Migatronic Norge AS
Juridisk navn:  Migatronic Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32256900
Industriveien 1 Industriveien 1 Fax: 32256901
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune: www.migatronic.no
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 964755108
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/21/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
40.02%
Resultat  
  
127.41%
Egenkapital  
  
510.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.693.000 9.169.000
Resultat: 94.000 -343.000 -754.000 -217.000 -196.000
Egenkapital: 719.000 -175.000 168.000 921.000 1.139.000
Regnskap for  Migatronic Norge AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.693.000 9.169.000
Driftskostnader -10.210.000 -7.669.000 -6.427.000 -6.925.000 -9.395.000
Driftsresultat 174.000 -254.000 -700.000 -231.000 -225.000
Finansinntekter 23.000 14.000 26.000 55.000 82.000
Finanskostnader -103.000 -104.000 -80.000 -40.000 -53.000
Finans -80.000 -90.000 -54.000 15.000 29.000
Resultat før skatt 94.000 -343.000 -754.000 -217.000 -196.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 -343.000 -754.000 -217.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 196.000
Sum omløpsmidler 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000 2.942.000
Sum eiendeler 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000 3.138.000
Sum opptjent egenkapital -281.000 -375.000 -32.000 -868.000 -651.000
Sum egenkapital 719.000 -175.000 168.000 921.000 1.139.000
Sum langsiktig gjeld 793.000 1.625.000 984.000 578.000 1.057.000
Sum kortsiktig gjeld 1.463.000 646.000 501.000 575.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 2.975.000 2.096.000 1.653.000 2.075.000 3.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.648.000 9.169.000
Andre inntekter 0 0 0 45.000 0
Driftsinntekter 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.693.000 9.169.000
Varekostnad -8.009.000 -5.593.000 -4.115.000 -4.801.000 -6.672.000
Lønninger -1.096.000 -1.043.000 -1.048.000 -1.041.000 -1.312.000
Avskrivning 0 0 0 -31.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.105.000 -1.033.000 -1.264.000 -1.052.000 -1.337.000
Driftskostnader -10.210.000 -7.669.000 -6.427.000 -6.925.000 -9.395.000
Driftsresultat 174.000 -254.000 -700.000 -231.000 -225.000
Finansinntekter 23.000 14.000 26.000 55.000 82.000
Finanskostnader -103.000 -104.000 -80.000 -40.000 -53.000
Finans -80.000 -90.000 -54.000 15.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 94.000 -343.000 -754.000 -217.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 196.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 196.000
Varebeholdning 677.000 615.000 466.000 391.000 583.000
Kundefordringer 1.730.000 1.146.000 846.000 1.440.000 1.716.000
Andre fordringer 69.000 42.000 37.000 5.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 496.000 291.000 304.000 239.000 620.000
Sum omløpsmidler 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000 2.942.000
Sum eiendeler 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000 3.138.000
Sum opptjent egenkapital -281.000 -375.000 -32.000 -868.000 -651.000
Sum egenkapital 719.000 -175.000 168.000 921.000 1.139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 793.000 1.625.000 984.000 578.000 1.057.000
Leverandørgjeld 947.000 437.000 296.000 332.000 540.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 73.000 75.000 114.000 272.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 443.000 136.000 131.000 129.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 1.463.000 646.000 501.000 575.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 2.975.000 2.096.000 1.653.000 2.075.000 3.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.512.000 1.449.000 1.152.000 1.499.000 1.999.000
Likviditetsgrad 1 2.0 3.2 3.3 3.6 3.1
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3 2.4 3.0 2.6
Soliditet 24.2 -8.3 10.2 44.4 36.3
Resultatgrad 1.7 -3.4 -12.2 -3.5 -2.5
Rentedekningsgrad 1.9 -2.3 -8.4 -4.4 -2.7
Gjeldsgrad 3.1 -13.0 8.8 1.3 1.8
Total kapitalrentabilitet 6.6 -11.5 -40.8 -8.5 -4.6
Signatur
04.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Migatronic Norge AS
Svejsemaskinefabrikken Migatronic - etableret i 1970 - har gennem målbevidst udviklingsarbejde sikret sig en position som én af Europas førende producenter af svejsemaskiner
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex