Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midtbygda Næringspark As
Juridisk navn:  Midtbygda Næringspark As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31291940
c/o Prokurist AS Postboks 6718 St.Olavs plass c/o Nils Christian Weel Konvallveien 23 Fax: 31291959
0130 Oslo 3031 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984658974
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Prokurist As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.19%
Resultat  
  
4.18%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.327.000 1.238.000 1.225.000 1.260.000 1.155.000
Resultat: 648.000 622.000 434.000 668.000 438.000
Egenkapital: 2.784.000 2.320.000 2.515.000 2.234.000 2.276.000
Regnskap for  Midtbygda Næringspark As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.327.000 1.238.000 1.225.000 1.260.000 1.155.000
Driftskostnader -715.000 -643.000 -793.000 -593.000 -719.000
Driftsresultat 613.000 595.000 432.000 667.000 436.000
Finansinntekter 36.000 27.000 3.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 36.000 27.000 3.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 648.000 622.000 434.000 668.000 438.000
Skattekostnad -184.000 -191.000 -153.000 -211.000 -161.000
Årsresultat 464.000 431.000 281.000 457.000 276.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.324.000 3.058.000 2.415.000 2.396.000 2.780.000
Sum omløpsmidler 785.000 97.000 253.000 535.000 758.000
Sum eiendeler 3.109.000 3.155.000 2.668.000 2.931.000 3.538.000
Sum opptjent egenkapital 1.684.000 1.220.000 1.415.000 1.134.000 1.176.000
Sum egenkapital 2.784.000 2.320.000 2.515.000 2.234.000 2.276.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000 835.000 153.000 698.000 1.262.000
Sum gjeld og egenkapital 3.108.000 3.155.000 2.668.000 2.932.000 3.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.327.000 1.238.000 1.225.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.260.000 1.155.000
Driftsinntekter 1.327.000 1.238.000 1.225.000 1.260.000 1.155.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -352.000 -384.000 -384.000 -384.000 -384.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -259.000 -409.000 -209.000 -335.000
Driftskostnader -715.000 -643.000 -793.000 -593.000 -719.000
Driftsresultat 613.000 595.000 432.000 667.000 436.000
Finansinntekter 36.000 27.000 3.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 36.000 27.000 3.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 -629.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -1.000.000
Årsresultat 464.000 431.000 281.000 457.000 276.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.276.000 1.628.000 2.012.000 2.396.000 2.780.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.276.000 1.628.000 2.012.000 2.396.000 2.780.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.048.000 1.430.000 403.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.324.000 3.058.000 2.415.000 2.396.000 2.780.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 0 0 0 0
Andre fordringer 30.000 23.000 21.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 744.000 75.000 232.000 535.000 758.000
Sum omløpsmidler 785.000 97.000 253.000 535.000 758.000
Sum eiendeler 3.109.000 3.155.000 2.668.000 2.931.000 3.538.000
Sum opptjent egenkapital 1.684.000 1.220.000 1.415.000 1.134.000 1.176.000
Sum egenkapital 2.784.000 2.320.000 2.515.000 2.234.000 2.276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 817.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 140.000 18.000 0 0 125.000
Betalbar skatt 184.000 0 153.000 211.000 161.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 -13.000 -25.000
Utbytte 0 0 0 -500.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000 835.000 153.000 698.000 1.262.000
Sum gjeld og egenkapital 3.108.000 3.155.000 2.668.000 2.932.000 3.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 461.000 -738.000 100.000 -163.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.1 1.7 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 2.4 0.1 1.7 0.8 0.7
Soliditet 89.6 73.5 94.3 76.2 64.3
Resultatgrad 46.2 48.1 35.3 52.9 37.7
Rentedekningsgrad 438.0
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.1 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.9 19.7 16.3 22.8 12.4
Signatur
17.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex