -1.340.000
Driftsresultat 77.000 -208.000 92.000 250.000 100.000
Finansinntekter 0 0 9.000 6.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -26.000 -13.000 -8.000 -7.000
Finans -8.000 -26.000 -4.000 -2.000 -6.000
Resultat før skatt 69.000 -235.000 88.000 248.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 -235.000 88.000 248.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 432.000 489.000 15.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 123.000 354.000 859.000 614.000 280.000
Sum eiendeler 555.000 843.000 874.000 629.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 -33.000 202.000 113.000 0
Sum egenkapital 37.000 -33.000 202.000 113.000 -135.000
Sum langsiktig gjeld 265.000 680.000 590.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 196.000 82.000 516.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 843.000 874.000 629.000 281.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.027.000 58.000 1.125.000 2.088.000 1.438.000
Andre inntekter 0 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 1.027.000 58.000 1.125.000 2.088.000 1.440.000
Varekostnad -748.000 -32.000 -852.000 -1.452.000 -1.211.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -57.000 -70.000 0 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -163.000 -180.000 -370.000 -129.000
Driftskostnader -950.000 -265.000 -1.032.000 -1.837.000 -1.340.000
Driftsresultat 77.000 -208.000 92.000 250.000 100.000
Finansinntekter 0 0 9.000 6.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -26.000 -13.000 -8.000 -7.000
Finans -8.000 -26.000 -4.000 -2.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 -235.000 88.000 248.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 11.000 15.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 432.000 489.000 15.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 432.000 489.000 15.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 18.000 1.000 1.000 1.000
Andre fordringer 47.000 92.000 740.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 245.000 118.000 613.000 279.000
Sum omløpsmidler 123.000 354.000 859.000 614.000 280.000
Sum eiendeler 555.000 843.000 874.000 629.000 280.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 -33.000 202.000 113.000 0
Sum egenkapital 37.000 -33.000 202.000 113.000 -135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 190.000
Sum langsiktig gjeld 265.000 680.000 590.000 0 0
Leverandørgjeld 106.000 49.000 65.000 166.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 316.000 214.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 147.000 17.000 34.000 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 196.000 82.000 516.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 554.000 843.000 874.000 629.000 281.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -130.000 158.000 777.000 98.000 -136.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.8 10.5 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.8 10.5 1.2 0.7
Soliditet 6.7 -3.9 23.1 18.0 -48.0
Resultatgrad 7.5 -358.6 8.2 12.0 6.9
Rentedekningsgrad 9.6 7.8 32.0 14.4
Gjeldsgrad 1 -26.5 3.3 4.6 -3.1
Total kapitalrentabilitet 13.9 -24.7 11.6 40.7 35.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex