Minds As
Juridisk navn:  Minds As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67145418
Hoslebakken 41 Hoslebakken 41 Fax: 67145418
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 974445565
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/6/1994
Foretakstype: AS
Tidligere navn: juell rådgivning as
Regnskapsfører: Det Lille As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.07%
Resultat  
  
-205.14%
Egenkapital  
  
-383.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.462.000 2.621.000 1.723.000 2.134.000 1.891.000
Resultat: -409.000 389.000 334.000 -81.000 -91.000
Egenkapital: -303.000 107.000 285.000 32.000 125.000
Regnskap for  Minds As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.462.000 2.621.000 1.723.000 2.134.000 1.891.000
Driftskostnader -2.862.000 -2.224.000 -1.385.000 -2.206.000 -1.975.000
Driftsresultat -399.000 397.000 338.000 -72.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -8.000 -4.000 -10.000 -7.000
Finans -11.000 -8.000 -4.000 -10.000 -7.000
Resultat før skatt -409.000 389.000 334.000 -81.000 -91.000
Skattekostnad 0 -68.000 -80.000 -12.000 22.000
Årsresultat -409.000 322.000 253.000 -94.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 31.000
Sum omløpsmidler 350.000 1.102.000 849.000 556.000 653.000
Sum eiendeler 350.000 1.102.000 849.000 575.000 684.000
Sum opptjent egenkapital -403.000 7.000 185.000 -68.000 25.000
Sum egenkapital -303.000 107.000 285.000 32.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 653.000 995.000 564.000 543.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 350.000 1.102.000 849.000 575.000 683.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.462.000 2.621.000 1.723.000 2.134.000 1.891.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.462.000 2.621.000 1.723.000 2.134.000 1.891.000
Varekostnad 0 0 0 0 -453.000
Lønninger -2.307.000 -1.545.000 -977.000 -1.487.000 -1.327.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -174.000 -272.000 -181.000 -210.000 -195.000
Driftskostnader -2.862.000 -2.224.000 -1.385.000 -2.206.000 -1.975.000
Driftsresultat -399.000 397.000 338.000 -72.000 -84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -8.000 -4.000 -10.000 -7.000
Finans -11.000 -8.000 -4.000 -10.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Årsresultat -409.000 322.000 253.000 -94.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 19.000 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 19.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 255.000 302.000 544.000 458.000 540.000
Andre fordringer 0 109.000 4.000 30.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 691.000 301.000 68.000 111.000
Sum omløpsmidler 350.000 1.102.000 849.000 556.000 653.000
Sum eiendeler 350.000 1.102.000 849.000 575.000 684.000
Sum opptjent egenkapital -403.000 7.000 185.000 -68.000 25.000
Sum egenkapital -303.000 107.000 285.000 32.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 31.000 400.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 54.000 0 -9.000 200.000
Betalbar skatt 0 98.000 61.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 211.000 224.000 247.000 558.000 203.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 388.000 219.000 256.000 -6.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 995.000 564.000 543.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 350.000 1.102.000 849.000 575.000 683.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -303.000 107.000 285.000 13.000 95.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.1 1.5 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1.1 1.5 1 1.2
Soliditet -86.6 9.7 33.6 5.6 18.3
Resultatgrad -16.2 15.1 19.6 -3.4 -4.4
Rentedekningsgrad -36.3 49.6 84.5 -7.2 -12.0
Gjeldsgrad -2.2 9.3 2 1 4.5
Total kapitalrentabilitet 3 39.8 -12.5 -12.3
Signatur
21.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex