Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midt Norsk Utleie AS
Juridisk navn:  Midt Norsk Utleie AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90126195
Saksviktrøa 19 Saksviktrøa 19 Fax: 74143908
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 979595913
Aksjekapital: 328.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.64%
Egenkapital  
  
-77.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -53.000 -55.000 121.000 116.000 156.000
Egenkapital: -121.000 -68.000 -13.000 -134.000 -250.000
Regnskap for  Midt Norsk Utleie AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 2.000 76.000 202.000 162.000 213.000
Finanskostnader -47.000 -123.000 -74.000 -38.000 -50.000
Finans -45.000 -47.000 128.000 124.000 163.000
Resultat før skatt -53.000 -55.000 121.000 116.000 156.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -55.000 121.000 116.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 310.000 295.000 265.000 225.000 178.000
Sum omløpsmidler 136.000 173.000 287.000 242.000 350.000
Sum eiendeler 446.000 468.000 552.000 467.000 528.000
Sum opptjent egenkapital -449.000 -396.000 -341.000 -462.000 -578.000
Sum egenkapital -121.000 -68.000 -13.000 -134.000 -250.000
Sum langsiktig gjeld 451.000 510.000 554.000 592.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 27.000 11.000 9.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 469.000 552.000 467.000 529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -6.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -6.000 -7.000 -7.000
Finansinntekter 2.000 76.000 202.000 162.000 213.000
Finanskostnader -47.000 -123.000 -74.000 -38.000 -50.000
Finans -45.000 -47.000 128.000 124.000 163.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -53.000 -55.000 121.000 116.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 310.000 295.000 265.000 225.000 178.000
Sum anleggsmidler 310.000 295.000 265.000 225.000 178.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 121.000 166.000 246.000 212.000 170.000
Kasse, bank 14.000 7.000 41.000 31.000 180.000
Sum omløpsmidler 136.000 173.000 287.000 242.000 350.000
Sum eiendeler 446.000 468.000 552.000 467.000 528.000
Sum opptjent egenkapital -449.000 -396.000 -341.000 -462.000 -578.000
Sum egenkapital -121.000 -68.000 -13.000 -134.000 -250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 451.000 510.000 554.000 592.000 618.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 27.000 11.000 9.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 27.000 11.000 9.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 447.000 469.000 552.000 467.000 529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 146.000 276.000 233.000 189.000
Likviditetsgrad 1 1.2 6.4 26.1 26.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.2 6.4 26.1 26.9 2.2
Soliditet -27.1 -14.5 -2.4 -28.7 -47.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.1 -0.1 4.1 4.1
Gjeldsgrad -4.7 -7.9 -43.5 -4.5 -3.1
Total kapitalrentabilitet -1.3 14.5 35.5 33.2 38.9
Signatur
26.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
ELLER STYRETS LEDER OG NESTLEDER
HVER
FOR SEG.
Prokurister
26.11.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex