Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Migatronic Norge AS
Juridisk navn:  Migatronic Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32256900
Industriveien 6 Industriveien 6 Fax: 32256901
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 964755108
Aksjekapital: 202.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 21.08.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,6%
Resultat  
  
-3460,87%
Egenkapital  
  
-95,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000 7.416.000
Resultat: -773.000 23.000 -934.000 94.000 -343.000
Egenkapital: 35.000 807.000 -216.000 719.000 -175.000
Regnskap for  Migatronic Norge AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000 7.416.000
Driftskostnader -11.509.000 -11.089.000 -11.136.000 -10.210.000 -7.669.000
Driftsresultat -706.000 119.000 -860.000 174.000 -254.000
Finansinntekter 14.000 26.000 24.000 23.000 14.000
Finanskostnader -81.000 -122.000 -99.000 -103.000 -104.000
Finans -67.000 -96.000 -75.000 -80.000 -90.000
Resultat før skatt -773.000 23.000 -934.000 94.000 -343.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -773.000 23.000 -934.000 94.000 -343.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 21.000 28.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.668.000 3.148.000 3.402.000 2.975.000 2.095.000
Sum eiendeler 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000 2.095.000
Sum opptjent egenkapital -167.000 0 -1.216.000 -281.000 -375.000
Sum egenkapital 35.000 807.000 -216.000 719.000 -175.000
Sum langsiktig gjeld 1.551.000 1.661.000 2.747.000 793.000 1.625.000
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 701.000 899.000 1.463.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000 2.096.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000 7.416.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.804.000 11.208.000 10.277.000 10.384.000 7.416.000
Varekostnad -7.624.000 -7.756.000 -7.929.000 -8.009.000 -5.593.000
Lønninger -1.889.000 -1.822.000 -1.831.000 -1.096.000 -1.043.000
Avskrivning -10.000 -7.000 -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.986.000 -1.504.000 -1.370.000 -1.105.000 -1.033.000
Driftskostnader -11.509.000 -11.089.000 -11.136.000 -10.210.000 -7.669.000
Driftsresultat -706.000 119.000 -860.000 174.000 -254.000
Finansinntekter 14.000 26.000 24.000 23.000 14.000
Finanskostnader -81.000 -122.000 -99.000 -103.000 -104.000
Finans -67.000 -96.000 -75.000 -80.000 -90.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -773.000 23.000 -934.000 94.000 -343.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.000 21.000 28.000 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 21.000 28.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 31.000 21.000 28.000 0 0
Varebeholdning 1.049.000 1.089.000 1.088.000 677.000 615.000
Kundefordringer 1.169.000 1.038.000 1.542.000 1.730.000 1.146.000
Andre fordringer 35.000 188.000 96.000 69.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 315.000 806.000 669.000 496.000 291.000
Sum omløpsmidler 2.668.000 3.148.000 3.402.000 2.975.000 2.095.000
Sum eiendeler 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000 2.095.000
Sum opptjent egenkapital -167.000 0 -1.216.000 -281.000 -375.000
Sum egenkapital 35.000 807.000 -216.000 719.000 -175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.551.000 1.661.000 2.747.000 793.000 1.625.000
Leverandørgjeld 653.000 356.000 574.000 947.000 437.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 113.000 124.000 74.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 232.000 201.000 443.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 1.113.000 701.000 899.000 1.463.000 646.000
Sum gjeld og egenkapital 2.699.000 3.169.000 3.430.000 2.975.000 2.096.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.555.000 2.447.000 2.503.000 1.512.000 1.449.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.5 3.8 2.0 3.2
Likviditetsgrad 2 1.5 3.0 2.6 1.6 2.3
Soliditet 1.3 25.5 -6.3 24.2 -8.3
Resultatgrad -6.5 1.1 -8.4 1.7 -3.4
Rentedekningsgrad -8.5 1.2 -8.4 1.9 -2.3
Gjeldsgrad 76.1 2.9 -16.9 3.1 -13.0
Total kapitalrentabilitet -25.6 4.6 -24.4 6.6 -11.5
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex