Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Misjonsmarkens Velforening
Juridisk navn:  Misjonsmarkens Velforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849500
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum C/O Bate Boligbyggelag Zetlitzveien 2 Fax: 51849505
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994183575
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1950 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
102.73%
Resultat  
  
158.73%
Egenkapital  
  
31.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 223.000 110.000 106.000
Resultat: 37.000 -63.000 -7.000
Egenkapital: 157.000 119.000 182.000
Regnskap for  Misjonsmarkens Velforening
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 223.000 110.000 106.000
Driftskostnader -186.000 -172.000 -113.000
Driftsresultat 37.000 -63.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 37.000 -63.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 38.000 -62.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 71.000 99.000
Sum omløpsmidler 129.000 81.000 83.000
Sum eiendeler 171.000 152.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 119.000 182.000
Sum egenkapital 157.000 119.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 33.000 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000 152.000 182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 223.000 110.000 106.000
Driftsinntekter 223.000 110.000 106.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -29.000 -17.000 -11.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -127.000 -74.000
Driftskostnader -186.000 -172.000 -113.000
Driftsresultat 37.000 -63.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 38.000 -62.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 71.000 99.000
Sum varige driftsmidler 42.000 71.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 71.000 99.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 81.000 83.000
Sum omløpsmidler 129.000 81.000 83.000
Sum eiendeler 171.000 152.000 182.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 119.000 182.000
Sum egenkapital 157.000 119.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 33.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 33.000 0
Sum gjeld og egenkapital 171.000 152.000 182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 48.000 83.000
Likviditetsgrad 1 9.2 2.5
Likviditetsgrad 2 9.2 2.5 0
Soliditet 91.8 78.3 1
Resultatgrad 16.6 -57.3 -6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0
Total kapitalrentabilitet 21.6 -41.4 -3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex