Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Milde Mathilde & Drillpikene As
Juridisk navn:  Milde Mathilde & Drillpikene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78601777
Saksviktunet Saksviktunet Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 912971961
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 12/3/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.72%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
11.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.246.000 5.338.000 5.950.000 6.881.000 5.987.000
Resultat: 102.000 34.000 12.000 231.000 298.000
Egenkapital: 732.000 654.000 629.000 620.000 452.000
Regnskap for  Milde Mathilde & Drillpikene As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.246.000 5.338.000 5.950.000 6.881.000 5.987.000
Driftskostnader -5.096.000 -5.250.000 -5.875.000 -6.575.000 -5.667.000
Driftsresultat 150.000 88.000 76.000 306.000 320.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -54.000 -63.000 -76.000 -22.000
Finans -49.000 -54.000 -63.000 -76.000 -22.000
Resultat før skatt 102.000 34.000 12.000 231.000 298.000
Skattekostnad -25.000 -9.000 -4.000 -63.000 -81.000
Årsresultat 77.000 25.000 9.000 169.000 217.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 8.000 28.000 49.000 72.000
Sum omløpsmidler 2.215.000 1.689.000 2.020.000 2.451.000 1.840.000
Sum eiendeler 2.221.000 1.697.000 2.048.000 2.500.000 1.912.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 624.000 599.000 590.000 422.000
Sum egenkapital 732.000 654.000 629.000 620.000 452.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.489.000 1.042.000 1.419.000 1.879.000 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 2.221.000 1.696.000 2.048.000 2.499.000 1.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.246.000 5.330.000 5.950.000 6.881.000 5.987.000
Andre inntekter 0 9.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.246.000 5.338.000 5.950.000 6.881.000 5.987.000
Varekostnad -2.816.000 -3.191.000 -3.370.000 -3.855.000 -2.993.000
Lønninger -1.588.000 -1.519.000 -1.806.000 -1.951.000 -1.829.000
Avskrivning 0 -24.000 -24.000 -24.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -692.000 -516.000 -675.000 -745.000 -825.000
Driftskostnader -5.096.000 -5.250.000 -5.875.000 -6.575.000 -5.667.000
Driftsresultat 150.000 88.000 76.000 306.000 320.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -54.000 -63.000 -76.000 -22.000
Finans -49.000 -54.000 -63.000 -76.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 77.000 25.000 9.000 169.000 217.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 8.000 4.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 24.000 48.000 72.000
Sum varige driftsmidler 0 0 24.000 48.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 8.000 28.000 49.000 72.000
Varebeholdning 2.131.000 1.606.000 1.977.000 2.402.000 1.560.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 26.000 12.000 2.000 3.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 71.000 42.000 45.000 240.000
Sum omløpsmidler 2.215.000 1.689.000 2.020.000 2.451.000 1.840.000
Sum eiendeler 2.221.000 1.697.000 2.048.000 2.500.000 1.912.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 624.000 599.000 590.000 422.000
Sum egenkapital 732.000 654.000 629.000 620.000 452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 498.000 0 452.000 652.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 303.000 288.000 404.000 518.000 777.000
Betalbar skatt 23.000 13.000 7.000 66.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 285.000 428.000 197.000 278.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 380.000 313.000 359.000 366.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 1.489.000 1.042.000 1.419.000 1.879.000 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 2.221.000 1.696.000 2.048.000 2.499.000 1.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 726.000 647.000 601.000 572.000 382.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0.2
Soliditet 3 38.6 30.7 24.8 23.6
Resultatgrad 2.9 1.6 1.3 4.4 5.3
Rentedekningsgrad 3.1 1.6 1.2 4.0 14.5
Gjeldsgrad 2 1.6 2.3 3.0 3.2
Total kapitalrentabilitet 6.8 5.2 3.7 12.2 16.7
Signatur
20.12.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex