Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Migatronic Norge AS
Juridisk navn:  Migatronic Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32256900
Industriveien 6 Industriveien 6 Fax: 32256901
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune: www.migatronic.no
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 964755108
Aksjekapital: 202.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/21/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskapsdata As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.03%
Resultat  
  
-1093.62%
Egenkapital  
  
-130.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 10.277.000 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.693.000
Resultat: -934.000 94.000 -343.000 -754.000 -217.000
Egenkapital: -216.000 719.000 -175.000 168.000 921.000
Regnskap for  Migatronic Norge AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 10.277.000 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.693.000
Driftskostnader -11.136.000 -10.210.000 -7.669.000 -6.427.000 -6.925.000
Driftsresultat -860.000 174.000 -254.000 -700.000 -231.000
Finansinntekter 24.000 23.000 14.000 26.000 55.000
Finanskostnader -99.000 -103.000 -104.000 -80.000 -40.000
Finans -75.000 -80.000 -90.000 -54.000 15.000
Resultat før skatt -934.000 94.000 -343.000 -754.000 -217.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -934.000 94.000 -343.000 -754.000 -217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.402.000 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000
Sum eiendeler 3.430.000 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000
Sum opptjent egenkapital -1.216.000 -281.000 -375.000 -32.000 -868.000
Sum egenkapital -216.000 719.000 -175.000 168.000 921.000
Sum langsiktig gjeld 2.747.000 793.000 1.625.000 984.000 578.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 1.463.000 646.000 501.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 3.430.000 2.975.000 2.096.000 1.653.000 2.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.277.000 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.648.000
Andre inntekter 0 0 0 0 45.000
Driftsinntekter 10.277.000 10.384.000 7.416.000 5.726.000 6.693.000
Varekostnad -7.929.000 -8.009.000 -5.593.000 -4.115.000 -4.801.000
Lønninger -1.831.000 -1.096.000 -1.043.000 -1.048.000 -1.041.000
Avskrivning -6.000 0 0 0 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.370.000 -1.105.000 -1.033.000 -1.264.000 -1.052.000
Driftskostnader -11.136.000 -10.210.000 -7.669.000 -6.427.000 -6.925.000
Driftsresultat -860.000 174.000 -254.000 -700.000 -231.000
Finansinntekter 24.000 23.000 14.000 26.000 55.000
Finanskostnader -99.000 -103.000 -104.000 -80.000 -40.000
Finans -75.000 -80.000 -90.000 -54.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -934.000 94.000 -343.000 -754.000 -217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 0 0 0 0
Varebeholdning 1.088.000 677.000 615.000 466.000 391.000
Kundefordringer 1.542.000 1.730.000 1.146.000 846.000 1.440.000
Andre fordringer 96.000 69.000 42.000 37.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 669.000 496.000 291.000 304.000 239.000
Sum omløpsmidler 3.402.000 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000
Sum eiendeler 3.430.000 2.975.000 2.095.000 1.653.000 2.074.000
Sum opptjent egenkapital -1.216.000 -281.000 -375.000 -32.000 -868.000
Sum egenkapital -216.000 719.000 -175.000 168.000 921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.747.000 793.000 1.625.000 984.000 578.000
Leverandørgjeld 574.000 947.000 437.000 296.000 332.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 74.000 73.000 75.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 443.000 136.000 131.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 899.000 1.463.000 646.000 501.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 3.430.000 2.975.000 2.096.000 1.653.000 2.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.503.000 1.512.000 1.449.000 1.152.000 1.499.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.0 3.2 3.3 3.6
Likviditetsgrad 2 2.6 1.6 2.3 2.4 3.0
Soliditet -6.3 24.2 -8.3 10.2 44.4
Resultatgrad -8.4 1.7 -3.4 -12.2 -3.5
Rentedekningsgrad -8.4 1.9 -2.3 -8.4 -4.4
Gjeldsgrad -16.9 3.1 -13.0 8.8 1.3
Total kapitalrentabilitet -24.4 6.6 -11.5 -40.8 -8.5
Signatur
04.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Migatronic Norge AS
Svejsemaskinefabrikken Migatronic - etableret i 1970 - har gennem målbevidst udviklingsarbejde sikret sig en position som én af Europas førende producenter af svejsemaskiner
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex