Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midt-Norsk Transport AS
Juridisk navn:  Midt-Norsk Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74829550
Sutterøygata 17 Sutterøygata 17 Fax: 74829560
7502 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 943965315
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Bjørn Gundersen AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.37%
Resultat  
  
106.03%
Egenkapital  
  
1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 35.727.000 40.312.000 38.771.000 40.391.000 56.681.000
Resultat: 22.000 -365.000 -584.000 -3.970.000 858.000
Egenkapital: -1.150.000 -1.166.000 -830.000 -334.000 2.699.000
Regnskap for  Midt-Norsk Transport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 35.727.000 40.312.000 38.771.000 40.391.000 56.681.000
Driftskostnader -35.587.000 -40.547.000 -39.271.000 -44.285.000 -55.819.000
Driftsresultat 141.000 -235.000 -500.000 -3.894.000 862.000
Finansinntekter 7.000 6.000 4.000 9.000 46.000
Finanskostnader -126.000 -136.000 -88.000 -85.000 -50.000
Finans -119.000 -130.000 -84.000 -76.000 -4.000
Resultat før skatt 22.000 -365.000 -584.000 -3.970.000 858.000
Skattekostnad -6.000 29.000 88.000 937.000 -245.000
Årsresultat 16.000 -336.000 -496.000 -3.034.000 613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.706.000 1.799.000 1.896.000 1.799.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 3.262.000 4.048.000 3.789.000 3.908.000 8.519.000
Sum eiendeler 4.968.000 5.847.000 5.685.000 5.707.000 9.569.000
Sum opptjent egenkapital -1.250.000 -1.266.000 -930.000 -434.000 2.599.000
Sum egenkapital -1.150.000 -1.166.000 -830.000 -334.000 2.699.000
Sum langsiktig gjeld 313.000 482.000 643.000 587.000 712.000
Sum kortsiktig gjeld 5.805.000 6.531.000 5.872.000 5.454.000 6.158.000
Sum gjeld og egenkapital 4.968.000 5.847.000 5.685.000 5.707.000 9.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.727.000 39.862.000 38.439.000 40.391.000 56.445.000
Andre inntekter 0 450.000 332.000 0 235.000
Driftsinntekter 35.727.000 40.312.000 38.771.000 40.391.000 56.681.000
Varekostnad -26.210.000 -30.864.000 -29.908.000 -30.958.000 -41.397.000
Lønninger -4.800.000 -4.808.000 -4.753.000 -6.174.000 -6.642.000
Avskrivning -64.000 -129.000 -221.000 -224.000 -225.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.513.000 -4.746.000 -4.389.000 -6.929.000 -7.555.000
Driftskostnader -35.587.000 -40.547.000 -39.271.000 -44.285.000 -55.819.000
Driftsresultat 141.000 -235.000 -500.000 -3.894.000 862.000
Finansinntekter 7.000 6.000 4.000 9.000 46.000
Finanskostnader -126.000 -136.000 -88.000 -85.000 -50.000
Finans -119.000 -130.000 -84.000 -76.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -336.000 -496.000 -3.034.000 613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.207.000 1.213.000 1.184.000 1.096.000 159.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 220.000 234.000 549.000 444.000 565.000
Driftsløsøre 88.000 110.000 163.000 259.000 326.000
Sum varige driftsmidler 308.000 344.000 712.000 703.000 891.000
Sum finansielle anleggsmidler 192.000 242.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.706.000 1.799.000 1.896.000 1.799.000 1.050.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.822.000 3.637.000 3.035.000 3.132.000 5.638.000
Andre fordringer 265.000 244.000 572.000 561.000 740.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 174.000 167.000 182.000 215.000 2.141.000
Sum omløpsmidler 3.262.000 4.048.000 3.789.000 3.908.000 8.519.000
Sum eiendeler 4.968.000 5.847.000 5.685.000 5.707.000 9.569.000
Sum opptjent egenkapital -1.250.000 -1.266.000 -930.000 -434.000 2.599.000
Sum egenkapital -1.150.000 -1.166.000 -830.000 -334.000 2.699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.602.000 1.404.000 555.000 358.000 0
Sum langsiktig gjeld 313.000 482.000 643.000 587.000 712.000
Leverandørgjeld 3.083.000 4.100.000 4.404.000 3.885.000 4.256.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 431.000 403.000 271.000 350.000 978.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 689.000 623.000 641.000 860.000 884.000
Sum kortsiktig gjeld 5.805.000 6.531.000 5.872.000 5.454.000 6.158.000
Sum gjeld og egenkapital 4.968.000 5.847.000 5.685.000 5.707.000 9.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.543.000 -2.483.000 -2.083.000 -1.546.000 2.361.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6 0.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.7 1.4
Soliditet -23.1 -19.9 -14.6 -5.9 28.2
Resultatgrad 0.4 -0.6 -1.3 -9.6 1.5
Rentedekningsgrad 1.1 -1.7 -5.7 -45.8 18.2
Gjeldsgrad -5.3 - -7.8 -18.1 2.5
Total kapitalrentabilitet 3 -3.9 -8.7 -68.1 9.5
Signatur
02.01.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER AV TO AV STYREMEDLEMMENE I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
WEISETH JAN INGVAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex