Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miljøgården DA
Juridisk navn:  Miljøgården DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35982710
Gamle Sørlandske 112 Gamle Sørlandske 112 Fax: 35982710
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 986426655
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/1/2003
Foretakstype: DA
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.883.000
Resultat: 330.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Miljøgården DA
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.883.000
Driftskostnader -1.553.000
Driftsresultat 330.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 330.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 330.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.883.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.883.000
Varekostnad -305.000
Lønninger -332.000
Avskrivning -57.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -770.000
Driftskostnader -1.553.000
Driftsresultat 330.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 330.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 17.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
09.04.2010
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
09.04.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex