Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midtnorsk Opplæring AS
Juridisk navn:  Midtnorsk Opplæring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72497070
Orkdalsveien 606 Orkdalsveien 606 Fax: 72497071
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 978650902
Aksjekapital: 178.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/30/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Delta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.05%
Resultat  
  
-146.35%
Egenkapital  
  
-5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 10.751.000 10.234.000 9.333.000 7.613.000 7.767.000
Resultat: -330.000 712.000 494.000 -93.000 -35.000
Egenkapital: 5.321.000 5.649.000 5.120.000 4.726.000 4.817.000
Regnskap for  Midtnorsk Opplæring AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 10.751.000 10.234.000 9.333.000 7.613.000 7.767.000
Driftskostnader -11.129.000 -9.582.000 -8.934.000 -7.841.000 -7.958.000
Driftsresultat -379.000 652.000 399.000 -228.000 -191.000
Finansinntekter 51.000 60.000 95.000 134.000 157.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 49.000 59.000 95.000 134.000 156.000
Resultat før skatt -330.000 712.000 494.000 -93.000 -35.000
Skattekostnad 0 -183.000 -109.000 0 0
Årsresultat -330.000 529.000 384.000 -93.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.434.000 9.312.000 8.546.000 7.367.000 7.677.000
Sum eiendeler 9.434.000 9.312.000 8.546.000 7.367.000 7.677.000
Sum opptjent egenkapital 5.141.000 5.471.000 4.942.000 4.558.000 4.651.000
Sum egenkapital 5.321.000 5.649.000 5.120.000 4.726.000 4.817.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.113.000 3.663.000 3.426.000 2.641.000 2.860.000
Sum gjeld og egenkapital 9.434.000 9.312.000 8.546.000 7.367.000 7.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 6.000 11.000 7.000
Andre inntekter 10.751.000 10.234.000 9.327.000 7.602.000 7.760.000
Driftsinntekter 10.751.000 10.234.000 9.333.000 7.613.000 7.767.000
Varekostnad -6.933.000 -6.599.000 -6.053.000 -4.799.000 -5.109.000
Lønninger -2.995.000 -1.961.000 -1.960.000 -2.115.000 -1.913.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.201.000 -1.022.000 -921.000 -927.000 -936.000
Driftskostnader -11.129.000 -9.582.000 -8.934.000 -7.841.000 -7.958.000
Driftsresultat -379.000 652.000 399.000 -228.000 -191.000
Finansinntekter 51.000 60.000 95.000 134.000 157.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 49.000 59.000 95.000 134.000 156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -330.000 529.000 384.000 -93.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 301.000 362.000 201.000 263.000 258.000
Andre fordringer 165.000 186.000 232.000 158.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.967.000 8.764.000 8.113.000 6.946.000 7.241.000
Sum omløpsmidler 9.434.000 9.312.000 8.546.000 7.367.000 7.677.000
Sum eiendeler 9.434.000 9.312.000 8.546.000 7.367.000 7.677.000
Sum opptjent egenkapital 5.141.000 5.471.000 4.942.000 4.558.000 4.651.000
Sum egenkapital 5.321.000 5.649.000 5.120.000 4.726.000 4.817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 145.000 138.000 47.000 55.000 21.000
Betalbar skatt 0 183.000 109.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 38.000 33.000 34.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.820.000 3.304.000 3.237.000 2.552.000 2.781.000
Sum kortsiktig gjeld 4.113.000 3.663.000 3.426.000 2.641.000 2.860.000
Sum gjeld og egenkapital 9.434.000 9.312.000 8.546.000 7.367.000 7.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.321.000 5.649.000 5.120.000 4.726.000 4.817.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.5 2.5 2.8 2.7
Likviditetsgrad 2 2.3 2.5 2.5 2.8 2.7
Soliditet 56.4 60.7 59.9 64.2 62.7
Resultatgrad -3.5 6.4 4.3 -3.0 -2.5
Rentedekningsgrad -189.5 6 -34.0
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -3.5 7.6 5.8 -1.3 -0.4
Signatur
21.06.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex