Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midtfjell Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Midtfjell Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Aalgaard Bygg As Industriveien 9A C/O Aalgaard Bygg As Industriveien 9A Fax:
4331 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 921016255
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-111.98%
Egenkapital  
  
-11.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -354.000 -167.000
Egenkapital: 2.195.000 2.471.000
Regnskap for  Midtfjell Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -296.000 -167.000
Driftsresultat -297.000 -167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -58.000 0
Finans -58.000 0
Resultat før skatt -354.000 -167.000
Skattekostnad 78.000 38.000
Årsresultat -276.000 -129.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 2.538.000
Sum omløpsmidler 3.338.000 163.000
Sum eiendeler 3.454.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital -405.000 -129.000
Sum egenkapital 2.195.000 2.471.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 3.455.000 2.701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -68.000 -34.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -133.000
Driftskostnader -296.000 -167.000
Driftsresultat -297.000 -167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -58.000 0
Finans -58.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -276.000 -129.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 116.000 38.000
Fast eiendom 0 2.500.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 116.000 2.538.000
Varebeholdning 3.323.000 115.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 15.000 48.000
Sum omløpsmidler 3.338.000 163.000
Sum eiendeler 3.454.000 2.701.000
Sum opptjent egenkapital -405.000 -129.000
Sum egenkapital 2.195.000 2.471.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.056.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 199.000 194.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 3.455.000 2.701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.078.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 2 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0.2
Soliditet 63.5 91.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.1
Gjeldsgrad 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.6 -6.2
Signatur
03.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex