Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midnattsol Camping As
Juridisk navn:  Midnattsol Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47843219
Gårdsveien 8 Gårdsveien 8 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 911590549
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.56%
Resultat  
  
-44.51%
Egenkapital  
  
17.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.510.000 2.230.000 1.707.000 1.231.000 585.000
Resultat: 192.000 346.000 256.000 427.000 73.000
Egenkapital: 992.000 845.000 580.000 388.000 76.000
Regnskap for  Midnattsol Camping As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.510.000 2.230.000 1.707.000 1.231.000 585.000
Driftskostnader -2.301.000 -1.868.000 -1.451.000 -803.000 -513.000
Driftsresultat 209.000 362.000 256.000 427.000 73.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -1.000 0 0
Finans -16.000 -15.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 192.000 346.000 256.000 427.000 73.000
Skattekostnad -45.000 -81.000 -64.000 -116.000 -13.000
Årsresultat 148.000 265.000 192.000 311.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 312.000 385.000 109.000 38.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.085.000 880.000 585.000 504.000 115.000
Sum eiendeler 1.397.000 1.265.000 694.000 542.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 942.000 795.000 530.000 338.000 26.000
Sum egenkapital 992.000 845.000 580.000 388.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 272.000 302.000 11.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 119.000 104.000 153.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 1.266.000 695.000 543.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 606.000 2.185.000 1.664.000 1.231.000 585.000
Andre inntekter 1.904.000 45.000 44.000 0 0
Driftsinntekter 2.510.000 2.230.000 1.707.000 1.231.000 585.000
Varekostnad -15.000 2.000 -6.000 -4.000 -5.000
Lønninger -480.000 -303.000 -206.000 -60.000 -23.000
Avskrivning -73.000 -78.000 -20.000 -10.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.733.000 -1.489.000 -1.219.000 -729.000 -483.000
Driftskostnader -2.301.000 -1.868.000 -1.451.000 -803.000 -513.000
Driftsresultat 209.000 362.000 256.000 427.000 73.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -18.000 -1.000 0 0
Finans -16.000 -15.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 148.000 265.000 192.000 311.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 275.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 385.000 109.000 38.000 48.000
Sum varige driftsmidler 312.000 385.000 109.000 38.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 312.000 385.000 109.000 38.000 48.000
Varebeholdning 33.000 14.000 5.000 0 0
Kundefordringer 20.000 0 0 0 0
Andre fordringer 505.000 221.000 217.000 441.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 526.000 645.000 364.000 63.000 115.000
Sum omløpsmidler 1.085.000 880.000 585.000 504.000 115.000
Sum eiendeler 1.397.000 1.265.000 694.000 542.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 942.000 795.000 530.000 338.000 26.000
Sum egenkapital 992.000 845.000 580.000 388.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 17.000 11.000 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 272.000 302.000 11.000 2.000 2.000
Leverandørgjeld 4.000 1.000 0 18.000 13.000
Betalbar skatt 45.000 75.000 55.000 116.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 7.000 7.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 35.000 42.000 16.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 119.000 104.000 153.000 85.000
Sum gjeld og egenkapital 1.397.000 1.266.000 695.000 543.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 952.000 761.000 481.000 351.000 30.000
Likviditetsgrad 1 8.2 7.4 5.6 3.3 1.4
Likviditetsgrad 2 7.9 7.3 5.6 3.3 1.4
Soliditet 7 66.7 83.5 71.5 46.6
Resultatgrad 8.3 16.2 1 34.7 12.5
Rentedekningsgrad 11.6 20.1 2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.2 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 15.1 28.8 36.8 78.6 44.8
Signatur
20.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex