Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mira Are Invest As
Juridisk navn:  Mira Are Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97766648
C/O Margunn Are Bokn C/O Margunn Are Bokn Fax:
5561 Bokn 5561 Bokn
Fylke: Kommune:
Rogaland Bokn
Org.nr: 815050762
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tysvær Økonomi Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-51.92%
Egenkapital  
  
-37.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 25.000 52.000 67.000
Egenkapital: 2.359.000 3.776.000 3.734.000
Regnskap for  Mira Are Invest As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -9.000 0 -2.000
Driftsresultat -9.000 0 -2.000
Finansinntekter 34.000 52.000 69.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 34.000 52.000 69.000
Resultat før skatt 25.000 52.000 67.000
Skattekostnad -6.000 -9.000 -14.000
Årsresultat 19.000 42.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Sum eiendeler 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Sum opptjent egenkapital 1.925.000 1.906.000 1.864.000
Sum egenkapital 2.359.000 3.776.000 3.734.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 24.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 0 -2.000
Driftskostnader -9.000 0 -2.000
Driftsresultat -9.000 0 -2.000
Finansinntekter 34.000 52.000 69.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 34.000 52.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.000 42.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Sum omløpsmidler 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Sum eiendeler 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Sum opptjent egenkapital 1.925.000 1.906.000 1.864.000
Sum egenkapital 2.359.000 3.776.000 3.734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0
Betalbar skatt 6.000 9.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 14.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 24.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 2.382.000 3.800.000 3.762.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.359.000 3.776.000 3.734.000
Likviditetsgrad 1 103.6 158.3 134.4
Likviditetsgrad 2 103.6 158.3 134.4
Soliditet 9 99.4 99.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1 1.4 1.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex