Mikarema AS
Juridisk navn:  Mikarema AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75911030
Vindholmheia 54 Vindholmheia 54 Fax:
4842 Arendal 4842 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 890117112
Aksjekapital: 190.926 NOK
Etableringsdato: 4/27/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.89%
Egenkapital  
  
-0.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 8.000 44.000
Resultat: -15.000 795.000 16.000 129.000 52.000
Egenkapital: 4.357.000 4.371.000 3.951.000 5.634.000 5.592.000
Regnskap for  Mikarema AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 8.000 44.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -13.000 -128.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 -10.000 -5.000 -83.000
Finansinntekter 4.000 1.143.000 30.000 134.000 136.000
Finanskostnader -11.000 -342.000 -4.000 0 0
Finans -7.000 801.000 26.000 134.000 136.000
Resultat før skatt -15.000 795.000 16.000 129.000 52.000
Skattekostnad 1.000 -4.000 1.000 -2.000 11.000
Årsresultat -14.000 790.000 17.000 127.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.573.000 2.568.000 2.563.000 2.558.000 0
Sum omløpsmidler 1.793.000 1.820.000 1.404.000 3.100.000 5.657.000
Sum eiendeler 4.366.000 4.388.000 3.967.000 5.658.000 5.657.000
Sum opptjent egenkapital 4.166.000 4.180.000 3.760.000 5.443.000 5.401.000
Sum egenkapital 4.357.000 4.371.000 3.951.000 5.634.000 5.592.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 16.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 7.000 3.000 7.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 4.365.000 4.387.000 3.966.000 5.657.000 5.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 8.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 44.000
Driftsinntekter 0 0 0 8.000 44.000
Varekostnad 0 0 0 0 -25.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -13.000 -14.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -10.000 -13.000 -128.000
Driftsresultat -8.000 -7.000 -10.000 -5.000 -83.000
Finansinntekter 4.000 1.143.000 30.000 134.000 136.000
Finanskostnader -11.000 -342.000 -4.000 0 0
Finans -7.000 801.000 26.000 134.000 136.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -370.000 -1.700.000 -85.000 -33.000
Årsresultat -14.000 790.000 17.000 127.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.573.000 2.568.000 2.563.000 2.558.000 0
Sum anleggsmidler 2.573.000 2.568.000 2.563.000 2.558.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 4.000 1.000 33.000
Sum investeringer 2.000 13.000 501.000 504.000 1.739.000
Kasse, bank 1.789.000 1.805.000 899.000 2.594.000 3.885.000
Sum omløpsmidler 1.793.000 1.820.000 1.404.000 3.100.000 5.657.000
Sum eiendeler 4.366.000 4.388.000 3.967.000 5.658.000 5.657.000
Sum opptjent egenkapital 4.166.000 4.180.000 3.760.000 5.443.000 5.401.000
Sum egenkapital 4.357.000 4.371.000 3.951.000 5.634.000 5.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 9.000 12.000 16.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 9.000 12.000 16.000 21.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 1.000 7.000 3.000 7.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -370.000 -1.700.000 -85.000 -33.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 7.000 3.000 7.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 4.365.000 4.387.000 3.966.000 5.657.000 5.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.792.000 1.813.000 1.401.000 3.093.000 5.613.000
Likviditetsgrad 1 1 2 4 442.9 128.6
Likviditetsgrad 2 1 2 4 442.9 128.6
Soliditet 99.8 99.6 99.6 99.6 98.9
Resultatgrad -62.5 -188.6
Rentedekningsgrad -0.7 -2.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 25.9 0.5 2.3 0.9
Signatur
21.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex