Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mister India Holding As
Juridisk navn:  Mister India Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Apalveien 12A Dronningens Gate 19 Fax: 22334514
0371 Oslo 154 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922587140
Aksjekapital: 655.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/1979 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Skills Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-94.12%
Egenkapital  
  
-1.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -33.000 -17.000 -11.000 4.000 621.000
Egenkapital: 2.625.000 2.657.000 2.675.000 2.686.000 2.682.000
Regnskap for  Mister India Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -33.000 -15.000 -11.000 -1.000 -15.000
Driftsresultat -33.000 -15.000 -11.000 -1.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 5.000 636.000
Finanskostnader 0 -5.000 0 0 0
Finans 1.000 -3.000 0 5.000 636.000
Resultat før skatt -33.000 -17.000 -11.000 4.000 621.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -17.000 -11.000 4.000 621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.086.000 2.120.000 2.122.000 2.133.000 2.133.000
Sum omløpsmidler 918.000 917.000 983.000 983.000 979.000
Sum eiendeler 3.004.000 3.037.000 3.105.000 3.116.000 3.112.000
Sum opptjent egenkapital 1.970.000 2.002.000 2.020.000 2.031.000 2.027.000
Sum egenkapital 2.625.000 2.657.000 2.675.000 2.686.000 2.682.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 380.000 430.000 430.000 430.000
Sum gjeld og egenkapital 3.004.000 3.037.000 3.105.000 3.116.000 3.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -15.000 -11.000 -1.000 -15.000
Driftskostnader -33.000 -15.000 -11.000 -1.000 -15.000
Driftsresultat -33.000 -15.000 -11.000 -1.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 5.000 636.000
Finanskostnader 0 -5.000 0 0 0
Finans 1.000 -3.000 0 5.000 636.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -33.000 -17.000 -11.000 4.000 621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.086.000 2.120.000 2.122.000 2.133.000 2.133.000
Sum anleggsmidler 2.086.000 2.120.000 2.122.000 2.133.000 2.133.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 268.000 267.000 333.000 333.000 329.000
Sum omløpsmidler 918.000 917.000 983.000 983.000 979.000
Sum eiendeler 3.004.000 3.037.000 3.105.000 3.116.000 3.112.000
Sum opptjent egenkapital 1.970.000 2.002.000 2.020.000 2.031.000 2.027.000
Sum egenkapital 2.625.000 2.657.000 2.675.000 2.686.000 2.682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 62.000 62.000 62.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 356.000 356.000 344.000 344.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 380.000 430.000 430.000 430.000
Sum gjeld og egenkapital 3.004.000 3.037.000 3.105.000 3.116.000 3.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 539.000 537.000 553.000 553.000 549.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3
Soliditet 87.4 87.5 86.2 86.2 86.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.1 -0.4 -0.4 0.1 20.0
Signatur
26.03.2013
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.03.2013
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex