Migatronic Norge AS
Juridisk navn:  Migatronic Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32256900
Industriveien 6 Industriveien 6 Fax: 70122641
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 964755108
Aksjekapital: 202.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 21.08.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
35,09%
Resultat  
  
183,18%
Egenkapital  
  
1837,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 14.595.000 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000
Resultat: 643.000 -773.000 23.000 -934.000 94.000
Egenkapital: 678.000 35.000 807.000 -216.000 719.000
Regnskap for  Migatronic Norge AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 14.595.000 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000
Driftskostnader -13.876.000 -11.509.000 -11.089.000 -11.136.000 -10.210.000
Driftsresultat 719.000 -706.000 119.000 -860.000 174.000
Finansinntekter 12.000 14.000 26.000 24.000 23.000
Finanskostnader -88.000 -81.000 -122.000 -99.000 -103.000
Finans -76.000 -67.000 -96.000 -75.000 -80.000
Resultat før skatt 643.000 -773.000 23.000 -934.000 94.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 643.000 -773.000 23.000 -934.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 31.000 21.000 28.000 0
Sum omløpsmidler 3.325.000 2.668.000 3.148.000 3.402.000 2.975.000
Sum eiendeler 3.345.000 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000
Sum opptjent egenkapital 476.000 -167.000 0 -1.216.000 -281.000
Sum egenkapital 678.000 35.000 807.000 -216.000 719.000
Sum langsiktig gjeld 1.356.000 1.551.000 1.661.000 2.747.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 1.312.000 1.113.000 701.000 899.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 3.346.000 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.595.000 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.595.000 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000
Varekostnad -10.095.000 -7.624.000 -7.756.000 -7.929.000 -8.009.000
Lønninger -1.871.000 -1.889.000 -1.822.000 -1.831.000 -1.096.000
Avskrivning -11.000 -10.000 -7.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.899.000 -1.986.000 -1.504.000 -1.370.000 -1.105.000
Driftskostnader -13.876.000 -11.509.000 -11.089.000 -11.136.000 -10.210.000
Driftsresultat 719.000 -706.000 119.000 -860.000 174.000
Finansinntekter 12.000 14.000 26.000 24.000 23.000
Finanskostnader -88.000 -81.000 -122.000 -99.000 -103.000
Finans -76.000 -67.000 -96.000 -75.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 643.000 -773.000 23.000 -934.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 31.000 21.000 28.000 0
Sum varige driftsmidler 20.000 31.000 21.000 28.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 31.000 21.000 28.000 0
Varebeholdning 994.000 1.049.000 1.089.000 1.088.000 677.000
Kundefordringer 1.394.000 1.169.000 1.038.000 1.542.000 1.730.000
Andre fordringer 234.000 35.000 188.000 96.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 642.000 315.000 806.000 669.000 496.000
Sum omløpsmidler 3.325.000 2.668.000 3.148.000 3.402.000 2.975.000
Sum eiendeler 3.345.000 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000
Sum opptjent egenkapital 476.000 -167.000 0 -1.216.000 -281.000
Sum egenkapital 678.000 35.000 807.000 -216.000 719.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.356.000 1.551.000 1.661.000 2.747.000 793.000
Leverandørgjeld 909.000 653.000 356.000 574.000 947.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 175.000 113.000 124.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 256.000 286.000 232.000 201.000 443.000
Sum kortsiktig gjeld 1.312.000 1.113.000 701.000 899.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 3.346.000 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.013.000 1.555.000 2.447.000 2.503.000 1.512.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 4.5 3.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 3.0 2.6 1.6
Soliditet 20.3 1.3 25.5 -6.3 24.2
Resultatgrad 4.9 -6.5 1.1 -8.4 1.7
Rentedekningsgrad 8.2 -8.5 1.2 -8.4 1.9
Gjeldsgrad 3.9 76.1 2.9 -16.9 3.1
Total kapitalrentabilitet 21.8 -25.6 4.6 -24.4 6.6
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex