Midnattsol Eiendom & Service As
Juridisk navn:  Midnattsol Eiendom & Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gårdsveien 8 Gårdsveien 8 Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 911590557
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.55%
Resultat  
  
-4000%
Egenkapital  
  
-51.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.055.000 756.000 1.138.000 639.000 407.000
Resultat: -429.000 11.000 305.000 -260.000 -61.000
Egenkapital: 407.000 836.000 825.000 -379.000 -119.000
Regnskap for  Midnattsol Eiendom & Service As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.055.000 756.000 1.138.000 639.000 407.000
Driftskostnader -1.161.000 -591.000 -648.000 -667.000 -330.000
Driftsresultat -107.000 166.000 490.000 -28.000 77.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -327.000 -159.000 -186.000 -232.000 -139.000
Finans -323.000 -155.000 -186.000 -232.000 -139.000
Resultat før skatt -429.000 11.000 305.000 -260.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -429.000 11.000 305.000 -260.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.114.000 4.829.000 3.547.000 5.975.000 6.139.000
Sum omløpsmidler 987.000 1.860.000 249.000 140.000 115.000
Sum eiendeler 7.101.000 6.689.000 3.796.000 6.115.000 6.254.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -164.000 -175.000 -479.000 -219.000
Sum egenkapital 407.000 836.000 825.000 -379.000 -119.000
Sum langsiktig gjeld 6.244.000 5.306.000 2.542.000 4.909.000 5.049.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 548.000 429.000 1.585.000 1.324.000
Sum gjeld og egenkapital 7.102.000 6.690.000 3.796.000 6.115.000 6.254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 731.000 635.000 326.000 132.000
Andre inntekter 1.054.000 25.000 503.000 313.000 275.000
Driftsinntekter 1.055.000 756.000 1.138.000 639.000 407.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -273.000 -188.000 -95.000 0 0
Avskrivning -237.000 -127.000 -123.000 -229.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -651.000 -276.000 -430.000 -438.000 -202.000
Driftskostnader -1.161.000 -591.000 -648.000 -667.000 -330.000
Driftsresultat -107.000 166.000 490.000 -28.000 77.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -327.000 -159.000 -186.000 -232.000 -139.000
Finans -323.000 -155.000 -186.000 -232.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -429.000 11.000 305.000 -260.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.981.000 4.744.000 3.459.000 5.866.000 6.077.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 85.000 88.000 109.000 62.000
Sum varige driftsmidler 6.114.000 4.829.000 3.547.000 5.975.000 6.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.114.000 4.829.000 3.547.000 5.975.000 6.139.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 38.000 228.000 5.000 -119.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 949.000 1.632.000 244.000 259.000 48.000
Sum omløpsmidler 987.000 1.860.000 249.000 140.000 115.000
Sum eiendeler 7.101.000 6.689.000 3.796.000 6.115.000 6.254.000
Sum opptjent egenkapital -593.000 -164.000 -175.000 -479.000 -219.000
Sum egenkapital 407.000 836.000 825.000 -379.000 -119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.244.000 5.306.000 2.542.000 4.909.000 5.049.000
Leverandørgjeld 18.000 218.000 0 0 -10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 15.000 116.000 42.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 424.000 316.000 314.000 1.544.000 1.311.000
Sum kortsiktig gjeld 451.000 548.000 429.000 1.585.000 1.324.000
Sum gjeld og egenkapital 7.102.000 6.690.000 3.796.000 6.115.000 6.254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 536.000 1.312.000 -180.000 -1.445.000 -1.209.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.4 0.6 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 2.2 3.4 0.6 0.1 0.1
Soliditet 5.7 12.5 21.7 -6.2 -1.9
Resultatgrad -10.1 2 43.1 -4.4 18.9
Rentedekningsgrad -0.3 1 2.6 -0.1 0.6
Gjeldsgrad 16.4 7 3.6 -17.1 -53.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 2.5 12.9 -0.5 1.2
Signatur
13.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex