Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miljø-Og Varmeteknikk AS
Juridisk navn:  Miljø-Og Varmeteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55330110
Postboks 43 Eidsvåg I Åsane Ervikveien 36 Fax:
5876 Bergen 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 942772637
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/1987
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.35%
Resultat  
  
-105.26%
Egenkapital  
  
-1.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.000 57.000 174.000 0 421.000
Resultat: -1.000 19.000 4.000 -26.000 -16.000
Egenkapital: 71.000 72.000 53.000 49.000 75.000
Regnskap for  Miljø-Og Varmeteknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.000 57.000 174.000 0 421.000
Driftskostnader -34.000 -37.000 -170.000 -26.000 -436.000
Driftsresultat -1.000 19.000 4.000 -27.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 -3.000
Resultat før skatt -1.000 19.000 4.000 -26.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 19.000 4.000 -26.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 227.000 256.000 222.000 93.000 152.000
Sum eiendeler 227.000 256.000 222.000 93.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -51.000 -25.000
Sum egenkapital 71.000 72.000 53.000 49.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000 184.000 170.000 45.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 256.000 223.000 94.000 152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000 57.000 174.000 0 421.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.000 57.000 174.000 0 421.000
Varekostnad -11.000 -19.000 -153.000 -3.000 -259.000
Lønninger 0 0 0 0 -151.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -18.000 -17.000 -23.000 -26.000
Driftskostnader -34.000 -37.000 -170.000 -26.000 -436.000
Driftsresultat -1.000 19.000 4.000 -27.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 0 0 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 19.000 4.000 -26.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 218.000 243.000 215.000 3.000 63.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 13.000 8.000 90.000 89.000
Sum omløpsmidler 227.000 256.000 222.000 93.000 152.000
Sum eiendeler 227.000 256.000 222.000 93.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 -51.000 -25.000
Sum egenkapital 71.000 72.000 53.000 49.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 5.000 5.000 0 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 149.000 179.000 165.000 45.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 184.000 170.000 45.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 256.000 223.000 94.000 152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.000 72.000 52.000 48.000 75.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.3 2.1 2.0
Soliditet 31.3 28.1 23.8 52.1 49.3
Resultatgrad -2.9 33.3 2.3 -3.3
Rentedekningsgrad -4.7
Gjeldsgrad 2.2 2.6 3.2 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 7.4 1.8 -28.7 -9.2
Signatur
18.11.2011
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER, HVER FOR SEG.
Prokurister
18.11.2011
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex