Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midje Maskin As
Juridisk navn:  Midje Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99245764
Kvålsvegen 5 Kvålsvegen 5 Fax: 57631352
5745 Aurland 5745 Aurland
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Aurland
Org.nr: 992437065
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/3/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aurland Rekneskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
51.28%
Resultat  
  
1800%
Egenkapital  
  
29.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.909.000 3.906.000 4.056.000 5.938.000 6.671.000
Resultat: 816.000 -48.000 -62.000 0 1.252.000
Egenkapital: 2.784.000 2.148.000 2.173.000 2.206.000 2.178.000
Regnskap for  Midje Maskin As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.909.000 3.906.000 4.056.000 5.938.000 6.671.000
Driftskostnader -5.069.000 -3.913.000 -4.044.000 -5.788.000 -5.236.000
Driftsresultat 841.000 -7.000 12.000 150.000 1.434.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -42.000 -74.000 -151.000 -184.000
Finans -25.000 -41.000 -74.000 -150.000 -183.000
Resultat før skatt 816.000 -48.000 -62.000 0 1.252.000
Skattekostnad -180.000 23.000 29.000 28.000 -338.000
Årsresultat 636.000 -25.000 -33.000 28.000 914.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.970.000 2.079.000 2.834.000 4.331.000 5.255.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 1.811.000 1.889.000 1.981.000 1.786.000
Sum eiendeler 4.304.000 3.890.000 4.723.000 6.312.000 7.041.000
Sum opptjent egenkapital 2.338.000 1.702.000 1.727.000 1.760.000 1.731.000
Sum egenkapital 2.784.000 2.148.000 2.173.000 2.206.000 2.178.000
Sum langsiktig gjeld 604.000 1.105.000 1.706.000 2.737.000 4.095.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 638.000 844.000 1.369.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 4.304.000 3.891.000 4.723.000 6.312.000 7.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.901.000 3.906.000 4.056.000 5.938.000 5.980.000
Andre inntekter 8.000 0 0 0 691.000
Driftsinntekter 5.909.000 3.906.000 4.056.000 5.938.000 6.671.000
Varekostnad -849.000 -629.000 -892.000 -374.000 -646.000
Lønninger -1.868.000 -1.186.000 -1.323.000 -3.070.000 -2.318.000
Avskrivning -582.000 -559.000 -516.000 -955.000 -940.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.770.000 -1.539.000 -1.313.000 -1.389.000 -1.332.000
Driftskostnader -5.069.000 -3.913.000 -4.044.000 -5.788.000 -5.236.000
Driftsresultat 841.000 -7.000 12.000 150.000 1.434.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -25.000 -42.000 -74.000 -151.000 -184.000
Finans -25.000 -41.000 -74.000 -150.000 -183.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 636.000 -25.000 -33.000 28.000 914.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 374.000 378.000 482.000 370.000 399.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.596.000 1.701.000 2.352.000 3.961.000 4.856.000
Sum varige driftsmidler 1.970.000 2.079.000 2.834.000 4.331.000 5.255.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.970.000 2.079.000 2.834.000 4.331.000 5.255.000
Varebeholdning 238.000 60.000 137.000 191.000 72.000
Kundefordringer 973.000 643.000 1.147.000 403.000 437.000
Andre fordringer 181.000 336.000 281.000 346.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 943.000 772.000 324.000 1.041.000 1.251.000
Sum omløpsmidler 2.334.000 1.811.000 1.889.000 1.981.000 1.786.000
Sum eiendeler 4.304.000 3.890.000 4.723.000 6.312.000 7.041.000
Sum opptjent egenkapital 2.338.000 1.702.000 1.727.000 1.760.000 1.731.000
Sum egenkapital 2.784.000 2.148.000 2.173.000 2.206.000 2.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 172.000 257.000 328.000 357.000 496.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 604.000 1.105.000 1.706.000 2.737.000 4.095.000
Leverandørgjeld 138.000 231.000 360.000 321.000 205.000
Betalbar skatt 265.000 48.000 0 110.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 314.000 202.000 311.000 599.000 254.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000 156.000 172.000 338.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 916.000 638.000 844.000 1.369.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 4.304.000 3.891.000 4.723.000 6.312.000 7.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.418.000 1.173.000 1.045.000 612.000 1.018.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.8 2.2 1.4 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3 2.7 2.1 1.4 2.3
Soliditet 64.7 55.2 4 34.9 30.9
Resultatgrad 14.2 -0.2 0.3 2.5 21.5
Rentedekningsgrad 33.6 -0.2 0.2 1.0 7.8
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.2 1.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 19.5 -0.2 0.3 2.4 20.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex