Mikalsen Service As
Juridisk navn:  Mikalsen Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47634801
Åsen Knutåsvegen 183 Åsen Knutåsvegen 183 Fax:
7990 Naustbukta 7990 Naustbukta
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Nærøy
Org.nr: 915604331
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Namdal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.65%
Resultat  
  
-55.07%
Egenkapital  
  
26.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 1.695.000 3.580.000 1.561.000
Resultat: 816.000 1.816.000 834.000
Egenkapital: 1.541.000 1.220.000 259.000
Regnskap for  Mikalsen Service As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.695.000 3.580.000 1.561.000
Driftskostnader -878.000 -1.765.000 -727.000
Driftsresultat 816.000 1.815.000 834.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 816.000 1.816.000 834.000
Skattekostnad -195.000 -454.000 -225.000
Årsresultat 621.000 1.362.000 609.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 174.000 0
Sum omløpsmidler 1.795.000 2.545.000 1.298.000
Sum eiendeler 2.109.000 2.719.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000 1.170.000 209.000
Sum egenkapital 1.541.000 1.220.000 259.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 549.000 1.487.000 1.040.000
Sum gjeld og egenkapital 2.108.000 2.718.000 1.299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.695.000 3.580.000 1.561.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.695.000 3.580.000 1.561.000
Varekostnad -227.000 -508.000 -314.000
Lønninger -335.000 -980.000 -364.000
Avskrivning -25.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -269.000 -49.000
Driftskostnader -878.000 -1.765.000 -727.000
Driftsresultat 816.000 1.815.000 834.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 621.000 1.362.000 609.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 233.000 125.000 0
Driftsløsøre 82.000 49.000 0
Sum varige driftsmidler 314.000 174.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 174.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 346.000 1.153.000 528.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.449.000 1.392.000 770.000
Sum omløpsmidler 1.795.000 2.545.000 1.298.000
Sum eiendeler 2.109.000 2.719.000 1.298.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000 1.170.000 209.000
Sum egenkapital 1.541.000 1.220.000 259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 11.000 0
Leverandørgjeld 59.000 206.000 19.000
Betalbar skatt 188.000 443.000 225.000
Skyldig offentlige avgifter -38.000 189.000 237.000
Utbytte -300.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 341.000 649.000 558.000
Sum kortsiktig gjeld 549.000 1.487.000 1.040.000
Sum gjeld og egenkapital 2.108.000 2.718.000 1.299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.246.000 1.058.000 258.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.7 1.2
Likviditetsgrad 2 3.3 1.7 1.3
Soliditet 73.1 44.9 19.9
Resultatgrad 48.1 50.7 53.4
Rentedekningsgrad 8 1
Gjeldsgrad 0.4 1.2 4.0
Total kapitalrentabilitet 38.8 66.9 64.2
Signatur
01.07.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex