Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miko Invest AS
Juridisk navn:  Miko Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22283371
Kongsveien 94 Kongsveien 94 Fax: 22283537
1177 Oslo 1177 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980590593
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Lytomt Revisjon AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-17.74%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.000.000 3.000.000 5.066.000 4.822.000 3.848.000
Resultat: 1.173.000 1.426.000 1.470.000 3.061.000 1.839.000
Egenkapital: 9.929.000 9.026.000 7.942.000 6.840.000 4.605.000
Regnskap for  Miko Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.000.000 3.000.000 5.066.000 4.822.000 3.848.000
Driftskostnader -1.249.000 -1.100.000 -3.133.000 -1.225.000 -1.180.000
Driftsresultat 1.752.000 1.901.000 1.934.000 3.598.000 2.668.000
Finansinntekter 4.000 8.000 7.000 11.000 7.000
Finanskostnader -582.000 -483.000 -471.000 -547.000 -836.000
Finans -578.000 -475.000 -464.000 -536.000 -829.000
Resultat før skatt 1.173.000 1.426.000 1.470.000 3.061.000 1.839.000
Skattekostnad -270.000 -342.000 -368.000 -827.000 -497.000
Årsresultat 903.000 1.084.000 1.102.000 2.234.000 1.342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.298.000 29.226.000 30.189.000 29.551.000 30.592.000
Sum omløpsmidler 333.000 364.000 509.000 121.000 513.000
Sum eiendeler 28.631.000 29.590.000 30.698.000 29.672.000 31.105.000
Sum opptjent egenkapital 5.349.000 4.445.000 3.361.000 2.259.000 25.000
Sum egenkapital 9.929.000 9.026.000 7.942.000 6.840.000 4.605.000
Sum langsiktig gjeld 18.304.000 20.222.000 22.270.000 21.691.000 22.661.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000 342.000 487.000 1.141.000 3.838.000
Sum gjeld og egenkapital 28.632.000 29.590.000 30.699.000 29.672.000 31.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.000.000 3.000.000 5.066.000 4.822.000 3.848.000
Driftsinntekter 3.000.000 3.000.000 5.066.000 4.822.000 3.848.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -928.000 -990.000 -1.057.000 -1.042.000 -1.115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -320.000 -109.000 -2.075.000 -182.000 -64.000
Driftskostnader -1.249.000 -1.100.000 -3.133.000 -1.225.000 -1.180.000
Driftsresultat 1.752.000 1.901.000 1.934.000 3.598.000 2.668.000
Finansinntekter 4.000 8.000 7.000 11.000 7.000
Finanskostnader -582.000 -483.000 -471.000 -547.000 -836.000
Finans -578.000 -475.000 -464.000 -536.000 -829.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 903.000 1.084.000 1.102.000 2.234.000 1.342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.298.000 29.226.000 30.189.000 29.551.000 30.592.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.298.000 29.226.000 30.189.000 29.551.000 30.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.298.000 29.226.000 30.189.000 29.551.000 30.592.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 59.000 20.000 42.000 27.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 274.000 344.000 468.000 94.000 437.000
Sum omløpsmidler 333.000 364.000 509.000 121.000 513.000
Sum eiendeler 28.631.000 29.590.000 30.698.000 29.672.000 31.105.000
Sum opptjent egenkapital 5.349.000 4.445.000 3.361.000 2.259.000 25.000
Sum egenkapital 9.929.000 9.026.000 7.942.000 6.840.000 4.605.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 3.000.000
Sum langsiktig gjeld 18.304.000 20.222.000 22.270.000 21.691.000 22.661.000
Leverandørgjeld 127.000 0 0 0 150.000
Betalbar skatt 270.000 342.000 368.000 827.000 497.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 1.000 207.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 118.000 107.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 398.000 342.000 487.000 1.141.000 3.838.000
Sum gjeld og egenkapital 28.632.000 29.590.000 30.699.000 29.672.000 31.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 22.000 22.000 -1.020.000 -3.325.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1 0.2 0.2
Soliditet 34.7 30.5 25.9 23.1 14.8
Resultatgrad 58.4 63.4 38.2 74.6 69.3
Rentedekningsgrad 3 3.9 4.1 6.6 3.2
Gjeldsgrad 1.9 2.3 2.9 3.3 5.8
Total kapitalrentabilitet 6.1 6.5 6.3 12.2 8.6
Signatur
27.07.2010
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex