Minilastere AS
Juridisk navn:  Minilastere AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91561984
Nordhagaveien 29 Nordhagaveien 29 Fax:
0491 Oslo 491 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989755633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/31/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Robert Ler Revisjon AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.49%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
3.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.747.000 4.007.000 2.901.000 3.320.000 4.521.000
Resultat: 75.000 150.000 -48.000 4.000 722.000
Egenkapital: 1.704.000 1.644.000 1.528.000 1.564.000 1.561.000
Regnskap for  Minilastere AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.747.000 4.007.000 2.901.000 3.320.000 4.521.000
Driftskostnader -3.663.000 -3.828.000 -2.919.000 -3.292.000 -3.742.000
Driftsresultat 84.000 180.000 -18.000 28.000 778.000
Finansinntekter 5.000 3.000 3.000 4.000 7.000
Finanskostnader -14.000 -32.000 -33.000 -29.000 -63.000
Finans -9.000 -29.000 -30.000 -25.000 -56.000
Resultat før skatt 75.000 150.000 -48.000 4.000 722.000
Skattekostnad -15.000 -35.000 12.000 -1.000 -195.000
Årsresultat 60.000 116.000 -36.000 3.000 527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 706.000 486.000 489.000 186.000 230.000
Sum omløpsmidler 2.962.000 2.140.000 1.264.000 1.762.000 2.165.000
Sum eiendeler 3.668.000 2.626.000 1.753.000 1.948.000 2.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.604.000 1.544.000 1.428.000 1.464.000 1.461.000
Sum egenkapital 1.704.000 1.644.000 1.528.000 1.564.000 1.561.000
Sum langsiktig gjeld 261.000 295.000 35.000 83.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 1.703.000 687.000 189.000 300.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 3.668.000 2.626.000 1.752.000 1.947.000 2.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.747.000 3.895.000 2.901.000 3.956.000 3.885.000
Andre inntekter 0 112.000 0 -636.000 636.000
Driftsinntekter 3.747.000 4.007.000 2.901.000 3.320.000 4.521.000
Varekostnad -3.128.000 -3.363.000 -2.476.000 -2.794.000 -3.317.000
Lønninger -1.000 -13.000 -13.000 -29.000 -16.000
Avskrivning -104.000 -36.000 -35.000 -44.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -430.000 -416.000 -395.000 -425.000 -354.000
Driftskostnader -3.663.000 -3.828.000 -2.919.000 -3.292.000 -3.742.000
Driftsresultat 84.000 180.000 -18.000 28.000 778.000
Finansinntekter 5.000 3.000 3.000 4.000 7.000
Finanskostnader -14.000 -32.000 -33.000 -29.000 -63.000
Finans -9.000 -29.000 -30.000 -25.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat 60.000 116.000 -36.000 3.000 527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 696.000 476.000 476.000 176.000 220.000
Driftsløsøre 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum varige driftsmidler 706.000 486.000 485.000 186.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 706.000 486.000 489.000 186.000 230.000
Varebeholdning 569.000 406.000 637.000 453.000 460.000
Kundefordringer 2.102.000 185.000 84.000 83.000 675.000
Andre fordringer 13.000 27.000 12.000 16.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 278.000 1.522.000 531.000 1.209.000 1.017.000
Sum omløpsmidler 2.962.000 2.140.000 1.264.000 1.762.000 2.165.000
Sum eiendeler 3.668.000 2.626.000 1.753.000 1.948.000 2.395.000
Sum opptjent egenkapital 1.604.000 1.544.000 1.428.000 1.464.000 1.461.000
Sum egenkapital 1.704.000 1.644.000 1.528.000 1.564.000 1.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 31.000 0 8.000 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 261.000 295.000 35.000 83.000 124.000
Leverandørgjeld 1.101.000 568.000 44.000 100.000 71.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 425.000 1.000 34.000 93.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 177.000 118.000 112.000 104.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 1.703.000 687.000 189.000 300.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 3.668.000 2.626.000 1.752.000 1.947.000 2.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.259.000 1.453.000 1.075.000 1.462.000 1.455.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.1 6.7 5.9 3.0
Likviditetsgrad 2 1.4 2.5 3.3 4.4 2.5
Soliditet 46.5 62.6 87.2 80.3 65.2
Resultatgrad 2.2 4.5 -0.6 0.8 17.2
Rentedekningsgrad 6 5.6 -0.5 1.1 12.5
Gjeldsgrad 1.2 0.6 0.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 7 -0.9 1.6 32.8
Signatur
23.05.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex